dilluns, 3 de juny de 2013

Segona resposta a les instàncies presentades a l'Ajuntament en relació a l'IBI i els valors cadastrals.


En aquest escrit del mes de febrer, vaig donar compte de la primera resposta a les instàncies presentades a l'Ajuntament demanant la rebaixa dels valors cadastrals i la congelació de l'IBI. Ara, a cavall dels mesos de maig i juny, hem tornat a donar a les prop de 4.000 persones que han omplert la instància una segona informació, amb importants novetats a partir de dos elements que no es donaven en la primera resposta: 1) canvis legals per part del Ministeri d'Hisenda en relació als valors cadastrals, 2) la negociació amb els representants de les persones signants, coordinats per l'AVV Roses de Llobregat.

El text de la carta és el següent:

Benvolgut senyor, benvolguda senyora,
M’adreço novament a vostè, com ja vaig fer darrerament, per explicar-li les decisions que ha pres l’equip de govern en relació als valors cadastrals dels habitatges de Sant Feliu i a l’IBI que es paga anualment.
Vull informar-li també que els dies 14 de març, 16 d’abril i 21 de maig, el regidor d’Hisenda i jo mateix ens vam reunir amb representants de les persones que, com vostè, van presentar instàncies a l’Ajuntament. Ho farem tantes vegades com calgui, ja que el diàleg és la millor manera d’abordar els assumptes col·lectius, encara que no sempre s’arribi a acords.
En aquestes reunions, ja vaig informar del següent:

Valors cadastrals: com vostè exposava a la instància, en l’actualitat estan sobrevalorats, com a conseqüència de la revisió que es va fer l’any 2005. En conseqüència, hem demanat al Ministeri d’Hisenda –que és qui té la competència per fer-ho– la rebaixa dels valors cadastrals de tots els habitatges de Sant Feliu. No serà una nova revisió, sinó la disminució del valor cadastral de tots els habitatges en el percentatge que estableixi el Ministeri d’Hisenda, fins ajustar-lo al 50% del valor de mercat. Aquesta rebaixa es farà, segons ha indicat el Ministeri, al 2014.
IBI: a les reunions vam explicar que estem aconseguint, sense tancar cap servei, eixugar el dèficit acumulat de l’Ajuntament, que és una exigència del govern de l’Estat. L’any 2012 el vam rebaixar d’1,67 milions d’euros a 670.000. Creiem que s’eixugarà definitivament el 2013. Per això vam informar que, si s’assoleix aquest objectiu, a partir de l’any 2014 els increments del rebut de l’IBI s’ajustaran, com a màxim, a l’increment del cost de la vida.
Hem establert, a més, ajuts i fraccionaments per al pagament de l’IBI d’aquest 2013 a les persones i famílies en situació econòmica més difícil.
Hi ha persones que han entès la situació i n’hi ha d’altres que continuen demanant que la rebaixa dels valors cadastrals i la congelació de l’IBI s’apliquin ja al 2013. Insisteixo que, per raons legals i econòmiques, la petició que vostè va formular en la seva instància no es pot aplicar enguany, però sí al 2014. Insisteixo també que tractarem individualment les situacions que siguin necessàries, com li comentava en el paràgraf anterior.
Tot confiant que valori aquesta nova informació, el saluden molt cordialment, (signat: regidor d'hisenda i alcalde).
Resumint: les dues peticions de les instàncies s'atendran en l'any 2014: els valors cadastrals es rebaixaran per ajustar-los a la meitat del valor de mercat, i el rebut de l'IBI s'incrementarà, com a màxim, com el cost de la vida.
Aquesta resposta no ha agradat a l'AVV Roses de Llobregat. Com ha exposat al seu blog, considera que respondre a la ciutadania equival a un trencament de negociacions. En comptes de valorar positivament que han aconseguit un acord per al 2014, carreguen novament contra mi i contra l'equip de govern perquè l'acord no s'aplicarà al 2013. La virulència de la seva resposta no es justifica, en la meva opinió, per un desacord d'alguns mesos. Però a ICV-EUiA-ISF estem tranquils, perquè hem escoltat la veu de la ciutadania i perquè canviarem radicalment la tendència a l'alça de l'IBI dels darrers anys. Més encara, avanço que entre octubre i novembre farem vuit actes públics als vuit barris de Sant Feliu en què debatrem, amb tothom que vulgui, la nostra política fiscal i qualsevol altre aspecte relacionat amb la gestió del govern en aquesta primera meitat del nostre mandat.
Prendrem decisions, ens podrem equivocar, dialogarem, arribarem o no a acords, però donarem sempre la cara i donarem compte, en persona, de les raons i dels objectius de la nostra acció de govern. I, a més, sense desqualificar ningú, però reclamant alhora per a nosaltres el respecte amb què tractem exquisidament a tothom.