dilluns, 24 de juny de 2013

El dia a dia de tothom (2/5): per un Sant Feliu ben gestionat.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, no hi havia un apartat específic en aquesta qüestió. El compromís més explícit, en el mar dels objectius de política ambiental, era el següent:
 • 26. Millorar la recollida d'escombraries i la neteja dels carrers. Contractar una única empresa que compleixi criteris de sostenibilitat i de responsabilitat social.

2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
Pel seu propi caràcter de document de principis, l'acord de govern no preveia concretament els aspectes de gestió que s'haurien de dur a terme des del govern.


3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica tot l'apartat 5è a la millora de la gestió de l'espai públic:
  • 5.1 Revisar les concessions de serveis per a la millora i manteniment de l'espai públic
  • 5.2 Generar nous espais d'ús públic i eixos que facilitin la proximitat als ciutadans
  • 5.3 Foment de les polítiques mediambientals i de respecte a l’entorn
  El PAM no diu res sobre la situació econòmica generada a partir de la liquidació de 2011. Per tant, no estableix criteris de millora de la gestió econòmica, que s'incorporen posteriorment en el Pla de Sanejament que es va aprovar el mes de setembre de 2012.


  4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

  Guió JSJ a desenvolupar
  • Plans anuals d'inversions de proximitat (plans de pavimentació)
  • Prioritat al manteniment: accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
  •  Concessions: més seguiment tècnic i ciutadà, auditories de les grans contractes (2012), unificació i propera adjudicació dels serveis viària i neteja viària
  • Compliment del pla de sanejament, per complir la llei, reduir deute i l'endeutament municipals.