dimecres, 30 de març de 2011

Enraonar amb la ciutadania no és negociar amb la part contrària.

Dimecres passat, 23 de març, les associacions de veïns i de comerciants del barri Roses-Castellbell i la direcció i l'associació d'usuaris del complex de piscines ens van convocar a tots els portaveus municipals a una reunió per debatre la viabilitat d'un aparcament provisional al solar de l'antic camp de futbol de la Rambla. Hi vam assistir Joan Grisó (PSC), Rosa Maria Martí (CiU), Sergi Jiménez (PP) i jo mateix.

En Francesc, representant dels comerciants, va obrir la reunió dient que, prèviament, hi havia hagut dues reunions amb l'equip de govern, sense que s'arribés a cap acord. Per aquesta raó, havien convocat una tercera reunió amb tots els portaveus. Va informar que s'havien recollit prop de 1.400 signatures per aquest pàrquing provisional. Tot seguit, els diferents portaveus convocants van dir que sabien que el camp tindria un ús com a zona d'obres del soterrament, però que també saben que trigarà uns quants anys, mentre que la necessitat del barri i dels equipaments pot trobar una solució a curt termini. Van opinar que el pressupost presentat per l'equip de govern (87.174,03€) es podia revisar i que caldria valorar aquesta inversió en relació als anys que donaria ús a la ciutat.

En la seva primera intervenció, Rosa M. Martí va qüestionar la prioritat d'aquesta despesa en l'actual context de crisi, però ho va fer amb un to totalment correcte. Per la seva banda, Joan Grisó va retreure a les entitats que convoquessin aquesta reunió, els va dir que si creien que el pressupost es podia rebaixar que busquessin algú per fer un pressupost alternatiu i va argumentar raons per les quals l'aparcament no es pot fer: per temes de seguretat, perquè els interessos dels veïns, el club i els comerciants són diferents, pel cost, perquè hipoteca espai per a la logística de les obres del soterrament,... En la meva primera intervenció, donat el to de la intervenció de Grisó, li vaig recordar que enraonar amb la ciutadania no és negociar amb la part contrària: els ciutadans i els seus representants estem del mateix cantó i no té sentit adreçar-s'hi com si estiguéssim negociant des de posicions enfrontades, ni en els continguts ni en les formes. Vaig manifestar l'opinió favorable d'ICV-EUiA a aquest aparcament i que, a partir del sí, cal buscar i acordar les fórmules perquè l'aparcament sigui factible a curt termini. Sergi Jiménez, tot seguit, em va donar suport.

Llavors, Grisó va fer un gir en els seus arguments i va dir, per sorpresa fins i tot de la seva companya a l'equip de govern, que ell mai havia dit que l'aparcament no es faria, i que sempre havia mostrat voluntat d'acord amb veïns, club i comerciants. És més, el propi Grisó va proposar que "els col·lectius" tinguessin les claus per obrir durant el dia i tancar la porta de l’espai durant la nit: tots els problemes que ell mateix va exposar a l'inici de la reunió van desaparèixer en un instant com per art de màgia...! Els assistents, incrèduls, van negar-se a obrir a la brava i sense acordar amb l'ajuntament les mesures mínimes necessàries. Fins i tot van preguntar fins a quatre vegades si Grisó estava dient efectivament que l'aparcament provisional es faria!

Un cop confirmada la voluntat de PSC i CiU de tirar endavant de manera immediata aquest aparcament, es va entrar a debatre les condicions concretes de l'arranjament: manteniment provisional del terra de sauló, adequació suficient a l'enllumenat, condicions d'entrada i de sortida, etc. Joan Grisó va comprometre que, aquesta mateixa setmana, tècnics municipals i representants de veïns, comerciants i club per determinar les actuacions a fer per obrir tan aviat com sigui possible l'aparcament provisional reclamat a l'antic camp de futbol.

Com es diu en castellà, "bien está lo que bien acaba" i ens hem d'alegrar del resultat final de la reunió. Estic content també per la nostra aportació decisiva per assolir aquest resultat. I estic especialment content perquè diversos sectors de la ciutadania (veïns, comerciants i club) hagin volgut i sabut confluir en una petició concreta, raonable i sobretot factible, que han sabut plantejar de manera molt clara i correcta tant a l'ajuntament com a la ciutadania. Això és, en la meva opiníó, la mostra d'una ciutat viva i dialogant i no es mereix, crec, ser tractada com la part contrària d'una negociació entre diferents.

Finalment, un altre moment "curiós" de la reunió. Fent un resum de les actuacions fetes per l'equip de govern en la zona, Grisó va afirmar que, amb l'enderroc de l'antic mòdul de serveis i de l'antic bar, "s'havia creat ocupació". Cómorrrrrrrr??????? Era un edifici que estava en perfectes condicions per ubicar-hi, per exemple, l'Escola de Persones Adultes Mestre Esteve, com havíem proposat des d'ICV-EUiA. Ningú va explicar per què s'enderrocava... i ara se'n justifica d'una manera tan extravagant i barroera la demolició.
Un altre resultat de la manera de fer, pel que fa a la informació i al diàleg, de l'equip de govern de PSC i CiU.

Cal un gran debat públic entre els i les alcaldables a Sant Feliu!

En el ple d'ahir, en nom d'ICV-EUiA, vaig plantejar la proposta següent al ple municipal, des de la convicció que Ràdio Sant Feliu, com a servei públic informatiu de titularitat municipal, ha de jugar un paper fonamental en la informació de la campanya electoral a la nostra ciutat i, sobretot, per facilitar el coneixement de les diferents propostes polítiques que es confrontaran les properes setmanes.

A les portes d'unes eleccions municipals, ICV-EUiA creiem que el caràcter públic i informatiu de la nostra Ràdio s'ha de posar més en evidència que mai. Ràdio Sant Feliu és un servei públic a la ciutat i en aquestes properes setmanes s'ha de veure amb claredat que aquesta és la seva missió.

En conseqüència, ICV-EUiA demanem que en la propera reunió amb els portaveus per acordar el desenvolupament de la precampanya i la campanya electoral, es decideixin i planifiquin els espais i els formats de caràcter informatiu (cobertura dels actes i les campanyes dels diferents partits) i els que correspondrien a cada partit en funció del seu nombre de regidors, amb una previsió també per a les candidatures que es puguin presentar a les eleccions.

En concret, demanem que en aquesta reunió es decideixin, com s'havia fet en campanyes electorals anteriors, els temes següents:
- espais electorals que corresponen a cada grup (nombre i durada)
- cunyes publicitàries que corresponen també a cada grup.
- entrevistes que corresponen a cada candidat/a.
- debats o taules rodones setmanals a fer conjuntament (a més de la posterior a la junta de portaveus d'abril), ja sigui per temes (educació, urbanisme,...) o organitzats entorn al centre d'interès que s'acordi.
- programa especial el mateix dia de les eleccions en què es doni cobertura al procés electoral i es vagin facilitant els resultats en directe a mesura que es vagi fent l’escrutini.

Finalment, demanem la celebració d'un gran debat públic amb tots els alcaldables (inclosos els que avui no tenen representació municipal) que s'hauria de fer en un lloc de gran aforament (l'Auditori o la Sala Ibèria, per exemple), en horari de vespre o nit, per facilitar la màxima assistència i retransmès en directe per Ràdio Sant Feliu, i al web municipal per streaming (creiem que la Sala Ibèria té els requeriments tècnics per fer-ho)

dilluns, 28 de març de 2011

24/03/11: assemblea d'aprovació de candidatura i de prioritats del programa.


Aquests són dos moments de l'assemblea del dijous 24 de març, en què vam aprovar la nostra candidatura a les propereseleccions municipals. La trobada va començar amb un llarg aplaudiment de tota la sala posada en peus per quatre motius: 1) agrair el treball de la comissió de candidatura, 2) agrair el treball de la comissió de programa, 3) agrair el treball de la comissió de comunicació i 4 i molt especialment) saludar amb una ovació l'Àngel Merino, present entre nosaltres després d'una llarga convalescència en acabat d'haver passat pel quiròfan.

Pel que fa a la candidatura, vam debatre i sotmetre a votació tres apartats, a proposta del consell polític local de la coalició (òrgan de direcció que es reuneix quinzenalment). En primer lloc, el nom amb què ens presentarem: per un acord amb diversos sectors veïnals de la ciutat, enguany ens presentarem amb el nom ICV-EUiA-Independents per Sant Feliu. En segon lloc, el document de codi ètic i compromís polític que signaran totes les persones de la nostra llista. I finalment, en tercer lloc, els noms de les 30 persones (21 persones en candidatura i 9 suplents) que faran possible que la nostra proposta guanyi les eleccions del proper 22 de maig. Vaig llegir un per un el nom de tots els candidats i candidates i les raons que fan que la seva presència sigui important per a la nostra ciutat, moment que es recull en la primera fotografia. Després d'un intens debat en tots tres camps, tots ells es van aprovar per una amplíssima majoria.

Temps hi haurà per presentar tots i cadascun dels noms, però vull avançar els noms i les presentacions dels 11 primers noms. Per què 11? Perquè 11 regidors i regidores ens donarien la majoria suficient a l'ajuntament per no dependre d'acords posteriors amb PSC i/o amb CiU, per dependre només de nosaltres mateixos. 11 són els vots en el ple que necessitem per dur a terme, sense condicionants, un programá i una forma de govern basats en la cerca constant d'acords amb les entitats i la ciutadania, de creació i vivència de valors de comunitat a la nostra ciutat. En necessitem 11 per fer impossible que PSC i CiU repeteixin el seu acord i continuïn governant la ciutat amb un estil de govern que la ciutadania més activa i conscient de Sant Feliu rebutja frontalment, i que té greus conseqüències de futur per a la nostra ciutat.

Els 11 noms dels regidors i regidores d'ICV-EUiA-Independents per Sant Feliu que volem que conformin la majoria de govern del nostre ajuntament són els següents:

1. Jordi San José Buenaventura. ICV. 53 anys. Veí de Falguera. És regidor des de 1991. Fins al 2003, responsable d’Urbanisme, Interior, Hisenda i Educació. És professor de Secundària. Llicenciat en Químiques i diplomat en Empresarials. Ha estat professor de les escoles Nadal, Gaudí, Falguera, Pau Vila i Monmany. Membre del Consell Nacional d’ICV.

2. Lídia Muñoz Cáceres. ICV. 30 anys. Veïna de Falguera. Regidora des de 2003. Llicenciada en Ciències Polítiques per la UAB. Membre del Consell Nacional d’ICV.

3. Manel Martínez Díaz. ICV. 50 anys. Veí del Centre. Regidor des de 2003. Té estudis de Dret. Coordinador del Gabinet de la Vicepresidencia de la Diputació de Barcelona. President local d’ICV. Geganter. És membre del Consell Nacional d’ICV.

4. Cinta Daudé Llopart (independent). 57 anys. Viu a Molins i treballa a Sant Feliu des de 1986. Postgrau d’Expert en Inserció Socio – Laboral (Universitat Ramon Llull). Treballa a Can Maginàs des de 1991, on és la coordinadora del Servei Local d’Ocupació des de 1994.

5. Mireia Aldana Llorens (independent). 28 anys. Veïna de Roses-Castellbell. Té estudis en Turisme i Hosteleria i actualment és estudiant d’Educació Infantil. És educadora d’infants i joves i docent en l’àmbit del lleure educatiu. Directora de l’Esplai Diversitat Lúdica, vicepresidenta de la Federació Catalana de l’Esplai i patrona de la Fundació Catalana de l’Esplai. És membre de la comissió local de Seguiment del Projecte d’Intervenció Integral dels barris Can Calders - La Salut.

6. Manuel Leiva Velázquez. EUiA. 38 anys. Veí de Falguera. Regidor des de 2007. Diplomat en Gestió i Administració Pública per la UPF i estudis de Ciències Polítiques i Geografía i Història a la UB. Ha treballat als tres àmbits de l’Administració, autonòmic, local i estatal. Ha treballat al sector privat com a responsable de Sistemes d’Informació. Coordinador local d’EUiA.

7. Conxita Fernández González. ICV. 65 anys. Regidora des de 2007. Veïna del Centre. Presidenta del Casal de la Dona. Membre del Consell de Dones del Baix Llobregat i del Ple del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Ha estat dinamitzadora de la Fundació Domicília i ha treballat també com Agent Cívic.

8. Jaume Solé Díaz (independent). 43 anys. Regidor des de 2008. Veí de les Grases. Cap de Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Instal•lacions. Membre de la Junta de l’AVV de les Grases. Impulsor de la campanya contra el túnel de les Grases. Portaveu de la Plataforma Sant Feliu Suma per l’Estatut. Promotor de la campanya per a l’Oficina de Matriculació Municipal.

9. Daniel Muñoz Cáceres (independent). 33 anys. Viu al Centre. És diplomat en Relacions Laborals i especialitzat en prevenció de riscos laborals, medi ambient i qualitat. Treballa a la terminal de contenidors del port de Barcelona (TCB). Juga a l’equip de futbol amateur del CFA, del qual és capità.

10. Noèlia Fontana Cànovas (independent). 38 anys. Veïna del Centre. Diplomada en Educació social i postgrau en Orientació Familiar. Forma part de la junta de l’AMPA de l’escola Salvador Espriu. Tècnica del departament de Polítiques de Família a l’Ajuntament de Cornellà i dinamitzadora del Projecte del Consell dels infants de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Formadora en l’àmbit de la petita infància i la família.

11. Jordi Barroso Rodríguez (independent). 44 anys. Viu a les Grases. Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a les Mercedàries de Sant Feliu i actualment treballa a l'Escola Intermunicipal del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia. Objector de consciència, va fer la prestació al GEPS al Casal de Joves. Ha format part de l'Agrupació Cultural Folklòrica, a l'Esbart.

Aquesta mateixa setmana, donarem a conèixer la llista completa, i properament en farem la presentació pública a la nostra ciutat. Ara, la nostra prioritat és l'aprovació del programa electoral, que tindrà lloc en una assemblea oberta a la ciutadania dissabte que ve, 2 d'abril. Si tens interès a participar-hi, només cal que ens demanis per correu electrònic els documents que hi debatrem.

ICV-EUiA-Independents per Sant Feliu: una llista i un programa que parteixen de la convicció que la ciutat es construeix AMB les persones i no al marge de les persones i que, des d'aquesta convicció, n'estic convençut, farem reviure Sant Feliu.

diumenge, 27 de març de 2011

Resum dels plens de gener i febrer de 2011. Ordre del dia del ple de març.

Amb una mica d'endarreriment, el resum dels temes tractats al ple de gener i de març. I, per primer cop, l'ordre del dia complet del proper ple, de març. Hi ha mocions d'ICV-EUiA relatives a Sant Feliu (soterrament i piscina) i de política general (nuclears i commemoració de la II República).

Però anem a pams. Primer, els temes principals de gener:
- moció de l'AVV Falguera contra l'augment de les tarifes elèctriques, que va ser aprovada per unanimitat.
- reorganització del cartipàs municipal, després del canvi a l'alcaldia,
- modificació de l’ordenança de via pública per tal que les terrasses dels bars puguin instal•lar estufes i paravents al carrer, donada la prohibició de fumar a l’interior dels establiments.

- concessió d’ajuts per als llibres de text per al curs 2010-11. Com és sabut, estem en contra d’aquests ajuts, però un cop aprovats pel ple el concepte i els criteris, vam aprovar a favor de la concessió a la relació de famílies que els van demanar.
- justificació de despeses de diferents entitats veïnals, culturals i solidàries de la nostra ciutat.

El resum complet del mes de gener, us el podeu descarregar aquí o consultar al web d'Iniciativa.

En segon lloc, els temes principals del ple de febrer:
- moció d'ICV-EUiA per demanar la modificació de la Llei hipotecària, per tal que s'admeti la dació de l'habitatge com a pagament de la hipoteca en cas d'impossibilitat sobrevinguda de poder fer front al seu pagament (aprovada per unanimitat)
- moció d'ICV-EUiA contra la supressió del límit de velocitat de 80km/h, per raons de qualitat de l'aire, fluïdesa del trànsit i seguretat (aprovada amb el vot en contra de CiU i PP)
- dissolució de la Fundació Domicília, amb el vot en contra de la nostra coalició.
- aprovació de les bases per a l’adjudicació dels habitatges protegits que s’estan construint a la cruïlla Anselm Clavé amb carrer del Pla.
- mesures per facilitar la concessió de crèdits per accedir a les places del nou aparcament subterrani de Can Bertrand
- aprovació de diversos convenis i subvencions a entitats de Sant Feliu

Com abans, el resum del ple de febrer es pot descarregar aquí o consultar al web d'ICV de Sant Feliu.

En tercer lloc, avanço els temes centrals del debat que tindrà lloc dimarts que ve a la sala de plens de l'Ajuntament:
- Moció d'ICV-EUIA en relació a la licitació i el finançament del soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat.
- Moció d'ICV-EUIA per facilitar l'equilibri econòmic i l'acompliment de la funció social del Complex de Piscines.
- Moció d'ICV-EUIA i ERC, pel tancament progressiu de les centrals nuclears i de solidaritat amb el poble de Japó.
- Moció d'ICV-EUIA de reconeixement de la II República.
- Retre compte Liquidació del pressupost de 2010
- Acords en relació a la política d'aparcaments públics subterranis
- Acords en relació a la política de subvencions i convenis amb les entitats de la nostra ciutat.

L'ordre del dia complet (26 punts) us el podeu descarregar aquí.

El ple municipal és la màxima expressió del govern de la nostra ciutat. És l'equivalent, a escala local, dels plens del Congrés dels Diputats o del Parlament de Catalunya. Sovint passen desapercebuts, i és on s'aproven les decisions més rellevants que ens afecten a tots. Des del govern, farem tot el possible per donar rellevància al coneixement del que es debat en els plens. Amb aquesta intenció, difondrem amb temps suficient l'ordre del dia i una informació bàsica sobre l'abast dels temes a debat per tal de facilitar l'assistència i la participació de persones i entitats al ple. D'altra banda, retransmetrem en directe els plens via internet  i facilitarem la consulta dels plens enregistrats. per tal que tothom els pugui consultar en qualsevol moment. No és només qüestió de transparència informativa. És, sobretot, una voluntat ferma de construcció de comunitat, de valors comunitaris, de vida comunitària: d'ajuntar persones (ajuntament!) per debatre i decidir el que els és comú.

diumenge, 20 de març de 2011

ICV-EUiA i 6 associacions de veïns presentem al·legacions conjuntes al Pla de Mobilitat Urbana de Sant Feliu.

Qui hi tingui interès, es pot descarregar el document d'al·legacions aquí.

Recordeu que tota la documentació del PMU es troba en aquest enllaç de l'Ajuntament. (N'he informat més jo des de l'oposició que PSC i CiU des del Govern...!)

No em vull repetir, però no em puc estar de dir que decidir sobre coses que afecten a tothom deixant de banda a gairebé tothom, no és senyal de bon govern. sinó tot el contrari.

divendres, 18 de març de 2011

"Reviu Sant Feliu!". Article Butlletí 439, febrer 2011.

Aquest és el meu barri, el barri Falguera. Visc justament a l'edifici que hi ha al racó de baix a l'esquerra. Deu ser que "en casa del herrero, cuchillo de palo", me'l vaig deixar al fer el meu article al Butlletí Municipal. Me'n va fer adonar, justificadament enfadat, el Carles, un veí del barri. Encara que només sigui parcialment, rectifico el meu error citant-lo aquí, com hauria hagut de fer en el text imprès. Em sap greu haver-me deixat un dels barris de la ciutat que m'apassiona...

22 de febrer. Falten 90 dies per a les eleccions municipals. A Sant Feliu som avui 43.581 persones, que vivim en vuit barris: Can Calders, Can Maginàs, Centre, Falguera, les Grases, el Mas Lluí, Roses-Castellbell i la Salut. Barris i persones molt diferents, però totes formem part –amb els mateixos drets, deures i condicions– de Sant Feliu. Hauríem de formar part de Sant Feliu, també, amb les mateixes oportunitats, fos quina fos la nostra edat, la nostra condició personal o familiar, el nostre país de naixement o el dels nostres pares, el nostre nivell de renda o la nostra situació laboral.

Hauríem de tenir un Sant Feliu sense fronteres interiors, sense barreres invisibles, on cadascú pogués tirar endavant les seves il·lusions i els seus projectes, on tothom se sentís com a casa seva.

Les mateixes oportunitats per accedir als serveis públics. Amb igualtat d’oportunitats per accedir a qualsevol plaça escolar, des de l’escola bressol fins a l’educació permanent, amb equitat per accedir a la pràctica de l’esport, al consum o a la creació cultural i artística, a la salut i a l’habitatge. Amb els suports comunitaris suficients per a les famílies i persones que passen circumstàncies difícils.

Les mateixes oportunitats per gaudir de l’espai públic. A tots els barris, per a tothom, amb un millor funcionament de la recollida d’escombraries, de la neteja viària, del manteniment de la ciutat. Escoltant el veïnat i les seves associacions per millorar el dia a dia de cada racó de la nostra ciutat, per fer barris més amables i bonics.

Les mateixes oportunitats per viure Sant Feliu. Amb un suport decidit i constant a les entitats de la cultura, de l’esport, de la salut, dels joves, de la gent gran, de les dones, dels veïns. Buscant conjuntament enriquir la vida col·lectiva de la nostra ciutat, des del petit concert puntual fins a unes festes de primavera i de tardor més diverses i participatives.

Les mateixes oportunitats per construir el Sant Feliu que volem. Les 21 persones electes representem la ciutadania, però en cap cas la substituïm. La veu de cada persona i de cada entitat que estimi Sant Feliu ha de ser escoltada i el treball compartit. Des de l’ordenació urbanística fins a la política fiscal, la participació ha de ser la norma, el diàleg ha de ser fonamental, la transparència ha de ser absoluta.

Tot això, simplement això, és el que volem dir quan afirmem amb veu alta i clara: REVIU SANT FELIU!

DA3.

(Foto extreta de Fet a Sant Feliu. D'esquerra a dreta: Sergi Jiménez, jo mateix, Xavier Alegre, Damià Calvet (secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat) i Lourdes Borrell. La mà que se serveis un got d'aigua és de Víctor Morlán (secretari d'Estat d'Infraescrtuctures)).

No, no juguem als barquets: parlem del finançament del soterrament de les vies a Sant Feliu. Parlem del lent avanç de la lògica competencial i de la lògica del seny: una obra ferroviària s’ha de pagar per les administracions que tenen responsabilitat sobre el servei ferroviari.

Seran 120,8 milions d’euros, com van dir a Sant Feliu els números 2 dels departaments d’obra pública de l’Estat (Víctor Morlán) i de la Generalitat (Damià Calvet). L’any 2006, quan es va signar el conveni entre l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament per al soterrament, el cost estimat era d’uns 50M€, dels quals la Generalitat i l’ajuntament havíem de pagar conjuntament el 50% i l’Estat l’altre 50%. Això implicaria per al nostre ajuntament una xifra d’entorn de 25-30M€, que s’han d’obtenir mitjançant la construcció de 660 habitatges en l’indret que avui travessen les vies.

Però, com vaig exposar als senyors Morlán i Calvet, al 2011 cal aplicar els criteris i la realitat del 2011. Tenim un Estatut nou, que estableix el traspàs de rodalies a la Generalitat i el desenvolupament d’un pla d’inversions de l’Estat a Catalunya, regulat pel que es coneix com a Disposició Addicional Tercera de l’Estatut (la DA3). Aquesta realitat planteja un escenari totalment diferent al de 2006: la part que correspondria a Generalitat i ajuntament, s’ha de pagar amb requalificacions urbanístiques (escenari 2006) o en el marc de les inversions a Catalunya que han d’acordar Estat i Generalitat a càrrec de la DA3 (escenari 2011)?

Iniciativa i Esquerra Unida de Sant Feliu ho hem tingut molt clar des de l’aprovació de l’Estatut de 2006: vam votar el nou Estatut, i no té sentit reivindicar i defensar textos legals perquè després no s’apliquin en les seves implicacions quotidianes. Per això, vaig demanar als senyors Morlán i Calvet el següent finançament del soterrament: el 50% de l’Estat a càrrec dels seus pressupostos generals, el 50% de la Generalitat i l’Ajuntament a càrrec de la DA3. I també hem plantejat una moció al ple municipal amb aquest mateix objectiu.

Aquest escenari tindria un factor favorable fonamental: el temps. En la mesura que el projecte ferroviari ja està acabat i que ja estan negociant la destinació dels recursos de la DA3 per als anys 2011 i 2012, una decisió política en aquest sentit de la Generalitat i l’Estat permetria una licitació molt ràpida de les obres del soterrament. Aquest és, sens dubte, l’objectiu del treball dels darrers anys d’ICV-EUiA a la nostra ciutat.

I Setmana de Poesia a Sant Feliu: "la poesía es un arma cargada de futuro".


No em cansaria mai de sentir Paco Ibáñez, ni de recordar els seus concerts a Sant Feliu... Poesía necesaria como el aire que exigimos trece veces por minuto... Ni em cansaria tampoc d'escoltar la Joana Raspall, la tendresa de la seva poesia per a infants i la sorprenent força dels seus escrits per a grans...

dimarts, 15 de març de 2011

"(crònica de) Casablanca" i el sentit de l'esforç.

Diumenge a la tarda vaig anar a veure la magnífica obra de teatre que ens ha ofert la companyia Enric Borràs, sota la direcció de Josep Lluís Argemí (foto de la dreta), a partir de l'adaptació teatral de la conegudíssima pel·lícula "Casablanca". El mateix director en parlava a bastament en aquesta entrevista a la revista Fet a Sant Feliu. Enhorabona a les vint-i-quatre persones que van sortir a escena i a les setze que, des de darrera l'escenari, van fer possible la realització tan esplèndida de l'obra. Un esforç important de molta gent amateur aficionada al teatre (i amb una mica de retard: 19 anys, com va recordar en Francesc Borràs a la presentació) que ha donat un resultat excel·lent.

Però no vull parlar de l'obra de teatre: vull parlar justament d'això, de l'esforç.

Una altra raó per parlar-ne. A la meva feina actual a l'Àrea d'Educació de la Diputació, vam organitzar unes jornades de treball sobre Educació, inclusió social i progrés, recollides a la nostra pàgina web. En una taula rodona sobre les causes del fracàs escolar tan elevat que té Catalunya en relació a la Unió Europea, algú va generar un interessant debat sobre "la manca d'esforç" de molt del nostre alumnat. Algú va opinar que, més que de manca d'esforç, del que van escassos molt joves és de perspectives personals que donin sentit a l'esforç. "No és un problema de manca d'esforç", deia, "sinó de percepció de manca de sentit de l'esforç".

Ens trobem, sens dubte, davant un tema que considero apassionant, i que no relaciono només amb l'àmbit educatiu. Tothom, del primer a l'últim, ens esforcem en coses, petites o grans, per a les quals tenim un objectiu o una finalitat que hi doni sentit, que valgui la pena. Un dels grans problemes que tenim les societats com la catalana és que moltes persones troben veritables dificultats en trobar sentit al seu esforç. Amb un atur juvenil que frega el 40%, amb un salari mitjà que frega els 1.000€ fins i tot amb estudis, amb una precarietat insostenible al món del treball, amb una desconfiança instal·lada gairebé envers tot i tothom, molta gent -especialment de sectors populars- llança la tovallola abans-d'hora, es rendeix abans de plantar-li cara a la vida. Estic convençut que, essent tot això cert, tenim l'obligació i la capacitat de donar-li la volta a aquesta situació, especialment entre els joves que se senten temptats a deixar que altres prenguin el rumb de la seva vida. Ens cal, parlo com a docent, trobar maneres de fer a l'aula i fora de l'aula que facilitin no només els coneixements de cadascuna de les àrees del saber, sinó la percepció de la utilitat i el sentit d'un esforç continuat i intens.

Torno a "(crònica de) Casablanca" i miro el personatge de Víctor Laszlo. Si no heu vist la pel·lícula o l'obra d'aquest cap de setmana, en podeu trobar referència aquí. Veient l'Anton Domingo fent el personatge d'en Laszlo, vaig recordar una persona que vaig conèixer l'any 1994: en Josep Zamora, lluitador republicà i guerriller a Espanya i a França, comunista d'altíssima vàlua personal a qui vaig convidar a l'Institut Esteve Terrades quan hi treballava i que va ser a Sant Feliu amb motiu de la inauguració del monument als morts santfeliuencs als camps nazis que hi ha a la Plaça de la Llibertat, al barri de les Grases. La dedicació a la política amb risc de la pròpia vida, ahir a Europa i a Espanya, avui al nord d'Àfrica: un esforç brutal amb un sentit absolut, que ho engoleix tot. És evident que això avui no cal, però devem tot el nostre benestar als Laszlo de la ficció i als Zamora de la realitat, i hem de saber trobar i facilitar sentit a l'esforç de la gent que, en un acte de necessària consciència col·lectiva, vol dedicar, ara i aquí,  una part del seu temps a l'activitat política.

O a l'activitat ciutadana. Inicialment i sobre tot a l'activitat ciutadana. Dedicar hores a assajar "(crònica de) Casablanca" o qualsevol altra obra, a portar gegants amunt i avall, a entrenar infants i joves a futbol, bàsquet, natació, handbol o volei, a ballar per soleares, a pintar, tocar la guitarra, el piano o la bateria al Casal o a qualsevol altre lloc, a donar un cop de mà a Càritas o al temple de qualsevol creença, a fer de monitor o de monitora al cau, l'esplai o l'entitat de lleure, treballar a l'AMPA d'una escola o d'un institut, a les entitats d'ajuda mútua o de voluntariat, a les associacions de comerciants, a reunir-se a l'associació de veïns per parlar de la realitat del barri, representa un esforç que té sentit per al qui el fa i que, sobre tot, ens beneficia a tots com a comunitat: ens fa millors, molt millors.

Reconèixer l'esforç de cada persona i entitat activa i compromesa amb Sant Feliu és el mínim que podem fer els qui volem representar bé a la nostra ciutadania. Però crec que podem fer alguna cosa i que és imprescindible fer-ho: facilitar que cada persona o entitat activa i compromesa amb Sant Feliu tingui clar que el seu esforç té sentit, perquè el seu ajuntament el valora i el reforça amb els recursos de què disposi i, sobre tot, amb una actitud de ple diàleg, col·laboració i suport. Per exemple, una persona que dedica un temps i un esforç a una associació de veïns no pot ser que es desinfli o desanimi perquè no hi trobi cap resultat, perquè el seu ajuntament el percep com un maldecap i no, malgrat totes les possibles discrepàncies, com un valuós aliat.

Bé, acabo. Diumenge a la tarda, no vaig estar pendent de tot això: m'ho vaig passar pipa, i només vaig establir el lligam entre Víctor Laszlo i Josep Zamora. La resta, si encara has tingut paciència d'arribar fins al final, són unes reflexions a posteriori sobre la necessitat de donar i de reconèixer, sigui quin sigui l'àmbit, sentit a l'esforç. I, tot seguit, aplicar-nos amb esforç a fer, en el nostre cas, un Sant Feliu, millor per a tothom, comptant amb tothom.

divendres, 11 de març de 2011

PMU 4/4: Sant Feliu, amb bici.

Document 1 del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Feliu: Memòria. Pel que fa a la mobilitat amb bici, l'índex diu:
 • Xarxa de ciclistes
Document 2 del PMU: Programa d'actuacions. Pel que fa a la mobilitat amb bici, l'índex diu:
 • Campanya de promoció de l’ús de la bicicleta
 • Creació d’una xarxa de carrils bici
 • Creació de nous itineraris segurs per a la bici
 • Ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes
 • Creació d’aparcaments tancat
 • Pla de millora de la senyalització d’itineraris per a bicicletes
Aquests dies s'acaba el termini d'exposició pública del PMU: ha passat gairebé d'amagatotis, però planificarà la mobilitat a peu, amb cotxe, amb transport públic i amb bicicleta dels propers 6 anys. Un tema tan important no ha merescut ni una sola línia en el darrer Butlletí Municipal, ni un sol acte informatiu a cap barri de la ciutat. Res, ni una línia, ni un mot, més enllà de la sala de plens i els despatxos de l'Ajuntament. Un mal estil, en la meva opinió, de governar Sant Feliu, d'imaginar el futur de la nostra ciutat i començar-lo a fer present. Això, ni més ni menys, és la política (del grec "polis", ciutat)

PMU, 3/4: Sant Feliu i el transport públic

Document 1 del Pla de Mobilitat Urbana: Memòria. Pel que fa al transport públic, l'índex és:
 • Servei d'autobús urbà
 • Servei d'autobús interurbà
 • Servei d'autobús nocturn
 • Servei de tramvia
 • Serveis de ferrocarril
 • Estat de les infraestructures de transport públic
 • Cobertura del municipi amb transport públic
Document 2 del PMU: Programa d'actuacions. Pel que fa al transport públic, l'índex és:
 • Modificar els serveis de bus urbà
 • Augment de les freqüències
 • Augment de l’horari de servei
 • Increment dels dies de servei del bus urbà
 • Millora de les connexions del bus interurbà
 • Adequació dels itineraris de les línies L51 i L52
 • Millora de la informació
 • Millorar les condicions de circulació del bus
 • Millores del transport ferroviari
 • Difusió de les possibilitats en transport públic des de Sant Feliu de Llobregat
La millora del transport públic és una exigència i una necessitat evident: per servei a la ciutadania, per millora de les condicions ambientals, per estalvi energètic, per qualitat de vida. És evident que t'afecta i que possiblement t'interessa. Tu, la teva gent, l'associació de veïns del teu barri, les entitats en què et mous, haurien de tenir l'oportunitat de dir-hi la seva, de fer-hi aportacions.

Existeix un document "de participació ciutadana" sobre la qüestió. Mireu-lo: és el mateix quadernet sobre la modificació de PGM del soterrament. Va passar, per tant, completament desapercebut, amb un qüestionari que només es relaciona de manera parcial amb el que és el conjunt de la planificació de la mobilitat. No és per casualitat: aquesta ha estat la tònica informativa de PSC i CiU en tot el mandat, amb el suport del PP. Voldrem i podrem modificar-la?

PMU 2/4: Sant Feliu, amb cotxe.


Document 1 del Pla de Mobilitat Urbana: Memòria. Pel que fa a la mobilitat amb cotxe, l'índex és:
 • Vies d'accés a Sant Feliu
 • Vies de distribució interna
 • Vies veïnals
 • Elements reductors de velocitat
 • Aparcament
Document 2 del PMU: Programa d'actuacions. Pel que fa a la mobilitat amb cotxe, líndex és:

 • Implantació de criteris de jerarquització viària
 • Pacificació del trànsit en el municipi
 • Creació de zones 30 i zones 10
 • Foment de l’ús del “carpooling” (vehicle compartit)
 • Execució de la connexió entre l’av. del Sol i la Carretera Reial
 • Redacció d’un pla d’aparcaments municipal
 • Estudi d’un aparcament Park-and-Ride vinculat a RENFE
 • Traslladar l’aparcament de motocicletes de les voreres a la calçada
 • Minimitzar els estacionaments indeguts
 • Regulació dels horaris de càrrega i descàrrega
 • Garantir l’aparcament fora de calçada en els nous desenvolupaments
Si ets de la meitat de la ciutadania que té cotxe, tot això també t'interessa i t'afecta. Tu, la teva gent, l'associació de veïns del teu barri, les entitats en què et mous, haurien de tenir l'oportunitat de dir-hi la seva, de fer-hi aportacions.

PSC, CiU i PP han aprovat inicialment tota la planificació relativa a aquest tema sense donar informació ni cap possibilitat d'aportacions ni a persones ni entitats. Si creus, però, que hi tens alguna cosa a dir, pots demanar mitjançant instància a l'ajuntament la pròrroga del termini d'exposició pública i tenir així la possibilitat, si ho creus convenient, de fer sentir la teva veu.

PMU 1/4: Sant Feliu, a peu

Document 1 del Pla de Mobilitat Urbana: Memòria.  Pel que fa a la mobilitat a peu, l'índex és:

Planejament vigent i xarxes de vianants a:
 • Centre-Can Nadal
 • Can Maginàs-Can Llobera
 • Falguera
 • les Grases
 • la Salut
 • Can Calders
 • Roses-Castellbell
 • Mas Lluí
 • Armenteres-Matacàs
 • El Pla
 • Altres: l'efecte barrera del ferrocarril
Document 2: Programa d'actuacions. Pel que fa a la mobilitat a peu, l'índex és:
 • Millora de l’amplada útil dels eixos bàsics per a vianants
 • Senyalització de passos de vianants
 • Adaptació dels passos de vianants
 • Creació de més zones de prioritat per al vianants
 • Promoure un pla de senyalització d’itineraris per a vianants
T'interessa, t'afecta: és evident que camines sovint per tot Sant Feliu. Tu, la teva gent, l'associació de veïns del teu barri, les entitats en què et mous, haurien de tenir l'oportunitat de dir-hi la seva, de fer-hi aportacions. De moment, hi ha temps només fins al dia 17 de març: només amb les teves dades, pots presentar una instància a l'ajuntament dient que no hi ha hagut un procés d'informació i que, com que el tema t'afecta, sol·licites que s'ampliï el termini d'exposició pública i que, al teu barri, l'ajuntament organitzi un acte informatiu sobre el tema. Després, a l'Associació de Veïns del teu barri, pots demanar més informació i ajuntar-te amb altres persones per fer més possible el barri que tu voldries. Amb la teva veu, com cal.

17/03/2011: termini per a la presentació d'al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana 2011-2017 de Sant Feliu

Novament, un document estratègic clau per a la nostra ciutat que passa sense cap informació pública i sense cap voluntat de coneixement i implicació de la ciutadania. Es tracta del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que el nostre ajuntament ha de fer preceptivament en aplicació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat.

Hi va haver una fase inicial de diagnosi, de la qual vaig parlar en aquest escrit de maig de l'any passat. Després d'aquesta fase de diagnòstic, hi ha una segona fase de recollida i elaboració de propostes. Va tenir lloc, sense pena ni glòria malgrat la importància del tema, a la tardor de l'any passat. Finalment, en el ple del 28 de desembre de 2010 es va aprovar inicialment el PMU de la nostra ciutat, amb una vigència de sis anys a partir de la seva aprovació definitiva. Insisteixo: el 28/12/10 es va aprovar inicialment, i ara està en tràmit d'exposició pública, de presentació d'al·legacions.

Tota la documentació relativa a aquesta aprovació inicial la podeu trobar en aquest enllaç del web municipal. ICV-EUiA tornarem a presentar al·legacions en contra d'una planificació de la mobilitat de tots nosaltres (a peu, en cotxe, en transport públic, en bicicleta, definint aparcaments, etc) feta al marge de tots nosaltres.

Convidem a la ciutadania i a les entitats a presentar al·legacions i ens oferim a donar la informació i l'assessorament que considerin necessari.

dijous, 10 de març de 2011

10/03/11, 19:30, 3r acte públic de preparació del programa de les municipals: com podem avançar cap a una ciutat realment equitativa?

Avui, la Vicky hauria vingut. I hauria treballat, com ha fet sempre, com la recordarem sempre, perquè cada persona tingués, a la nostra ciutat, igualtat de drets, deures i oportunitats. Com a cristiana, com a militant d'Iniciativa, com a dona, com a veïna, com a ciutadana. Però sobretot, sobretot, com a la gran persona que era.

Com fa uns mesos amb en Quico, en Santi o l'Estevet, no us càpiga dubte que recollirem el vostre testimoni!!!

dimecres, 9 de març de 2011

09/03/11. Vicky, amb nosaltres, amb tot Sant Feliu, sempre.

Ahir va morir la Vicenta Santiago, la Vicky Santiago, la nostra Vicky. Tenia 52 anys. Avui molta gent ha anat a dir-li el darrer adéu al tanatori. Demà, serem centenars de persones les que omplirem la parròquia per agrair-li tot el que ens va donar i per acompanyar la seva família en aquests moments tan durs.

La Vicky era una persona i una ciutadana exemplar. Tota bondat, sense un no per a ningú, apassionada en les coses que feia, vital, molt vital. Fins ahir. Però també ho continuarà essent, a partir d'ahir, en tots els cors en què la Vicky va sembrar rialles, paraules, gestos, compromís, pregàries, lluites, amor, amistat. Gent com ella no cau en terra erma, afortunadament per a totes i per a tots nosaltres.

Recordaré la Vicky parlant de l'Església amb mi: era catequista, i compartíem opció religiosa i política. La recordaré acompanyant-me per comerços i carrers de Sant Feliu, enraonant amb la gent per construir una opció política arrelada en les necessitats i les expectatives de la gent senzilla, presentant-me elogiosament amb una veu franca i una rialla oberta. La recordaré parlant de sindicalisme, del PSUC d'abans, del Casal de la Dona... però també de fills, de la seva sogra Valentina, de família, de Sant Feliu, de moltes petites coses. És curiós, va ser gràcies a aquest article en el meu bloc que un dia vam començar a parlar de tu a tu i vam començar a tenir més converses i més confiança.

La Vicky és patrimoni de tota la ciutat, perquè les seves facetes comunitàries eren intenses i diverses. En vull deixar dues imatges. La primera, del programa electoral del PSUC a 1979, les primeres eleccions municipals després de la República. La segona, justament de fa onze mesos, en l'homenatge a la República que anualment fem els homes i dones d'Iniciativa i d'Esquerra Unida cada 14 d'Abril a la plaça Lluís Companys. Hi portava un jersei verd, agafada afectuosament al Lluís Aznar, company també estimadíssim de tantes lluites.

31 anys separen les dues fotos, però el mateix esperit de treball per millorar la vida de la gent propera i de tota la comunitat fa de lligam entre l'una i l'altra. És per això, Vicky, que restaràs sempre, sempre, amb nosaltres.

Kinder, Küche, Kirche? Visca el 8 de Març!


Volia escriure alguna cosa avui sobre el sentit del 8 de Març. Al matí, al tren, a la revista ADN he llegit aquest article, de la periodista Mariola Cubells. A la tarda, a la inaguració del Parc del 8 de Març, a Can Bertrand, he acabat la idea del que volia escriure. Sobre la veritable revolució del segle XX, la que ha donat la veu i la vida a la meitat del gènere humà, que va començar el segle amb l´únic horitzó dels "nens, cuina, església" i l'ha acabat en camí d'assolir la igualtat que mai haurien hagut de veure qüestionada.

Al vespre, però, m'ha arribat la notícia de la mort sobtada de la Vicky, companya de parròquia i de partit, persona bona i dolça com poques, amb només 52 anys. Com a mi m'agraden les persones: fortes i tendres. Havia pensat en deixar-ho córrer, no em surten les paraules. Però he pensat que, justament per tot el que ella creia i per al que ella lluitava, havia d'escriure algun mot per les dones que han fet possible que el camí cap a la igualtat sigui ja irreversible.

Va per tu, Vicky. Va per totes les dones que heu fet possible la revolució més fructífera de la història de la humanitat. Gràcies, milions de gràcies, i ajudeu-nos a seguir el camí que ens heu marcat.

divendres, 4 de març de 2011

Sant Feliu jove.

Us convido a conèixer el bloc que es diu justament així, i que es fa des del nostre Casal de Joves (una bona proposta per al 500è escrit del meu bloc...!) He de reconèixer que feia temps que no anava al nostre Casal, i en tenia ganes. De fet, els companys i les companyes joves d'Iniciativa de Sant Feliu fa temps que plantegen una revisió a fons del nostre missatge i la nostra proposta per als joves i les joves de la nostra ciutat. És una necessitat que no plantegen només ells: en les trobades als barris que fem habitualment és un tema recurrent. Fins i tot en la trobada que vaig tenir al Centre Cívic Roses el passat 16 de febrer, un senyor gran em va dir que, amb les obres posteriors al soterrament, seria prioritari "un centro para la juventud, que es lo que hoy en Sant Feliu hace más falta". Fa cosa d'un any, en un acte a l'Ateneu, un jove que havia estat membre del Consell d'Infants s'alegrava de l'atenció de la ciutat a la infantesa, però denunciava la desatenció a l'adolescència i al jovent. Ho va dir, i he de reconèixer que té part de raó, amb l'equip de govern d'ara (PSC i CiU) i amb els d'abans (amb ICV).

En els darrers mesos, he visitat els Casals de Joves de Sant Just i del Prat, a més del nostre (gràcies, Enric i Mariona, per la vostra atenció!). M'he reunit, a més, amb el regidor de Sant Just (gràcies, Lluís!) i la regidora del Prat (gràcies, Neus!), simplement per aprendre'n. M'ho havien dit: Jordi, has d'anar al Prat (el Lloro, la Capsa,...) i has d'anar al Casal de Joves de Sant Just. Sense intenció de copiar mimèticament res del que he vist, sí que crec que hi ha coses que "hem d'importar" dels dos municipis que he visitat, i que hem de millorar a partir de la pròpia història del Casal i de les polítiques de joves de Sant Feliu, dels mateixos regidors de Joventut que hem tingut (Santi Junqué, Alejandro Huerga, Marta Magriñá i Marta Pérez).

Ens cal, sobretot, voluntat política de repensar, com deia, un missatge i unes propostes que lliguin amb les expectatives i les necessitats del nostre jovent. Per això, és imprescindible, enraonar de manera continuada i sistemàtica amb el nostre jovent. No només de tant en tant, no només d'alguns temes, no només amb compromisos vagues. A Sant Feliu tenim, com és preceptiu, Pla de Joventut, Consell de Joventut, regidoria de Joventut, etc. Però el cert és que hi ha algunes coses que no acaben de rutllar, i estic convençut que és per la feblesa del discurs i l'actuació envers els joves de l'equip de govern. Comparant amb l'empenta, la tenacitat, la implicació i la capacitat d'en Lluís i la Neus i dels seus alcaldes, això em sembla d'una evidència meridiana.

Haurem de definir, amb el jovent i amb un suport tècnic suficient, una doble línia de treball: de serveis individuals als i a les joves (complementant als instituts en termes d'orientació laboral i acadèmica, en temes de salut, habitatge, etc) i d'una visió col·lectiva del paper del jovent a Sant Feliu (espais de trobada i d'activitat, oci basat en la creació artística i cultural, suport a iniciatives puntuals o a entitats de joves,...). Ho haurem de fer, a més, des del criteri que la política local ha d'estar impregnada en totes les seves àrees de la voluntat de connectar amb els joves i d'impulsar-hi el seu protagonisme: la política per a joves no ha de ser només allò que es fa al Casal o des de la corresponent regidoria. I ho haurem de fer partint també d'una evidència, que he constatat visitant Sant Just i el Prat: el Casal se'ns ha quedat petit, necessitem algun altre equipament, amb alguna altra oferta, amb més capacitat d'atracció als nostres joves des dels 14 als 29 anys, per situar una franja d'edat a què hauríem d'arribar d'una manera més directa i millor.

Ho haurem de plantejar quan, si la ciutadania ens dóna la majoria el proper 22 de maig, comencem immediatament l'elaboració del mapa d'equipaments culturals. I tenim les oportunitats i els espais per fer-ho: ja sigui en els sòls d'equipaments que sorgiran damunt les vies del tren un cop estiguin soterrades o en l'eix privilegiat d'equipaments que té la nostra ciutat des del Palau i la Fàbrica fins a la Biblioteca Montserrat Roig.

Mmmm, com més va, més m'agrada tot el que em suggereix l'enorme potència cultural i ciutadana del maridatge del Palau i la Fàbrica...........

dimecres, 2 de març de 2011

03/03/11, 19:30, 2n acte públic de preparació del programa de les municipals: Què es pot des dels ajuntaments per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació?

Els treballadors i les treballadores estan pagant les conseqüències d'una crisi que no han provocat. Les taxes d'atur, especialment entre els joves, són socialment insostenibles i políticament inadmissibles. A Sant Feliu, més de 3.300 persones en atur a data d'avui. És evident que les causes de la crisi estan molt lluny de les competències d'un ajuntament: he parlat en molts altres escrits del que ja es coneix com a "dictadura del mercat". Un ajuntament no pot combatre, seria ingenu pensar el contrari, contra les causes de la crisi.

Però un ajuntament sí que pot pal·liar-ne els efectes i les conseqüències. Des dels ajuntaments, hi ha un nombre important de petites actuacions possibles que, amb sensibilitat social i bona gestió, ens permeten treballar en dos àmbits: l'atenció a les situacions de risc social i la reactivació del teixit industrial i comercial local, de l'activitat econòmica en general. Aquest segon tema serà, com ja vaig dir en l'acte que va obrir la nostra campanya a l'Ateneu, un dels tres eixos centrals del nostre programa per a les municipals.

Un programa que volem fer amb les aportacions del màxim nombre possible de persones. Per això, em plau convidar-te demà dijous, a les 19:30, a la nostra seu. T'hi esperem!