dilluns, 24 de juny de 2013

El dia a dia de tothom (1/5): per un Sant Feliu ben planificat.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, hi havia un primer bloc de planejament i un darrer bloc de medi ambient:
 • 1. Finançament del soterrament en el marc de les inversions de l'Estat a Catalunya.
 • 2. Retirar les modificacions de planejament del soterrament i del Torrent del Duc.
 • 3. Convocar un concurs d'idees per definir la superfície resultant del soterrament.
 • 4. Crear una bossa d'habitatge públic.
 • 5. Analitzar la necessitat de nous espais per a joves i dinamitzar els existents
 • 27. Viure de cara al nostre entorn natural: riu i Collserola.
 • 30. Millora de la riba del riu Llobregat i adequar espais per al lleure de la ciutadania

2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
Els punts que toquen aquest apartat són:
 • Planejament del Torrent del Duc i afectació al Mas Lluí
 • Traçat de la futura línia 3 de Metro.
 • Finançament del soterrament.
 • Planejament de la superfície del soterrament.
 • Mapa d'equipaments.

3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica tot el quart bloc al planejament urbanístic, amb els apartats següents:
 • 4.1. Posar a debat ciutadà el temes clau de la revisió del planejament urbanístic vigent i el model territorial de ciutat.
 • 4.2 Mobilitat sostenible i transport públic.
 • 4.3 Desenvolupar l'obra de soterrament de la línia fèrria, concretant el finançament, així com la definició dels treballs de planejament urbanístics amb participació ciutadana.
 • 4.4 Elaborar un mapa d’equipaments municipals que ordeni i doni resposta a les necessitats de la ciutadania

4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

Guió JSJ a desenvolupar
 • Gestions unitàries soterrament
 • Urbanisme: presentació conclusions estudi UPC sobre el planejament del Torrent del Duc, revisió planejament de la nova centralitat dins el Consell Assessor d'Urbanisme
 • Mobilitat: al·legacions PDI, revisió PMU
 • Equipaments: elaboració i aprovació del mapa d’equipaments
 • Projecte d'arranjament de la Riera de la Salut (des de Sant Josep fins el riu) pendent d'adjudicar