dijous, 27 de juny de 2013

25/06/13: les meves intervencions al debat de mig mandat.

Foto de Benito Quero. Muchas gracias, compañero!1. Intervenció inicial primer bloc: “Ciutadania”. (1,5 minuts. 150 paraules)

En primer lloc, vull agrair a Fet a Sant Feliu i a Ràdio Sant Feliu la idea i la realització d'aquest debat.

Els regidors i les regidores d’ICV-EUiA-ISF, volem governar la ciutat amb un principi molt clar: prioritzar el dia a dia de tothom. I això malgrat el difícil context econòmic i polític general i, en el nostre cas concret, el dèficit que vam trobar a finals de 2011 i que ens ha obligat a fer un dur pla de sanejament.

Pel ritme i les normes del debat, destacaré tres apartats que considerem fonamentals des del punt de vista dels drets socials:

-          en habitatge, estem treballant per facilitar la conservació de la pròpia llar (conveni amb Càrites, ajuts per al pagament de subministraments,...), la dació en pagament (mediació hipotecària, exempció plusvàlua,...) o el lloguer social (amb la bossa d’habitatge)
-          en ocupació, hem impulsat mesures de suport a empreses i comerços, -que, juntament amb les entitats, són l'ànima de Sant Feliu-, i plans d’ocupació, que han permès, fins ara, donar feina temporal a més de cent persones de la nostra ciutat.
-          en fiscalitat: el preu no ha de ser una barrera per accedir a cap servei municipal. Per això hem establert la tarifació social, amb preus públics ajustats a la capacitat econòmica de les famílies.

Equitat i justícia social són, en definitiva, els dos principis amb què, en aquest apartat de ciutadania, volem concretar la nostra idea del “dia a dia per a tothom”.


2. Intervenció inicial primer bloc: “Espai públic i equipaments”. (1,5 minuts. 150 paraules)

“Governar el dia a dia per a tothom” vol dir que l’espai públic existent a tots els barris tingui un nivell alt i igual de qualitat. En aquest sentit:

-          Per primer cop, s’han presentat auditories de les grans concessions de jardineria, recollida de residus i neteja viària. Com a conclusió principal, hem unificat en una sola concessió la recollida d’escombraries i la neteja viària.
-          Prioritzem les inversions de proximitat: la supressió de barreres arquitectòniques, les millores de comunicació entre barris (l’aquari del túnel de Verge de Montserrat o l’estació soterrada que es pintarà el mes que ve al túnel de la plaça de l’estació) o les millores de seguretat, tant en voreres com en paviment (com ara Jacint Verdaguer, que començarà també el mes que ve)

I també planificar adequadament el nou espai públic i els nous equipaments que volem que existeixin. En aquest sentit:

-          Estem treballant amb la Generalitat per reivindicar de manera conjunta el soterrament de les vies en el marc de les inversions de l’Estat a Catalunya.
-          Hem aturat els dos planejaments que més polèmica van generar en el mandat anterior: el del soterrament i el del Torrent del Duc.
-          Estem completant el mapa d’equipaments de la nostra ciutat per als propers 10 anys. Al febrer es va plantejar un document de proposta, que s’haurà de completar i aprovar abans d’acabar aquest 2013.3. Intervenció final “2 anys per endavant: propostes de futur”. (1 minut. 100 paraules)

 En aquests dos primers anys, hem treballat per pal·liar els efectes de la crisi i per incrementar la funció social dels nostres equipaments i serveis, en un marc general molt difícil, i en el marc d’un pla de sanejament.

Estem treballant per al dia a dia de tothom durant aquests dos primers anys, i hi continuarem treballant en els dos propers.

Continuarem treballant amb l’equitat i la justícia social com a principis de l’acció de govern, amb les polítiques socials i inversions de proximitat com a prioritat i amb el diàleg amb tothom com a estil de govern.

Un cop eixugat el dèficit acumulat, assolirem una estabilitat econòmica que ens permetrà un doble objectiu: ajustar els increments de l’IBI als increments del cost de la vida en el conjunt del mandat, i destinar els possibles resultats positius de 2013 i 2014 a més polítiques socials i més plans d’ocupació.

Entenem que aquesta és la primera necessitat de Sant Feliu i continuarà essent la primera prioritat del govern que tinc l’honor d’encapçalar. Governarem per al dia a dia de tothom. I ens en sortirem!