divendres, 29 de novembre de 2013

29/11/2013, 19:00 a la Sala Ibèria, cloenda de l'Any Joana Raspall.

tant intensa com merescuda.
Per la persona,
per l'obra,
per tothom que ha fet possible un any inoblidable,
GRÀCIES!!!

IBI: complirem el que dèiem al programa electoral. La nostra informació als 8 actes de barri de la coalició.

Algunes preguntes que han anat sortint als actes d'ICV-EUiA-ISF:
Un dels 8 actes del mes de novembre. Al Centre Cívic Roses, el passat dia 7.

1) Què deia el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF sobre l'IBI i els valors cadastrals?
A la pàgina 8 del nostre programa electoral hi havia dues propostes concretes, que literalment diuen:
 1. No augmentar els impostos locals per sobre de l’IPC. Qualsevol revisió d’aquest criteri estarà condicionat a nous serveis i a acord amb el moviment veïnal.
 2. Revisar els valors cadastrals dels immobles, aprovats el 2006 quan el preu de l’habitatge estava a l’alça, i adaptar-los a l’actual situació del mercat.
Resumint: ens vam comprometre a no augmentar l'IBI per sobre de l'IPC en el conjunt dels 4 anys del mandat (2012 a 2015, ambdós inclosos). L'IBI per sota de l'IPC: aquest era, i és,  el nostre compromís.


  2) Complireu el que dèieu sobre l'IBI?
  Rotundament, sí. En els vuit actes, vam repartir aquest full informatiu, en el que surt aquest quadre:

  En els quatre anys del mandat, està previst que el rebut de l’IBI pugi un 8,81%, mentre que el cost de la vida està previst que pugi un 9,30%. En vermell, la xifra clau: estarem un 0,49 per sota de l’increment del cost de la vida. Clar que complirem el que vam comprometre amb la ciutadania!


  És cert que, al 2013, el rebut de l’IBI ha pujat una mitja del 5,98%, per poder complir amb la normativa pressupostària de l’Estat, i som conscients que això ha comportat la campanya que ha impulsat la comissió ciutadana i ha recollit 4.000 signatures. Però un cop assegurat el compliment de la normativa pressupostària de l'Estat, i amb la voluntat clara de complir el nostre programa, l’increment de l’IBI serà el més baix dels últims vuit anys:  augment mig del 0,18% al 2014 i disminució mitja del 0,75% al 2015.

  3) I els valors cadastrals: complireu també el que dèieu al programa?
  També amb tota rotunditat, sí. Al mes de febrer de 2013, vam demanar al Ministeri d’Hisenda la rebaixa dels valors cadastrals, acollint-nos a una possibilitat legal d’una rebaixa general sense haver de fer una nova revisió individual de cada habitatge, és a dir, sense fer una nova revisió cadastral. El Ministeri d’Hisenda ha establert, en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014, que la rebaixa, en el cas dels municipis que van fer revisió cadastral al 2006, com Sant Feliu, sigui del 15%. Aquesta rebaixa del 15% dels valors cadastrals s’aplicarà al 2014.

  4) La rebaixa dels valors cadastrals en un 15% vol dir que el rebut de l'IBI es rebaixarà en un 15%?
  Hem de ser molt clars en aquest punt: NO. Com hem dit abans, en el nostre programa electoral ens vam comprometre a què el rebut de l’IBI s’ajusti al cost de la vida, i està clar que el cost de la vida no es rebaixarà un 15% entre 2012 i 2015. Un cop es rebaixin els valors cadastrals, el tipus d'IBI (no el rebut!!!) s'incrementarà fins que el resultat final, és a dir, el rebut, s'ajusti a l'increment mitjà del 0,18% que he explicat abans.
  D'altra banda, vaig explicar també les conseqüències d'una rebaixa del 15% dels ingressos per IBI, uns dos milions d'euros per any. La discussió sobre "els càrrecs de confiança" i els sous dels regidors té un límit, com es pot veure en aquesta explicació del pressupost. Encara que suprimíssim els salaris de tots els regidors (demagògia pura i dura: només poden ser càrrecs públics els que viuen de renda??? On queda el dret de cada ciutadà i ciutadana a representar els seus conciutadans i conciutadanes??? quin concepte té de democràcia qui defensi aquests "principis"???), no es podria "compensar" aquesta disminució d'ingressos. I l'altra via, com vaig exposar als vuit actes, és retallant serveis. Com que molts actes es van fer amb el referent de la vaga d'escombraries de Madrid, em vaig fer la pregunta que, qui defensa una retallada del 15% en l'IBI, pensa també en retallades similars... mitjançant acomiadaments o retallades inadmissibles dels salaris dels treballadors públics i, en conseqüència, o dels drets socials de la ciutadania, o de la qualitat del seu espai públic.


  5) És cert, com diuen alguns, que l'IBI de Sant Feliu és molt més car que als pobles dels voltants?
  Aquest és un tema recurrent: comparar el que paguen pisos de Sant Feliu amb altres pisos dels voltants, segons la informació de què cadascú disposa. Comparar aïlladament sempre és difícil: en el preu del rebut compta molt el valor del sòl, l'antiguitat de l'edifici, els elements comuns de què disposi i fins i tot l'orientació. La manera de comparar sempre és amb rebuts mitjans, com en els quadres que incorporo en aquest escrit: el total d'import de l'IBI urbà dividit pel total de rebuts d'IBI. Sóc conscient que aquest criteri té també dificultats: hi ha municipis amb més indústries, hi ha municipis amb més segones residències, etc. però no hi ha cap paràmetre objectiu més adequat. Fent servir les dades del Ministeri d'Hisenda, la comparativa amb els altres municipis de la comarca desmenteix als qui diuen que l'IBI de Sant Feliu és dels més alts de la comarca i és un abús. 
  Crec que aquest quadre ho diu amb claredat:

  6) Tenen raó la senyora Borrell (PSC) o el senyor Alegre (Ciutadans) quan critiquen l'increment de l'IBI?
  Cal dir amb tota claredat que no tenen ni raó ni memòria. L’evolució de l’IBI en els anys que ells eren al govern va ser la següent:


  Entre 2008 i 2011, el cost de la vida va pujar un 10,10%, però l’IBI va pujar un 33,79%. És a dir, quan la sra. Lourdes Borrell era regidora d’Hisenda i el sr. Xavier Alegre era tinent d’alcalde van decidir pujar l’IBI més del triple del cost de la vida. Nosaltres ho vam denunciar, i nosaltres hem actuat amb coherència: ens hem ajustat al cost de la vida. Com dèiem, no tenen ni raó ni memòria. Si tenen o no tenen credibilitat, és una valoració que, com deia als actes, depèn ja de cadascú.

  7) Té raó el senyor Silvestre Gilaberte quan acusa a ICV-EUiA-ISF d'incomplir el programa electoral?
  El sr. Gilaberte acusa a ICV-EUiA-ISF de dir una cosa en l’oposició i fer la contrària en el govern. Res més lluny de la veritat. Quan estàvem en l’oposició, denunciàvem els increments de l’IBI de la sra. Borrell i el sr. Alegre, i dèiem que s’haurien d’ajustar al cost de la vida. Justament el que vam defensar en el programa electoral de 2007 (pàgina 27). I quan encara estàvem a l’oposició, en el programa electoral de 2011, ens vam comprometre a ajustar l’IBI al cost de la vida, com hem explicat al primer punt. I ara, que estem al govern, estem fent exactament el mateix que vam dir que faríem: mai hem parlat ni de rebaixa ni de congelació, sinó d’increment ajustat al cost de la vida. 
  I ell, que formava part inicialment d’ISF, ho coneixia perfectament i així ho va aprovar. Com la senyora Consuelo Martínez, que formava part, a més, de la candidatura que defensava el programa. Tant el senyor Gilaberte com la senyora Martínez van aprovar el mateix programa que està aplicant ICV-EUiA-ISF. Les raons del seu canvi d’opinió i de la seva actitud d'oposició actual,  són ells qui les hauran d’explicar.
  Una altra cosa és, a més, si el sr. Gilaberte i la sra. Martínez poden parlar en nom d'ISF, quan aquest nom està registrat en el marc d'una candidatura que està en el govern. Que utilitzin aquest nom i no un altre només fa que generar confusió: ISF està al govern o a l'oposició, em preguntaven en algun acte. Però això haurà de formar part d'un altre escrit.

  dijous, 28 de novembre de 2013

  VUIT CONVERSES AMB INICIATIVA-ESQUERRA UNIDA-INDEPENDENTS ALS 8 BARRIS DE SANT FELIU. 8 TEXTOS, 8 VÍDEOS.

  Des del 2008, entre octubre i novembre, ICV-EUiA (amb ISF en els tres darrers anys), convoquem trobades en els diferents barris de Sant Feliu per parlar distesament amb els veïns i les veïnes sobre el que mana l'actualitat i sobre el que les persones assistents vulguin.

  Enguany, vam començar el 30 d'octubre al Mas Lluí i vam acabar el 20 de novembre a Falguera. Vuit actes amb una assistència total de 151 persones, descomptats els regidors que també hi assistíem. La trobada més nombrosa a Roses Castellbell (07/11), amb un total de 28 persones i la que menys a les Grases (14/11). amb només 6 persones. Una mitjana, per tant, de 19 persones a cada acte. L'assistència, és evident, és reduïda, però la influència, no. Aquests vuit actes ens reforcen en la nostra voluntat de ser a tot arreu, sempre i per igual, i reforcen la percepció en la ciutadania que Iniciativa-Esquerra Unida-Independents tenen la capacitat i la voluntat de ser a tot arreu i, a més, hi són. Em sembla que cap altra força política a Sant Feliu fa, anualment, aquest esforç d'arribar a tot arreu i d'enraonar amb el màxim nombre possible de persones.

  Aquest esforç no només el fem de presència, sinó també de missatge. Els nostres companys i companyes que treballen en els temes de comunicació han fet una petita joia: vuit Entorns i vuit clips de vídeo, individualitzats per a cada barri de Sant Feliu. Aquest material s'ha distribuït presencialment i estarà permanentment disponible a la xarxa: són el nostre balanç del que hem fet entre 2011 i 2013, i l'explicitació del que farem en l'any i mig de govern que ens queda. Un molt bon material, "amb pares i mares" als quals els vull agrair la seva tasca: la Lídia Muñoz (textos), en Josep Maria Monés (Entorns) i en Pedro Gómez (vídeos). Tovaritxs, GRÀCIES!!!

  Vuit actes amb la mateixa estructura: un veí o veïna del barri que presentava la trobada i n'explicava el sentit, el regidor o regidora de barri parlant en concret de cada barri (o altres regidors a Can Calders, Centre o les Grases, on el regidor de barri és de CiU) i jo mateix, donant una perspectiva global de ciutat i entrant en el detall dels temes que generen més debat o polèmica: soterrament, IBI, situació política general, etc. Vull agrair també als vuit ciutadans i ciutadanes que han presentat els nostres vuit actes.

  Aquests són els vuit Entorns que han fet,  en l'ordre que vam compartir-los amb el veïnat:

  30/10/13, Mas Lluí:


  07/11/13, Roses-Castellbell:


  Vuit textos que, en el revers, tenien un text comú: un article meu en què vull donar compte del que estem fent, en síntesi, per a una ciutat més ben planificada, més ben gestionada, més dialogant, més viva i més equitativa, que respongui al nostre lema Reviu Sant Feliu! i que posi tot l'accent en els drets socials per a tothom i la qualitat de l'espai públic a tots els barris:


  I ara els vuit clips de vídeo:

  El del Mas Lluí:


  El de Can Maginàs:


  El de Roses-Castellbell:


  El de Can Calders:


  El del Centre:


  El de les Grases:


  El de la Salut:


  I el de Falguera:


  Vuit actes en què han sortit temes concrets de cada barri (sobretot vinculats a neteja i manteniment) i, pel que fa als temes globals, han destacat tres: soterrament, IBI i Independents per Sant Feliu. Per no allargar més un escrit que ja ho és molt, parlaré d'aquestes tres qüestions en tres escrits que faré properament.

  Vuit actes que venim fent des del 2008 i que, per descomptat, repetirem a la tardor de 2014 amb un contingut clarament de precampanya per a les municipals de maig de 2015. Vuit actes que han estat possible amb el treball callat i quotidià de molta gent a la qual vull reiterar el meu agraïment: GRÀCIES, TOVARITXS!!!


  dimarts, 26 de novembre de 2013

  santfeliu.cat/convivencia.

  Dimarts passat, 19 de novembre, vam tenir a l'Ajuntament una trobada important, entorn a l'anàlisi i la voluntat de millora de la convivència a la nostra ciutat.

  La trobada tenia tres objectius:

  1. Donar compte de les conclusions de la jornada inicial del 6 d'abril de 2013, i informar de la continuïtat del procés d'aportacions ciutadanes que llavors es va iniciar.
  2. Presentar el web santfeliu.cat/convivencia on es pot continuar el procés d'aportacions (opinions, valoracions, propostes,....) entorn els dos documents que vam presentar el 6 d'abril: 1) el pla municipal de convivència, que estableix objectius, criteris, àmbits d'actuació, etc. sobre la convivència, el civisme, els drets de ciutadania, etc. a la nostra ciutat, i 2) l'ordenança de convivència, que concreta els àmbits en què cal analitzar la utitlització dels espais que són de totes i tots, i preveure les respostes que cal donar a les actuacions incíviques en l'ús d'aquests espais, en la convivència respectuosa i d'igual a igual entre totes les persones que convivim a la ciutat i compartim el mateix espai vital.
  3. Informar del calendari de treball fins a l'aprovació definitiva del pla i l'ordenança de convivència, que es va aprovar en el darrer ple municipal del mes d'octubre. Un calendari que, en síntesi, és el següent:
  • fins al 25 de gener de 2014: les persones o entitats interessades poden fer les aportacions que desitgin al web del procés, que no em cansaré de repetir: www.santfeliu.cat/convivencia
  • ple de gener de 2014: aprovació inicial dels dos documents (pla i ordenança), després d'haver rebut les aportacions que s'hagin presentat als documents inicials que estan a l'adreça web indicada.
  • febrer i març de 2014: segon període d'aportacions. Com que ja hi haurà un document aprovat inicialment, en aquesta segona fase s'hauran de presentar, per instància, les al·legacions que es vulguin presentar als documents aprovats inicialment al gener.
  • ple de març/abril de 2014: aprovació definitiva del pla i de l'ordenança de convivència.
  En el debat, hi va haver la intervenció de nou persones. La major part ho van ser en clau de valoracions:
  • els regidors de barri són fonamentals en detectar els problemes de convivència, 
  • aquests documents milloren l'ordenança actualment existent, 
  • a Sant Feliu no hi ha un problema general de convivència, però sí conflictes puntuals que cal valorar, especialment amb alguns bars.
  • cal revisar els criteris de presència de la policia local, 
  • cal més implicació directa de l'alcalde en alguns casos
  • cal tenir més en consideració les necessitats de les persones invidents i amb altres discapacitats,
  I també hi va haver la queixa, presentada per dues veïnes de la plaça Francesc Macià, sobre les seves vivències com a residents a la plaça, i les seves valoracions sobre l'actuació insuficient de l'ajuntament en relació als bars i locals que hi ha a la plaça. Aquest tema va centrar el tram final de la trobada, en què em vaig comprometre a tenir una reunió amb l'AVV per parlar d'aquest tema.


  Una sociedad cívica es la que estira del tercer principio republicano, el de la fraternidad. Los cívicos se preocupan por los otros, además de por sí mismos y por las notas de colegio de nuestro hijo, que no es más que una extensión de nosotros mismos. Son ese tipo de personas que calibran sus actos no solo por los beneficios que les generan, sino también por los perjuicios que puede crear en los otros. Por eso, no aparcan en doble fila, pagan sus impuestos, renuncian al aire acondicionado, reciclan los envases, toman el autobús o el tranvía y no aceptan una factura sin IVA. Diría que sin civismo no hay sociedad.

  Doncs això és el que crec que ens hem de proposar. I avançar per aquest camí, el de la ciutadania conscient, el de la fraternitat volguda, el del respecte al que compartim com a criteri bàsic per conviure en els espais que són de tothom. Insisteixo: ciutadania conscient, fraternitat volguda, respecte. I no només quan parlem de convivència: els més incívics, des de tota mena de perspectiva, no fan soroll de nit als bars o als parcs, sinó que ens roben impunement quan especulen o s'enriqueixen il·lícitament des de les seves impolutes i gens sorolloses estances.

  divendres, 22 de novembre de 2013

  Resum del ple d'octubre de 2013, el més important de l'any: el del pressupost.

  Fotos del Fet a Sant Feliu: a les 20:30 i a les 23:30, aprox.
  El ple d'octubre va ser el més important i el més llarg de l'any: va començar puntualment a les 20:00 i va acabar més de quatre hores més tard, passada la mitja nit. Al principi, foto de dalt, sala de plens amb molta gent donant suport a la comissió ciutadana de l'IBI... per no parlar de l'IBI... Al final, foto de baix, a la sala només hi havia els incombustibles nois i noies de la premsa local i comarcal.

  Un ple amb 39 punts a l'ordre del dia, els més importants dels quals van ser:
  En fi, un ple llarg i en alguns moments innecessàriament aspre i sorprenent: quan començàvem a parlar de l'IBI del 2014, van marxar de cop totes les persones convocades per la comissió ciutadana.... de l'IBI! Difícil d'entendre... Bé, en tot cas, aquí us podeu descarregar el resum que cada mes fem el grup municipal d'ICV-EUiA-ISF (7 pàgines: llarg, però resumir quatre hores és difícil...).

  Quan estigui, penjarem l'acta oficial del ple més important de l'any: el que acordem els diners que tenim i a què els destinarem, en representació de tota la ciutadania. Una representació, per descomptat, oberta a tothom i que, com sempre, animo a voler assumir als qui creuen que han de fer un pas convenient: el de la protesta a la proposta, el del meu tema particular al dels temes de la comunitat.

  dijous, 21 de novembre de 2013

  "Pressupost, IBI, polítiques socials i millora de l'espai públic". Editorial del Butlletí 450, de novembre de 2013.

  La portada d’aquest Butlletí mostra clarament la voluntat de tot el consistori: que cap infant (malgrat la rebaixa de les aportacions d’altres administracions en beques menjador) es quedi sense poder dinar a l’escola o l’institut, i, més en general, que les famílies més castigades per l’atur de llarga durada, per la pobresa, tinguin l’Ajuntament al seu costat.

  El pressupost marca les prioritats i compromet les actuacions del govern. I el que es veu a la portada és la prioritat principal del pressupost de l’any 2014: el reforç de les polítiques socials municipals en ocupació, serveis socials, gent gran i educació. Sobretot en ocupació: el pressupost conté una partida inicial de 300.000 € per a plans i polítiques d’ocupació, que es complementaran amb altres partides i amb aportacions de l’Àrea Metropolitana, fins arribar pràcticament a un milió d’euros per al rellançament de l’activitat econòmica i l’ocupació a Sant Feliu.

  Al costat de les polítiques socials, el pressupost prioritza la millora de l’espai públic: un nivell alt de qualitat en parcs, places i carrers a tots els barris de Sant Feliu. Això serà possible amb un reforç a les inversions de proximitat: supressió de barreres arquitectòniques, millores en senyalització i enllumenat, reposició d’arbrat, col·locació de bancs, millores en voreres i paviments, etc. Moltes petites actuacions, acordades en les regidories de barri i amb les associacions de veïns.

  Polítiques socials i inversions de proximitat requereixen capacitat econòmica i capacitat legal per poder-les dissenyar i executar. Pel que fa al finançament, la part principal dels ingressos municipals és l’IBI. En el 2014, la major part de rebuts pujaran entre un 0% i un 1%, i es complirà així el que vam acordar en l’acord de govern que avui dirigeix la nostra ciutat: en el conjunt del mandat, l’increment del rebut de l’IBI serà lleugerament inferior a l’increment del cost de la vida. Crec important remarcar que els compromisos es fan per complir-los i aquest compromís el complirem.

  Em preocupa més que puguem mantenir la capacitat legal per poder treballar, com deia, en ocupació, serveis socials o educació. Em preocupen les reformes que, venint del Congrés o del Parlament, poden limitar les competències dels ajuntaments en aquests camps. Seria com retirar la darrera xarxa de protecció que tenen les persones i famílies més vulnerables. I contra això, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat serà tan actiu i bel·ligerant com sigui possible: perquè volem continuar sent una ciutat que mira endavant, però sense deixar ningú enrere. 

  dimecres, 20 de novembre de 2013

  20/11/13, acte 8/8 d'ICV-EUiA-ISF als barris: què hem fet i què farem a FALGUERA?

  Darrera de les vuit trobades de la coalició als vuit barris de la ciutat. Aquest 20 de novembre, al barri on visc, a Falguera. Parlarem del que hi ha en aquest Entorn i de tot el que vulguin les persones que assisteixin a l'acte. Darrer també dels clips de vídeo que el nostre company Pedro Gómez ha fet sobre els vuit barris de la nostra ciutat. Gràcies mil, Pedro!!!

  diumenge, 17 de novembre de 2013

  18/11/2013, acte 7/8 d'ICV-EUiA-ISF als barris: què hem fet i què farem a LA SALUT?

  Penúltima trobada d'Iniciativa-Esquerra Unida- Independents als vuit barris de la ciutat. Serà a la Salut, al  Casal de la Gent Gran del barri. Enraonarem del que expliquem en aquest Entorn i el que es pot veure en aquest vídeo:

  dijous, 14 de novembre de 2013

  Acords i votacions del ple d'octubre de 2013.

  14/11/13. Acte 6/8 d'ICV-EUiAISF als barris: què hem fet i què farem a LES GRASES?

  Sisena de les trobades amb veïns i veïnes dels vuit barris de la ciutat. Demà serà a les Grases, a l'Aula Sant Feliu. Com sempre, parlarem del barri, de la ciutat i del que vulguin les persones assistents a la trobada.
  Vuit actes, amb vuit fulls i amb vuit clips de video diferents.
  Aquí us podeu descarregar l'Entorn i aquí podeu veure el video:


  I els dos últims actes seran al barri de la Salut el dilluns dia 18, i al barri Falguera, el dimecres dia 20.

  dimarts, 12 de novembre de 2013

  13/11/13, acte 5/8 d'ICV-EUiA-ISF als barris: Què hem fet i què farem al CENTRE? I també parlarem dels independents: per Sant Feliu i no contra San José.

  Cinquè dels actes de la coalició d'Iniciativa, Esquerra Unida i Independents per Sant Feliu. Dimecres serà el torn del barri Centre o de Can Nadal, com li vulguem dir.

  A més a més de les actuacions i de les previsions al barri, resumides en aquest Entorn i en aquest vídeo, parlarem, justament, dels candidats i de les candidates independents.


  A la candidatura que va guanyar les eleccions de 2011, hi havia 12 persones independents entre els 21 candidats i candidates i les 9 persones suplents. Fa cosa de dos mesos, va aparèixer una carta oberta adreçada a mi i signada per "Independents per Sant Feliu". Per deixar les coses molt clares: totes les persones independents de la candidatura es van desmarcar d'aquesta carta (excepte la suplent número 6, la Sra. Consuelo Martínez) i van refermar el seu compromís amb la candidatura, el programa i amb l'alcalde. Resumint: 11 de 12 treballen clarament per Sant Feliu i no, com es dedueix dels escrits d'aquest blog, contra Jordi San José. Un blog en què és d'agrair que les sorprenents conclusions dels seus articles estiguin signats pel seu autor, el Sr. Silvestre Gilaberte. Un blog que hauria de canviar de nom: Independents per Sant Feliu està registrat legalment i forma part, des que es va presentar a les eleccions, del govern de la ciutat. I ho reivindiquem amb orgull cada vegada que esmento el nom complet de la nostra coalició.

  Volem aprofitar aquest acte, en l'altre dels dos barris que formen part de l'AVV Roses de Llobregat, per parlar i dialogar sobre aquest tema, com vam aprofitar el que vam fer al Centre Cívic Roses per parlar i dialogar sobre l'IBI. En la nostra línia: sense embuts, amb claredat, abordant-ho de cara a cara absolutament tot.

  Fins dimecres, a les vuit del vespre, a la seu d'Iniciativa, Esquerra Unida i Independents per Sant Feliu!

  diumenge, 10 de novembre de 2013

  12/11/13, acte 4/8 d'ICV-EUiA-ISF als barris: Què hem fet i què farem a CAN CALDERS?

  Continuem amb les trobades als vuit barris de la nostra ciutat. Aquesta setmana, per partida triple: dimarts a Can Calders, dimecres al Centre i dijous a les Grases.

  Com en els altres actes, cal agrair a Pedro Gómez la realització d'aquestes càpsules en video per a cada barri. Aquí va el del seu propi barri:

  I no em puc estar de dir una cosa: l'Associació de Veïns de Can Calders treballa, com totes, per al seu barri. A la vista estan els resultats de les seves propostes i el seu treball. I no cal que, des d'una altra associació d'un altre barri, els diguin el que han i el que no han de fer: la remodelació, per exemple, de la plaça Laujar de Andarax era un reivindicació de l'AVV Can Calders, i l'AVV Roses de Llobregat hauria de saber i de voler respectar-ho.

  dimarts, 5 de novembre de 2013

  07/11/13, acte 3/8 d'ICV-EUiA-ISF als barris: Què hem fet i què farem a ROSES CASTELLBELL? I també informació i debat sobre l'IBI.

  Dijous que ve, 07/11, al Centre Cívic Roses, la nostra coalició farà el tercer dels vuit actes informatius als vuit barris de la nostra ciutat. Com en tots, parlarem del què s'ha fet aquests dos darrers anys i què es farà en els dos propers en concret al barri, i també en general a la nostra ciutat.

  En aquesta perspectiva general de ciutat, volem donar un èmfasi especial al debat sobre l'IBI. I espero poder-lo fer amb membres de l'Associació de Veïns Roses de Llobregat i de la comissió ciutadana que han impulsat la campanya de presentació de més de 4.000 instàncies. Des del blog de l'AVV i en les intervencions de la comissió ciutadana, algunes persones han exposat el que consideren "abusos" de l'IBI i "incompliments" meus i de la meva coalició entre el que dèiem a l'oposició i el que fem al govern. Tal com la meva coalició i jo mateix creiem, és convenient abordar aquest tema de manera clara, completa i transparent, informant primer i debatent després, confrontant democràticament allò que afirmem nosaltres amb allò que afirmen de nosaltres.

  Convido, per tant, a debatre més a fons sobre l'IBI en aquest acte que tindrà lloc al Centre Cívic Roses. Tinc l'interès de demostrar que ICV-EUiA-ISF està complint completament el programa electoral amb què ens vam presentar, i tinc interès també per escoltar les crítiques raonades sobre els punts en què mereixem un toc d'atenció. Insisteixo: crítiques raonades i en temes concrets (no genèriques i contra tot), per assenyalar en què ha de millorar el govern de la ciutat (no per desqualificar les persones i els partits que el formen).

  Fins dijous al Centre Cívic Roses!

  diumenge, 3 de novembre de 2013

  06/11/13: parlem de pensions amb Joan Coscubiela. Casal de la Gent Gran, 19:30h

  En el debat al Congrés dels Diputats sobre el "pensionazo", el nostre company diputat al Congrés, Joan Coscubiela, deia això:


  Dimecres que ve, en Joan Coscubiela ve a explicar-ho a Sant Feliu, al Casal de la Gent Gran. Ens explicarà, entre d'altres coses, que no és només un tema que afecti al poder adquisitiu de les pensions actuals, sinó a la previsible reducció de les pensions de la gent que tenim entorn de 50 anys, i de la incertesa que està generant el PP en la gent que en té 30 o menys. El "pensionazo" no afecta només a la gent gran, ens afecta a totes i a tots.

  Per més informació, a aquest web d'ICV-EUiA: www.pensionsimentides.cat

  04/11/13, acte 2/8 d'ICV-EUiA-ISF als barris: Què hem fet i què farem a CAN MAGINÀS.


  Enraonarem (quina gran paraula!) sobre el que hem resumit en aquest Entorn de Can Maginàs, en el vídeo que s'adjunta i sobre el que vulguin totes les persones assistents a la trobada. Fins demà a Can Maginàs!  I les dues properes trobades seran a:
  • Centre Cívic Roses, dijous 7 de novembre.
  • Local Fem Barri, a Can Calders, dimarts 12 de novembre.