dilluns, 24 de juny de 2013

El dia a dia de tothom (3/5): per un govern més dialogant.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, hi ha tot un bloc de propostes per a un govern més dialogant i transparent:
 • 6. Elaborar de manera participada el PAM.
 • 7. Potenciar els mitjans de comunicació municipals: Butlletí, web i Ràdio Sant Feliu.
 • 8. Recuperar el Consell de Ciutat i els consells sectorials.
 • 9. Crear els consells assessors d'urbanisme i de polítiques socials.
 • 10. Elaborar un programa de promoció de les associacions i entitats de Sant Feliu.

2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
Tenint en compte l'estil de govern del mandat anterior, en aquest acord de govern es va prioritzar i dedicar el primer apartat als temes de participació i transparència. Concretament es va acordar:
 • Creació dels consells assessors d'urbanisme i de polítiques socials.
 • Impuls dels consells sectorials (educació, esports, cultura, serveis socials,...)
 • Creació de les regidories de barri.
 • Impuls dels mitjans municipals de comunicació, per mitjà del Consell de Comunicació local.
 • Millores en els plens: retransmissió per internet, revisió dels mecanismes de participació,...

3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica tot el primer bloc als temes de participació i transparència, amb els apartats següents:
 • 1.1 Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
 • 1.2 Dotar als ciutadans de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
 • 1.3 Fer de l'ajuntament administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l’activitat municipal.
 • 1.4 Incrementar la transparència i l’agilitat en l’administració local.
 • 1.5. Avançar en l'administració electrònica.

4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

Guió JSJ a desenvolupar

 • posada en marxa dels regidors i de les regidores de barri
 • constitució del Consells assessor d’urbanisme i de la Mesa de Desenvolupament econòmic i cohesió social. Constitució de tots els consells sectorials
 • Assoliment d'índex elevat en transparència municipal, processos de millora constant
 • Renovació de la ràdio municipal, amb més participació del teixit social, més pluralitat i més infomació
 • Reducció de temps de resposta a demandes ciutadanes