diumenge, 30 de juny de 2013

Jo vull poder decidir República Federal d'Espanya.

Per a mi, el millor cartell polític (1977). Extret del bloc "Carteles ds la transición"

1) Jo vull poder decidir (per convicció). És a dir, no només per la situació generada després de la sentència del Constitucional de 2010 o la mani del darrer 11 de Setembre de 2012, sinó per la mera i simple convicció democràtica que la ciutadania té el dret inalienable i imprescriptible de decidir el seu present i el seu futur com a comunitat nacional. És evident que, en votar en unes eleccions legislatives, ja estem definint i decidint què volem ser. Però també és evident, si més no per a mi i molta altra gent, que hi ha moments claus en la història dels pobles que requereixen una definició concreta sobre la seva voluntat de ser, i que ara ens trobem en un d'aquests moments. Aquest dret està recollit en la pròpia història del PSUC, en els eixos de l'Assemblea de Catalunya i en la pròpia trajectòria d'Iniciativa, explícita també en la darrera campanya electoral. Per tant, doncs, un exercici de democràcia i de continuïtat de la pròpia història.

2) República Federal d'Espanya (per coherència personal). I no només perquè, com tants altres santfeliuencs i santfeliuenques, no em faci cap problema de l'assumpte estrictament personal de la pròpia identitat, sinó per la meva convicció que l'arrel dels problemes que viu la classe treballadora (és a dir, de totes les persones que viuen (o aspiren a viure!) del seu treball (i no dels rendiments de les seves propietats o dels moviments especulatius de les propietats o capitals dels altres) no deriva principalment del finançament injust de Catalunya (que també, però de manera secundària) sinó de l'existència d'un sistema econòmic absolutament injust, que és l'autèntica causa del conflicte social i del conseqüent drama que viuen milers i milers de famílies a Catalunya... com a Espanya, arreu d'Europa i tot el món.  Es tracta, per a mi, d'una qüestió d'anàlisi de les causes de la situació que vivim i de les conseqüències de les conclusions que en derivem. També, com en el cas del dret a decidir, de continuïtat i coherència amb la meva pròpia història: la reivindicació de la República i d'una Espanya diversa, no només messetària, que consideri com a pròpies i seves totes les terres i les parles que la conformen.

Torno al tema de l'anàlisi de les causes i de les conclusions que, al meu entendre, cal derivar-ne. En la meva perspectiva, les xifres insuportables d'atur, d'atur juvenil, de pèrdua salarial, de desnonaments, d'abusos bancaris, de retallades en els serveis públics, de fracàs escolar, d'empitjorament de condicions socials i ambientals arreu, no tenen la seva causa fonamental en el conflicte entre les elits dominants espanyola i catalana (traduïda políticament entre els governs avui encapçalats per PP i CiU) sinó en l'existència mateixa d'un sistema econòmic que totes dues accepten sense qüestionar: el sistema en què la llibertat de mercat ha de ser absoluta, la seva desregulació i manca de control democràtic s'han de donar per descomptades, en què l'Estat (sigui aquest el que sigui!) ha de ser mínim i cobrir tan sols les ineficiències (???) del mercat, en una perspectiva molt més propera a la caritat que de la justícia social, que és un objectiu polític sense cap valor en la perspectiva econòmica neoliberal, que comparteixen totes les dretes del món (incloses les nostres) i que semblen configurar el pensament únic que volen fer imperant. Per a mi, l'existència d'un sistema econòmic global i injust, l'existència d'una dictadura del mercat sense cap control democràtic és el problema principal (és a dir, que mani l'univers que podem simplificar en "la troika"), i el conflicte específic de finançament, competències o relació entre Catalunya i Espanya és un problema secundari (és a dir, si ha de ser Mas o Rajoy l'intermediari entre la troika i la nostra classe treballadora).  Jo crec que equivocar l'anàlisi (situant com a principal per a la nostra classe treballadora el que és merament secundari) ens afebleix encara més en la lluita contra la dictadura del mercat i a favor de la democràcia econòmica i la justícia social, que necessita de la unitat popular (també sóc un convençut d'un altre lema del PSUC, "Catalunya, un sol poble") i no de l'afebliment de la classe treballadora a causa del seu divers origen o sentit de pertinença. Per resoldre el problema principal, necessitem totes les mans, tots els cors, totes les forces. Si atenem primer el problema secundari, crec que podem perdre pel camí moltes mans, molts cors, moltes forces. I no m'agradaria equivocar-me ni de problema ni d'adversaris.

Crec que la classe treballadora del Baix Llobregat i de tota Catalunya ha mostrat amb claredat la seva voluntat de ser un sol poble, de construir una identitat col·lectiva catalana (i, sobretot, una escola pública catalana!) sense haver-se de confrontar al seu interior en conflictes que no li són propis, i sense haver de renunciar als seus propis orígens personals, en un marc en què molta gent viu amb una legítima i inqüestionable identitat compartida. Jo no crec que el camí cap a una possible independència hagi de ser el camí cap a cap catàstrofe, però tampoc crec que sigui un camí el camí de roses que, des de les respectives televisions "públiques" i mitjans de comunicació afins, ens volen fer veure els uns i els altres. Per tant, reclamo novament una informació completa sobre els pros i contres d'aquest camí, com ja vaig exposar fa un temps en aquest escrit.

Sóc conscient que el panorama que tenim per davant generarà conflictes a l'interior de gairebé tots els partits que conformen el nostre panorama polític. No tothom a CDC comparteix la línia del seu actual pinyol. A UDC, encara menys. Les tensions al PSC han estat i són evidents. Però també a ICV i a EUiA afloraran tensions entre els qui ens definim com a federalistes i considerem que cal preservar per damunt de tot la unitat de la nostra classe treballadora, i els que es consideren independentistes i no comparteixen la meva anàlisi del que, ara i aquí, és principal i és secundari. S'obren temps d'una gran complexitat, ja que col·lectivament acabem de decidir que volem abordar alhora una situació econòmica i social molt dolenta i un procés democràtic de consulta, ì ens hem de comprometre fins al moll de l'os que hem de sortir bé i reforçats d'aquest doble repte.

Jo, insisteixo, ja avanço el que, ara com ara, és la meva opció personal: República Federal d'Espanya, l'opció que segurament es deriva de la història que ens precedeix i que es mostra en aquell magnífic cartell del PSUC del 1977. 

dijous, 27 de juny de 2013

25/06/13: les meves intervencions al debat de mig mandat.

Foto de Benito Quero. Muchas gracias, compañero!1. Intervenció inicial primer bloc: “Ciutadania”. (1,5 minuts. 150 paraules)

En primer lloc, vull agrair a Fet a Sant Feliu i a Ràdio Sant Feliu la idea i la realització d'aquest debat.

Els regidors i les regidores d’ICV-EUiA-ISF, volem governar la ciutat amb un principi molt clar: prioritzar el dia a dia de tothom. I això malgrat el difícil context econòmic i polític general i, en el nostre cas concret, el dèficit que vam trobar a finals de 2011 i que ens ha obligat a fer un dur pla de sanejament.

Pel ritme i les normes del debat, destacaré tres apartats que considerem fonamentals des del punt de vista dels drets socials:

-          en habitatge, estem treballant per facilitar la conservació de la pròpia llar (conveni amb Càrites, ajuts per al pagament de subministraments,...), la dació en pagament (mediació hipotecària, exempció plusvàlua,...) o el lloguer social (amb la bossa d’habitatge)
-          en ocupació, hem impulsat mesures de suport a empreses i comerços, -que, juntament amb les entitats, són l'ànima de Sant Feliu-, i plans d’ocupació, que han permès, fins ara, donar feina temporal a més de cent persones de la nostra ciutat.
-          en fiscalitat: el preu no ha de ser una barrera per accedir a cap servei municipal. Per això hem establert la tarifació social, amb preus públics ajustats a la capacitat econòmica de les famílies.

Equitat i justícia social són, en definitiva, els dos principis amb què, en aquest apartat de ciutadania, volem concretar la nostra idea del “dia a dia per a tothom”.


2. Intervenció inicial primer bloc: “Espai públic i equipaments”. (1,5 minuts. 150 paraules)

“Governar el dia a dia per a tothom” vol dir que l’espai públic existent a tots els barris tingui un nivell alt i igual de qualitat. En aquest sentit:

-          Per primer cop, s’han presentat auditories de les grans concessions de jardineria, recollida de residus i neteja viària. Com a conclusió principal, hem unificat en una sola concessió la recollida d’escombraries i la neteja viària.
-          Prioritzem les inversions de proximitat: la supressió de barreres arquitectòniques, les millores de comunicació entre barris (l’aquari del túnel de Verge de Montserrat o l’estació soterrada que es pintarà el mes que ve al túnel de la plaça de l’estació) o les millores de seguretat, tant en voreres com en paviment (com ara Jacint Verdaguer, que començarà també el mes que ve)

I també planificar adequadament el nou espai públic i els nous equipaments que volem que existeixin. En aquest sentit:

-          Estem treballant amb la Generalitat per reivindicar de manera conjunta el soterrament de les vies en el marc de les inversions de l’Estat a Catalunya.
-          Hem aturat els dos planejaments que més polèmica van generar en el mandat anterior: el del soterrament i el del Torrent del Duc.
-          Estem completant el mapa d’equipaments de la nostra ciutat per als propers 10 anys. Al febrer es va plantejar un document de proposta, que s’haurà de completar i aprovar abans d’acabar aquest 2013.3. Intervenció final “2 anys per endavant: propostes de futur”. (1 minut. 100 paraules)

 En aquests dos primers anys, hem treballat per pal·liar els efectes de la crisi i per incrementar la funció social dels nostres equipaments i serveis, en un marc general molt difícil, i en el marc d’un pla de sanejament.

Estem treballant per al dia a dia de tothom durant aquests dos primers anys, i hi continuarem treballant en els dos propers.

Continuarem treballant amb l’equitat i la justícia social com a principis de l’acció de govern, amb les polítiques socials i inversions de proximitat com a prioritat i amb el diàleg amb tothom com a estil de govern.

Un cop eixugat el dèficit acumulat, assolirem una estabilitat econòmica que ens permetrà un doble objectiu: ajustar els increments de l’IBI als increments del cost de la vida en el conjunt del mandat, i destinar els possibles resultats positius de 2013 i 2014 a més polítiques socials i més plans d’ocupació.

Entenem que aquesta és la primera necessitat de Sant Feliu i continuarà essent la primera prioritat del govern que tinc l’honor d’encapçalar. Governarem per al dia a dia de tothom. I ens en sortirem!

dimarts, 25 de juny de 2013

Dimarts, 25/06/11, 19:00, al Palau Falguera: la gestió del govern municipal a debat.

Aquest serà el fil conductor de la meva intervenció... i del govern que tinc l'honor d'encapçalar: prioritzar el dia a dia de tothom!

El dia a dia de tothom (5/5): per un Sant Feliu més equitatiu.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, un bloc se centra en les polítiques d'ocupació i un altre en la igualtat d'oportunitats:
 • 11. Dissenyar el pacte per a la millora de la competitivitat i l'ocupació.
 • 12. Fomentar la coordinació entre els serveis educatius i els d'ocupació.
 • 13. Crear un viver d'empreses
 • 14. Afavorir la creació de cooperatives i empreses socialment responsables.
 • 15. Millorar i ampliar les ofertes de cicles formatius.
 • 16. Afavorir l'accés als serveis públics per a tothom. Tarifació social en els preus públics.
 • 17. Integració dels serveis socials i sanitaris.
 • 18. Aplicar polítiques de suport a les famílies, especialment en risc d'exclusió social.
 • 19. Elaborar el pla municipal d'habitatge.
 • 20. Elaborar el pla local d'inclusió social.
2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
El segon bloc de l'acord s'anomena justament "Equitat i igualtat d'oportunitats", i preveu:
 • Mesures que afavoreixin la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. 
 • Prioritat en la lluita contra el fracàs escolar.
 • Foment de l'autonomia personal (dependència, gent gran,...)
 • Equitat en l'accés als serveis públics municipals. Tarifació social en els preus públics.
 • Impuls a les polítiques d'igualtat de gènere.

3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica tot el segon bloc a les propostes de Equitat, igualtat d’oportunitats i desenvolupament econòmic. En la meva opinió, és el bloc que reflecteix més la meva idea del "dia a dia per a tothom":
 • 2.1. Prioritzar la prevenció, detecció i atenció a les persones i famílies en situació de risc de pobresa o d’exclusió social.
 • 2.2 Fomentar i generar oportunitats professionals, apostant per un creixement econòmic que incorpori més valor afegit i innovació
 • 2.3 Promoure una millor qualitat de vida i autonomia personal de la gent gran i de les persones amb discapacitat, així com de les seves famílies
 • 2.4 Afavorir l’accés de tota la ciutadania als serveis i equipaments municipals i adaptar els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies
 • 2.5 Garantir la igualtat efectiva de gènere, estimulant la participació de les dones en totes aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d’oportunitats.
 • 2.6. Promoure el compromís solidari i de difusió dels valors entorn el respecte a la diferència i els drets humans.

4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

Guió JSJ a desenvolupar

 • Plans d’ocupació, ordenances fiscals afavoridores d'ocupació i amb reduccions per a la implantació de noves activitats
 • Preus públics progressius en funció de la renda i la unitat familiar: tarifació social
 • Exempció de l'impost de plusvàlua per execucions hipotecàries
 • Atenció especial a persones en situació de vulnerabilitat via els serveis socials. Universalització dels programes d'atenció domiciliària
 • Increment del banc d'aliments
 • Reconversió de la borsa d'habitatge jove, per donar serveis universals i ampliació dels serveis de l'oficina d'habitatge. Servei de mediació hipotecària entre famílies afectades i entitats financeres. 

El dia a dia de tothom (4/5): per un Sant Feliu més viu.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, hi havia un bloc centrat en la cultura, l'educació i l'esport per a tothom:
 • 21. Nou impuls a la xarxa d'atenció a la infància.
 • 22. Elaborar el Projecte educatiu de ciutat i integrar-se a la xarxa de ciutats educadores.
 • 23. Programació cultural per a tothom. Activitats cada cap de setmana.
 • 24. Palau Falguera com a motor de la cultura a la nostra ciutat.
 • 25. Impulsar els jocs escolars i l'esport a l'escola.

2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
El tercer bloc de l'acord es planteja com a objectiu la construcció de teixit social i de ciutadania:
 • Impuls a la política de joventut.
 • Elaboració del projecte educatiu de ciutat.
 • Elaboració del pla estratègic de l'esport.
 • Elaboració del pla estratègic de la cultura.

3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica també el seu tercer bloc a la construcció de teixit social i de ciutadania:
 • 3.1 Tenir una perspectiva jove en el conjunt de l'activitat de l’ ajuntament i treballar perquè cada noi i noia de Sant Feliu pugui tirar endavant el seu projecte de vida.
 • 3.2 Millorar la qualitat de l’educació a Sant Feliu amb la participació activa de la comunitat educativa i prioritzant el treball per afavorir l’èxit escolar per a tothom.
 • 3.3 Garantir la possibilitat d’accés a la pràctica esportiva per a tothom. Treballar per que l'esport local sigui de qualitat i difongui valors educatius i cívics.
 • 3.4 Orientar les polítiques culturals en base a la riquesa de l'activitat cultural, de les associacions i equipaments i del teixit creatiu.
 • 3.5 Fer de Sant Feliu una ciutat acollidora, amb plenitud d’igualtat dels drets de ciutadania per a tothom
 • 3.6 Impulsar programes de protecció de la Salut pública i de seguiment de la qualitat de l’atenció sanitària.
 • 3.7 Política lingüístic: impuls al coneixement i l’ús de la llengua catalana com a eina fonamental per a la cohesió social.
 • 3.8 Reforçar les polítiques de seguretat per garantir les llibertats.
 • 3.8. La mediació com a eina primera i bàsica d’atenció a les situacions conflictives actuals i de prevenció de les futures.

4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

Guió JSJ a desenvolupar

 • potenciació de les xarxes de barri,
 • recollir i potenciar les iniciatives de les entitats i associacions, amb activitats a tot arreu i per a tots els públics
 • diversificació territorial de les activitats en festes de primavera i festes de tardor
 • plans estratègics d’esports, cultura i educació per posar-los a l’abast de tothom. Exemple concret del Complex de piscines

dilluns, 24 de juny de 2013

El dia a dia de tothom (3/5): per un govern més dialogant.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, hi ha tot un bloc de propostes per a un govern més dialogant i transparent:
 • 6. Elaborar de manera participada el PAM.
 • 7. Potenciar els mitjans de comunicació municipals: Butlletí, web i Ràdio Sant Feliu.
 • 8. Recuperar el Consell de Ciutat i els consells sectorials.
 • 9. Crear els consells assessors d'urbanisme i de polítiques socials.
 • 10. Elaborar un programa de promoció de les associacions i entitats de Sant Feliu.

2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
Tenint en compte l'estil de govern del mandat anterior, en aquest acord de govern es va prioritzar i dedicar el primer apartat als temes de participació i transparència. Concretament es va acordar:
 • Creació dels consells assessors d'urbanisme i de polítiques socials.
 • Impuls dels consells sectorials (educació, esports, cultura, serveis socials,...)
 • Creació de les regidories de barri.
 • Impuls dels mitjans municipals de comunicació, per mitjà del Consell de Comunicació local.
 • Millores en els plens: retransmissió per internet, revisió dels mecanismes de participació,...

3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica tot el primer bloc als temes de participació i transparència, amb els apartats següents:
 • 1.1 Potenciar i aproximar a la ciutadania els mecanismes i espais de participació ciutadana ja existents.
 • 1.2 Dotar als ciutadans de nous mecanismes i espais de participació en temes de gestió municipal, territori i serveis personals.
 • 1.3 Fer de l'ajuntament administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l’activitat municipal.
 • 1.4 Incrementar la transparència i l’agilitat en l’administració local.
 • 1.5. Avançar en l'administració electrònica.

4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

Guió JSJ a desenvolupar

 • posada en marxa dels regidors i de les regidores de barri
 • constitució del Consells assessor d’urbanisme i de la Mesa de Desenvolupament econòmic i cohesió social. Constitució de tots els consells sectorials
 • Assoliment d'índex elevat en transparència municipal, processos de millora constant
 • Renovació de la ràdio municipal, amb més participació del teixit social, més pluralitat i més infomació
 • Reducció de temps de resposta a demandes ciutadanes 

El dia a dia de tothom (2/5): per un Sant Feliu ben gestionat.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, no hi havia un apartat específic en aquesta qüestió. El compromís més explícit, en el mar dels objectius de política ambiental, era el següent:
 • 26. Millorar la recollida d'escombraries i la neteja dels carrers. Contractar una única empresa que compleixi criteris de sostenibilitat i de responsabilitat social.

2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
Pel seu propi caràcter de document de principis, l'acord de govern no preveia concretament els aspectes de gestió que s'haurien de dur a terme des del govern.


3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica tot l'apartat 5è a la millora de la gestió de l'espai públic:
  • 5.1 Revisar les concessions de serveis per a la millora i manteniment de l'espai públic
  • 5.2 Generar nous espais d'ús públic i eixos que facilitin la proximitat als ciutadans
  • 5.3 Foment de les polítiques mediambientals i de respecte a l’entorn
  El PAM no diu res sobre la situació econòmica generada a partir de la liquidació de 2011. Per tant, no estableix criteris de millora de la gestió econòmica, que s'incorporen posteriorment en el Pla de Sanejament que es va aprovar el mes de setembre de 2012.


  4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

  Guió JSJ a desenvolupar
  • Plans anuals d'inversions de proximitat (plans de pavimentació)
  • Prioritat al manteniment: accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
  •  Concessions: més seguiment tècnic i ciutadà, auditories de les grans contractes (2012), unificació i propera adjudicació dels serveis viària i neteja viària
  • Compliment del pla de sanejament, per complir la llei, reduir deute i l'endeutament municipals.

  El dia a dia de tothom (1/5): per un Sant Feliu ben planificat.

  1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
  El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
  El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
  D'aquestes 30 prioritats, hi havia un primer bloc de planejament i un darrer bloc de medi ambient:
  • 1. Finançament del soterrament en el marc de les inversions de l'Estat a Catalunya.
  • 2. Retirar les modificacions de planejament del soterrament i del Torrent del Duc.
  • 3. Convocar un concurs d'idees per definir la superfície resultant del soterrament.
  • 4. Crear una bossa d'habitatge públic.
  • 5. Analitzar la necessitat de nous espais per a joves i dinamitzar els existents
  • 27. Viure de cara al nostre entorn natural: riu i Collserola.
  • 30. Millora de la riba del riu Llobregat i adequar espais per al lleure de la ciutadania

  2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
  Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
  Els punts que toquen aquest apartat són:
  • Planejament del Torrent del Duc i afectació al Mas Lluí
  • Traçat de la futura línia 3 de Metro.
  • Finançament del soterrament.
  • Planejament de la superfície del soterrament.
  • Mapa d'equipaments.

  3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
  Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
  El PAM dedica tot el quart bloc al planejament urbanístic, amb els apartats següents:
  • 4.1. Posar a debat ciutadà el temes clau de la revisió del planejament urbanístic vigent i el model territorial de ciutat.
  • 4.2 Mobilitat sostenible i transport públic.
  • 4.3 Desenvolupar l'obra de soterrament de la línia fèrria, concretant el finançament, així com la definició dels treballs de planejament urbanístics amb participació ciutadana.
  • 4.4 Elaborar un mapa d’equipaments municipals que ordeni i doni resposta a les necessitats de la ciutadania

  4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

  Guió JSJ a desenvolupar
  • Gestions unitàries soterrament
  • Urbanisme: presentació conclusions estudi UPC sobre el planejament del Torrent del Duc, revisió planejament de la nova centralitat dins el Consell Assessor d'Urbanisme
  • Mobilitat: al·legacions PDI, revisió PMU
  • Equipaments: elaboració i aprovació del mapa d’equipaments
  • Projecte d'arranjament de la Riera de la Salut (des de Sant Josep fins el riu) pendent d'adjudicar

  dijous, 20 de juny de 2013

  Patis oberts i ampliació d'horari de la piscina de l'Escorxador: pensant en el dia a dia de tothom!.

  Això és Reviu Sant Feliu: de tancat per caps de setmana i vacances a obert per jugar-hi!
  Demà s'acaba el curs escolar i comencen les vacances d'estiu. Aquestes vacances tindran una novetat que considero important, i que lliga molt amb la voluntat que expresso sovint de prioritzar el dia a dia de tothom. Es tracta del programa de Patis Oberts. 

  En què consisteix? Com ja es fa en altres municipis, es tracta d'aprofitar els patis de les escoles quan no hi ha activitat docent: en les vacances escolars i en els caps de setmana de tot l'any, Lògicament, hi ha d'haver garanties que els i les mestres no es trobin sorpreses quan comencin el curs o cada dilluns a primera hora del matí. Per això, el programa de Patis Oberts es fa amb la coordinació dels departaments d'Educació, Joventut, Policia Local i Serveis de Manteniment, i amb una supervisió exhaustiva per part del consell escolar de cada centre. Enguany, amb caràcter experimental, hi participen les escoles Arquitecte Gaudí, Salvador Espriu i Josep Monmany, en les quals no hi ha activitats d'estiu com ara casals o similars, i els patis disposen de lavabos i aigua per beure sense haver d'entrar a l'edifici.

  Era important començar aquest estiu amb aquesta experiència. L'any passat, molts nens i nenes del Consell d'Infants ens deien que per què havíem posat plaques en algunes places de Sant Feliu (en aplicació del programa de convivència) i ens demanaven on podrien anar a jugar a pilota, córrer, patinar, etc. sense molestar a ningú. Era obligat, per tant, escoltar el Consell d'Infants i trobar una solució efectiva: l'espai públic ha de ser per a tothom i ha de fer possible totes les activitats, ha de ser l'espai capaç de donar resposta al dia a dia de tothom. Així ha nascut el programa Patis Oberts.

  Els patis, per tant, estaran oberts els mesos de juliol i agost i els primers dies de setembre, i quan comenci el curs, els dissabtes i diumenges. Hi haurà un servei de vigilància que anirà supervisant els tres centres, i cada dia hi haurà un informe per a la pròpia escola i per als serveis d'educació i de manteniment. El dia 15 de juliol, hi haurà una primera reunió de valoració dels moments inicials de l'experiència, que acabarà perfilant els detalls que garanteixin que tot vagi bé. Les normes d'ús que caldrà seguir són les següents:

  La voluntat d'obrir els patis de les escoles a la ciutadania lliga també amb la voluntat d'ampliar les possibilitats d'ús d'altres equipaments públics de la nostra ciutat, sobretot ara a l'estiu. En aquest sentit, és important l'ampliació de l'horari de la Piscina de l'Escorxador fins a les vuit del vespre i l'establiment d'una tarifa superreduïda en la franja de 18:00 a 20:00, que ha de permetre que tothom pugui accedir a la nostra piscina municipal d'estiu.

  Dues mostres del que ens vam comprometre a tirar endavant a la nostra ciutat, que pretenen tenir una ciutat més viva i amb més oportunitats per a tothom, dels més menuts als més grans, als que volen descansar i als que volen jugar o banyar-se. El dia a dia de tothom: aquesta ha de ser la marca del govern que tinc la satisfacció d'encapçalar!

  14/06/13, una fita molt important: primera trobada de comerciants de Sant Feliu.

  El divendres 14 de juny, un mes després de la Fira Comercial i Industrial, va tenir lloc la primera trobada de comerciants de Sant Feliu. Va coincidir casualment amb l'ascensió del Santfeliuenc FC a Tercera Divisió, a l'endemà. Va ser una feliç coincidència, mostra gairebé simultània de la importància i vitalitat del que jo considero les ànimes principals de Sant Feliu: les seves empreses i comerços, i les seves entitats.

  La trobada va ser a la Sala Ibèria, i la va organitzar el Consorci de Comerç de la nostra ciutat, la imatge del qual és "De Botigues". Hi estaven convocats els 217 comerços associats al Consorci, a través de les associacions de comerciants del Centre, la Salut, Mas Lluí, Roses-Castellbell, carrer Santa Creu i Can Calders. El primer èxit de la convocatòria va ser l'assistència: gairebé 200 persones de prop de 90 establiments. Molta gent en una primera convocatòria, que respon a la constatació de l'interès i la necessitat de trobar-se.

  I trobar-se per a què? L'objectiu de la trobada era doble. D'una banda, presentar els serveis i les actuacions del Consorci a molts associats que potser no el coneixen prou. De l'altra, afavorir el coneixement mutu de les persones que fan possible el comerç a la nostra ciutat i la creació, primer d'un sentiment únic de comerç de Sant Feliu i, progressivament, d'una capacitat de negociació i de posicionament també únic per part del nostre comerç. Per anar a una i ser més forts, cal conèixe's i cal tenir instruments per fer-se sentir i fer- se valer. I el Consorci és un molt bon mecanisme per aconseguir-ho. Crec que aquest doble objectiu es va aconseguir i és el principal resultat positiu de la trobada.

  La trobada va consistir en una primera intervenció dels dos vicepresidents del Consorci: Francesc Andreu, representant dels comerciants i Maria Cinta Daudé, regidora de Promoció Econòmica, que apareixen a la foto. Posteriorment, en Joan Dausà va anar fent de conductor d'un acte que va comptar amb un sopar fred servit per Can Plana (excel·lent i auster alhora) i l'actuació de Planeta Impro, que va fer sis increïbles i divertidíssims petits gags sobre el comerç de la nostra ciutat a partir de simples frases dels assistents al sopar. Una organització perfecta (gràcies a tothom que la va fer possible) i sòbria, que va merèixer una valoració unànimement positiva per part de tothom.

  La presentació completa que van presentar en Francesc i la Maria Cinta és aquesta:


  Tres coses a destacar:
  1. la visualització en tot l'acte que les associacions de comerciants i l'ajuntament treballem de forma conjunta i continuada per al comerç de Sant Feliu.
  2. el compromís que ha assumit l'ajuntament i que vol estendre al màxim d'empreses, entitats, escoles, administracions, etc de la "compra local", de la compra en primera instància i com a primera opció en comerços de la nostra ciutat.
  3. la voluntat municipal de dur a terme la seva política de comerç a través del Consorci i comptant en tots els temes amb el punt de vista, les prioritats i els objectius dels comerciants: treball conjunt (l'exemple més clar i recent va ser la desfilada FemModa), campanyes promocionals, participació en les activitats de ciutat, etc.
  En aquest sentit, en la meva breu salutació vaig exposar als assistents la intenció de l'equip de govern de revisar a fons la Fira. I vaig demanar al Consorci un treball conjunt en els propers mesos per fer possible aquesta revisió, de manera que serveixi el més possible al coneixement i la promoció del nostre comerç, en un moment en què la nostra ciutat té la seva màxima difusió en el marc de l'Exposició Nacional de Roses.

  Treball conjunt a favor del comerç, que vol dir treball conjunt a favor de Sant Feliu. Estic plenament convençut que el comerç es vida per als nostres carrers i places, que el comerç és caliu de ciutat i evita l'empobriment del nostre paisatge urbà i, sobretot, de l'economia local. Per això, l'acte de divendres no només va ser una trobada puntual, sinó un moment important d'un camí mes llarg i important encara, que l'ajuntament, i espero que tota la ciutadania, vol recórrer al costat del seu comerç.

  Resum del ple de maig de 2013.

  El ple del mes de maig va tenir dos moments destacats. D'una banda, la presentació, per part del Síndic municipal de Greuges, Sr. Magí Boronat, de l'Informe 2012 de la seva gestió. De l'altra, l'aprovació inicial d'un element molt important del programa electoral d'ICV-EUiA-ISF: la tarifació social, és a dir, la voluntat d'ajustar el preu dels serveis públics municipals a la capacitat econòmica de les famílies, de manera que hi puguin accedir, sobretot, les famílies de rendes mitjanes i baixes.

  Al ple s'hi van debatre moltes altres qüestions de caràcter general:
  • solidaritat amb els treballadors de la fàbrica Electra Molins, S.A
  • rebuig a la denominació LAPAO al català de la Franja de Ponent, a l'Aragó
  • rebuig a la retallada de la Llei de l'Avortament per part del govern del PP
  • defensa dels mitjans de comunicació públics de Catalunya
  • reclamació del deute de la Generalitat envers els ajuntaments
  També s'hi van debatre altres qüestions de caràcter local:
  • la subvenció a la cooperativa que fa possible el Fet a Sant Feliu
  • diversos convenis i subvencions amb entitats de la nostra ciutat.


  diumenge, 16 de juny de 2013

  Un gran dia que ha trigat 108 anys. Orgull d'una ciutat i d'un equip que s'han retrobat com mai.

  Ahir vaig ser testimoni, al costat de més de 1.500 persones, de l'espectacular partit que va fer el Santfeliuenc FC davant el Masnou, i que va suposar, per primer cop, l'ascens a Tercera Divisió, la classificació més alta del club en els seus 108 anys. El resultat, ja és conegut, 3 a 1, i enlloc no trobareu cap ressenya tan vibrant com la que habitualment fa el Juan Antonio Díaz Cabrera al magnífic web de tot l'esport blanc i blau, de tot l'esport de Sant Feliu.

  Vaig tenir l'honor de seguir el partit acompanyat d'algunes persones rellevants. A la meva esquerra, la delegada de la Federació Catalana de Futbol, Sra. Paquita Cadenas i la meva dona, que al seu torn tenia al costat al magnífic president del club, Sr. Alberto Prieto. I a la meva dreta, el soci número 2 del Santfe, el senyor Serralabós, de 86 anys, que també em parlava de com anava junt amb el meu avi Fernando a seguir els desplaçaments del seu equip. I darrera, amb gorra, el soci número 6, el senyor Lozano, d'una edat similar. Els dos m'anaven explicant, entre emoció i emoció del present, les seves emocions del passat. Els dos van assistir al partit que, al juliol de 1960 (fa 53 anys!!!), el Santfeliuenc va jugar a Sants contra l'Ibèria de Barcelona, i que va acabar amb incidents pel robatori descarat del partit, que l'àrbitre va regalar a l'equip de la capital. No ho dic jo, ni ells mateixos: ho deia la crònica de "El Mundo Deportivo" de l'època. La seva emoció era indescriptible, enorme, intensíssima. Crec que, en el moment que homenatgem al club per la seva gesta d'ahir, hauríem de trobar i convocar aquells homes que ja van acompanyar el club fa 53 llargs anys...

  Em va emocionar també veure la quantitat de gent que omplia el camp de futbol de les Grases, que es va fer petit per a l'ocasió. Molta gent i molt diversa, més de mil cinc-cents homes i dones que s'han anat sentint seu el club, plural en els seus orígens i plural en el seu present: de totes les edats, de tots els barris, que s'emocionen en català i en castellà i cada cop en més llengües, d'acord amb una línia de retrobament entre el club i la seva ciutat, entre la ciutat i el seu club, que està donant resultats. El club de futbol de Sant Feliu, acollint i integrant tots els santfelius de Sant Feliu. Els amics i amigues de la penya "Sentiment Immortal" van acompanyar megàfon i timbals en mà a un equip que va voler regalar a l'afició un dels seus millors partits. Orgull d'una ciutat i d'un club que es retroben i es fan costat com mai!

  Jo, sense ser un gran aficionat als esports però que vull donar tot el suport possible a tots els clubs de la ciutat, vaig poder veure un gran partit, però sobretot, un llaç creixent entre el Santfe i Sant Feliu. Defiitivament, un vespre inoblidable i màgic ahir al Parc Esportiu de les Grases!

  dijous, 13 de juny de 2013

  Per primer cop, l'Ajuntament dóna comptes a la ciutadania de tota la gestió municipal del darrer any: liquidació de l'any 2012.

  Avui hem fet una roda de premsa al Palau Falguera sobre els dos primers anys del mandat. Aquí en podeu veure la ressenya que n'ha fet el Fet a Sant Feliu. I aquí la informació del web de l'Ajuntament. Ben aviat, el proper 25 de juny, farem un debat al Palau Falguera sobre la gestió d'aquests dos primers anys, amb la participació dels caps de llista de les set candidatures que ens vam presentar a les eleccions de 2011.

  A més de la valoració d'aquesta primera meitat, hi vam presentar el document que dóna compte a la ciutadania de la nostra gestió l'any 2012, el primer que vam gestionar íntegrament l'equip de govern d'ICV-EUiA-ISF i CiU. Fins ara, només es donava compte dels resultats pressupostaris en el ple municipals, com vam fer ja al ple del passat mes de febrer. Però hem volgut anar més enllà i retre comptes d'una manera més clara i completa de la nostra gestió. Per això hem volgut fer dues coses:
  1. Donar compte de la liquidació pressupostària del 2012, més enllà de l'obligació legal de fer-ho en el ple de l'ajuntament. Informem a tota la ciutadania dels resultats de l'any un cop passat (liquidació), comparant-los amb el que havíem previst abans que comencés (pressupost)
  2. Donar compte complet de l'acció de govern al 2012, comparant el que vam dir que faríem en la presentació pública del pressupost de 2012, amb el què realment hem fet.
  Costa de creure, però per primer cop donem compte públicament i completament de la gestió del govern de la ciutat, tant en la gestió del pressupost com del grau de compliment dels compromisos que vam contraure per a l'any passat. El resultat d'aquesta voluntat d'informació i transparència és el següent:


  Són 29 diapositives que podeu veure directament en aquest mateix escrit. Les 10 primeres fan referència a la gestió pressupostària. Les 19 restants fan referència a la gestió de cadascuna de les regidories de l'Ajuntament, comparant les seves principals previsions (què vam dir) amb les realitzacions que efectivament s'han dut a terme (què hem fet). Aquest document no conté enllaços interns sobre els números més complets de la gestió econòmica: si t'interessa aprofundir sobre les xifres, vés a aquest enllaç del web de l'Ajuntament., en què trobaràs els enllaços que et permetran valorar amb més detall les fonts dels ingressos, els destins de les despeses, el resultat estricte de l'any (o liquidació) i el resultat acumulat de tots els anys anteriors (o romanent de tresoreria).

  Aquesta és la nostra manera de fer: explicar amb claredat i de forma completa els objectius i els recursos previstos per a cada any (pressupost) i també explicar de forma clara i completa les realitzacions fetes i la gestió dels corresponents ingressos i despeses per fer-les (liquidació).

  Ho hem fet per primer cop donant compte complet del 2012, i ho farem també del 2013 i 2014, encara amb l'actual equip de govern. I serà també la forma de fer del govern entre 2015 i 2019 si tornem a encapçalar-lo.

  dimarts, 11 de juny de 2013

  Com avui fa dos anys: governar per al dia a dia de tothom.

  Això és Reviu Sant Feliu: d'un túnel brut i fosc a un aquari sota les vies!


  1) Governar:
  Assumir quatre responsabilitats. La primera, de proposar projectes immediats i horitzons a més llarg termini, per construir una ciutat ben planificada, ben gestionada, dialogant, viva i equitativa. La segona, de prendre les decisions necessàries, comptant sempre amb la gent, per concretar els projectes, per avançar cap als horitzons. La tercera, de donar compte de tot, d’explicar-ho tot, de compartir els projectes, els horitzons, les decisions, de vegades cara a cara en una sala o un carrer, de vegades escrivint en un paper o en un teclat. La quarta, teixir complicitats, caminar junts, fer “amb” i no “per a”. I assumir les pròpies contradiccions, les pròpies limitacions, els propis errors, perquè no sempre sabem trobar el camí per governar a partir d’aquestes quatre responsabilitats, però sempre amb la voluntat que aquestes marquin el camí que volem seguir per governar.

  2) Per al dia a dia:
  Prioritzar les coses quotidianes que ens envolten. En quatre grans fronts. El primer, el treball per als drets bàsics del dia a dia: els programes de garantia de l’alimentació (beques per als menjadors escolars, bancs d’aliments,...) i de conservació de l’habitatge (conveni amb Càritas per evitar desnonaments, ajuts per al pagament de subministraments,...).  El segon, cercar totes les oportunitats de creació de treball: plans d’ocupació, de suport al comerç, cerca de noves inversions a Sant Feliu, obligacions dels contractistes amb l’ajuntament de contractar aturats de Sant Feliu, etc. El tercer, pensant en la neteja i el bon estat dels nostres carrers, parcs i places: noves contractes de jardineria i, sobretot, de recollida d’escombraries i de neteja viària, que s’han unificat. I, finalment, el quart,  donant més importància a les petites inversions que fan que tot funcioni, que no pas a les grans inversions. És el que jo dic “bombetes del menjador”: suprimir barreres arquitectòniques, il·luminar punts foscos o insegurs, facilitar la seguretat de totes les persones, fer les petites millores que les escoles o qualsevol altre equipament necessiten,... Tinc molt present una frase que em va dir una senyora gran veient una costellada d’estiu que havien organitzat els homes de la família: “els homes organitzen una gran festassa un cop a l’any, però les dones sabem que el que compta és la patata i verdura de cada dia”.

  3) De tothom:
  Volem un Sant Feliu amb igualtat d’oportunitats, amb justícia social. Això implica dues coses: d’una banda, prioritzar la mirada en els més vulnerables, en els més febles i, de l’altra, treballar al costat de les entitats perquè puguin fer més i millor la seva feina. Perquè volem una ciutat on tot estigui a l’abast de tothom. Volem que tothom tingui accés a l’educació, a l’esport i a la cultura, i per això hem canviat la política de preus perquè tingui en compte la situació econòmica de cada persona o família i el preu no sigui una barrera, ni per a les escoles bressol, ni per al complex de piscines, ni per als casals d’estiu. Volem saber de les persones grans que viuen soles i atendre-les bé, volem saber dels infants i de les famílies amb risc d’exclusió social i atendre-les bé, volem saber de les persones amb dependència i atendre-les bé, els nostres serveis socials treballant colze a colze amb les entitats socials de Sant Feliu. Som gairebé 44.000 persones, hem de ser una única comunitat de 44.000 ciutadans i ciutadanes en igualtat de drets, deures i oportunitats.

  Un govern per al dia a dia de tothom: ni deu paraules em calen per dir el que em va portar a l’alcaldia fa dos anys, el que em portarà a tornar-m’hi a presentar d’aquí a dos anys.

  dilluns, 3 de juny de 2013

  Segona resposta a les instàncies presentades a l'Ajuntament en relació a l'IBI i els valors cadastrals.


  En aquest escrit del mes de febrer, vaig donar compte de la primera resposta a les instàncies presentades a l'Ajuntament demanant la rebaixa dels valors cadastrals i la congelació de l'IBI. Ara, a cavall dels mesos de maig i juny, hem tornat a donar a les prop de 4.000 persones que han omplert la instància una segona informació, amb importants novetats a partir de dos elements que no es donaven en la primera resposta: 1) canvis legals per part del Ministeri d'Hisenda en relació als valors cadastrals, 2) la negociació amb els representants de les persones signants, coordinats per l'AVV Roses de Llobregat.

  El text de la carta és el següent:

  Benvolgut senyor, benvolguda senyora,
  M’adreço novament a vostè, com ja vaig fer darrerament, per explicar-li les decisions que ha pres l’equip de govern en relació als valors cadastrals dels habitatges de Sant Feliu i a l’IBI que es paga anualment.
  Vull informar-li també que els dies 14 de març, 16 d’abril i 21 de maig, el regidor d’Hisenda i jo mateix ens vam reunir amb representants de les persones que, com vostè, van presentar instàncies a l’Ajuntament. Ho farem tantes vegades com calgui, ja que el diàleg és la millor manera d’abordar els assumptes col·lectius, encara que no sempre s’arribi a acords.
  En aquestes reunions, ja vaig informar del següent:

  Valors cadastrals: com vostè exposava a la instància, en l’actualitat estan sobrevalorats, com a conseqüència de la revisió que es va fer l’any 2005. En conseqüència, hem demanat al Ministeri d’Hisenda –que és qui té la competència per fer-ho– la rebaixa dels valors cadastrals de tots els habitatges de Sant Feliu. No serà una nova revisió, sinó la disminució del valor cadastral de tots els habitatges en el percentatge que estableixi el Ministeri d’Hisenda, fins ajustar-lo al 50% del valor de mercat. Aquesta rebaixa es farà, segons ha indicat el Ministeri, al 2014.
  IBI: a les reunions vam explicar que estem aconseguint, sense tancar cap servei, eixugar el dèficit acumulat de l’Ajuntament, que és una exigència del govern de l’Estat. L’any 2012 el vam rebaixar d’1,67 milions d’euros a 670.000. Creiem que s’eixugarà definitivament el 2013. Per això vam informar que, si s’assoleix aquest objectiu, a partir de l’any 2014 els increments del rebut de l’IBI s’ajustaran, com a màxim, a l’increment del cost de la vida.
  Hem establert, a més, ajuts i fraccionaments per al pagament de l’IBI d’aquest 2013 a les persones i famílies en situació econòmica més difícil.
  Hi ha persones que han entès la situació i n’hi ha d’altres que continuen demanant que la rebaixa dels valors cadastrals i la congelació de l’IBI s’apliquin ja al 2013. Insisteixo que, per raons legals i econòmiques, la petició que vostè va formular en la seva instància no es pot aplicar enguany, però sí al 2014. Insisteixo també que tractarem individualment les situacions que siguin necessàries, com li comentava en el paràgraf anterior.
  Tot confiant que valori aquesta nova informació, el saluden molt cordialment, (signat: regidor d'hisenda i alcalde).
  Resumint: les dues peticions de les instàncies s'atendran en l'any 2014: els valors cadastrals es rebaixaran per ajustar-los a la meitat del valor de mercat, i el rebut de l'IBI s'incrementarà, com a màxim, com el cost de la vida.
  Aquesta resposta no ha agradat a l'AVV Roses de Llobregat. Com ha exposat al seu blog, considera que respondre a la ciutadania equival a un trencament de negociacions. En comptes de valorar positivament que han aconseguit un acord per al 2014, carreguen novament contra mi i contra l'equip de govern perquè l'acord no s'aplicarà al 2013. La virulència de la seva resposta no es justifica, en la meva opinió, per un desacord d'alguns mesos. Però a ICV-EUiA-ISF estem tranquils, perquè hem escoltat la veu de la ciutadania i perquè canviarem radicalment la tendència a l'alça de l'IBI dels darrers anys. Més encara, avanço que entre octubre i novembre farem vuit actes públics als vuit barris de Sant Feliu en què debatrem, amb tothom que vulgui, la nostra política fiscal i qualsevol altre aspecte relacionat amb la gestió del govern en aquesta primera meitat del nostre mandat.
  Prendrem decisions, ens podrem equivocar, dialogarem, arribarem o no a acords, però donarem sempre la cara i donarem compte, en persona, de les raons i dels objectius de la nostra acció de govern. I, a més, sense desqualificar ningú, però reclamant alhora per a nosaltres el respecte amb què tractem exquisidament a tothom.