dilluns, 24 d’octubre de 2016

Coneguent el pressupost municipal (3/3): presentació oficial i resum als teus 1.000€.

Clica a la imatge per accedir a la presentació del pressupost de 2017-

Dimecres passat, 19 d'octubre, va haver-hi a les Tovaloles l'audiència pública de presentació del pressupost de l'any que ve.  A part de regidors/es i de personal municipal, només van venir set persones. Són evidents, per a mi, dues coses: cal mantenir els espais de deliberació sobre el que és comú i públic, però cal reformular-los de dalt a baix. Aquest any ja hem canviat el format dels materials informatius (és un enllaç web que s'obre directament i de contingut més concret i clar, en comptes d'un powerpoint pesat que cal descarregar primer), però no el format de l'acte en sí, que és evident que no desperta cap interès. I ès que, per començar, encara els concebem com actes de presentació i no de deliberació. En aquest sentit, en canvairem radicalment la concepció, ja que per deliberar calen dues coses: temps suficient i documents complets i clars. Per això, començarem a canviar l'estructura d'aquest tipus d'actes: amb una setmana d'antelació penjarem els documents i obrirem un espai de diàleg al web municipal, i les convocatòries en actes presencials partiran d'un breu resum dels temes per anar directament a la deliberació, al debat.

En tot cas, recomano accedir a la presentació i veure d'on surten i a què es destinaran els 43.780.910€ que gestionarem l'any que ve, en representació democràtica de la ciutadania de Sant Feliu. Un pressupost que debatrem en el proper ple d'octubre, un ple que serà, sens dubte, el més important del mandat 2015-19.

I un pressupost que, per tal de facilitar-ne la comprensió i la difusió, exemplifico en els aproximadament 1.000€/habitant (exactament poc mès de 984€) que gestionem.

Pel que fa als 1.000€/habitant que ingressarem el 2017,  864€ seran ordinaris i 136€ finançaran inversions. 

Pel que fa als 864€/hab dels ingressos ordinaris:
 • 318€ vénen de l'IBI, que és la principal font d'ingressos de la major part d'ajuntaments,
 • 190€ vénen dels pressupostos de l'Estat, ès a dir bàsicament de les declaracions de renda dels ciutadans i els impostos de les empreses,
 • 55€ vénen de les plusvàlues, un impost municipal associat a les vendes o transmissions d'edificacions o terrenys,
 • 50€ vénen de l'impost de circulació, un impost municipal que paguen tots els propietaris de cotxes o altres vehicles.
 • 45€ vénen de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), un impost municipal però que gestiona l'Estat i que paguen les empreses que facturen mès d'un milió d'euros.
 • 31€ els transfereix la Generalitat, bàsicament per cofinançar serveis com les escoles bressol, els serveis socials, etc.
 • 24€ vénen de la taxa de residus i van exclusivament al finançament de la recollida de residus, ja que la seva gestió correspon a l'Àrea Metropolitana i en paguem una part a través del rebut de l'aigua.
 • 18€ els aporta la Diputació de Barcelona finançant els programes o serveis per als quals li demanem suport en el marc dels Programes de Concertació de la Diputació.
 • 17€ vénen de les quites d'escoles bressol, i paguen exclusivament aquest ser ei, històricament prioritari per a ICV a la nostra ciutat,
 • 15€ provenen de l'ocupació del subsòl, és a dir, de la taxa que paguen les companyies de serveis (aigua, llum, gas i telecomunicacions) per passar per un espai de tots com el subsòl de la nostra ciutat,
 • 15€ corresponen a l'impost d'obres, associat a la construcció, i que és molt variable, en funció del cicle econòmic que hi hagi a cada moment,
 • 12€ vénen dels guals, un impost municipal per als propietaris d'aparcaments privats,
 • i els 74€ restants provenen de la suma de desenes d'altres conceptes amb import inferior a l'1% i que, en un resum  com aquest, agrupo per major comprensió dels diners que gestionem. 
Pel que fa als 136€/hab dels ingressos per a inversions:
 • 99€ corresponen als préstecs que demanarem per pagar les inversions que farem l'any que ve,
 • 35€ els transferirà l'Àrea Metropolitna per cofinançarel Pla d'Inversions del Mandat,
 • 2€ formen part comptablement de les inversions, però és bàsicament el retorn de les bestretes concedides al personal municipal. No financen obres, és un tema de formalització comptable.
I en què gastarem els 864€/habitant de despesa ordinària i els 136€/habitant que aniran a inversions?

Pel que fa als 864€/hab de la despesa ordinària, en aquest gràfic es veu molt bé que es divideix aproximadament a terços: funcionament de la ciutat, serveis a la ciutadania i a la pròpia gestió municipal, imprescindibles per als dos anteriors, a més de la despesa financera per al pagament dels prèstecs demanats en anys anteriors..
 • 287€/hab van al funcionament de la ciutat. Entre aquests, els més importants són: 136€ van a la recollida d'escombraries, neteja viària i d'edificis i jardineria, que és la despesa més important de l'ajuntament; 73€ van al manteniment, gestió i usos de la via pública (des del personal i instal·lacions del servei municipal de manteniment, fins als consums d'aigua i llum de la via pública, el transport urbà, etc); 43€ van als serveis tècnics d'urbanisme, obres i medi ambient, i, finalment, 34€ van als serveis municipals de formació i ocupació (personal i serveis de Can Maginàs, Aula Sant Feliu, etc).
 • 274€/hab van als serveis a la ciutadania. Si els desglossem: 74€ van a educació (des d'escoles bressol i de música fins als ajuts dins el pla de rescat social o les activitats que tenen lloc als nostres centres educatius), 66€ van al funcionament de la policia local,  52€ van als serveis socials i l'atenció a les persones grans o amb dependència, 36€ van a cultura, 20€ van a esports i, finalment, els altres 26€ inclouen el conjunt de personal i d'activitats dels programes transversals de joventut, dona, participació, nova ciutadania i solidaritat. 
 • 229€/hab van a la pròpia gestio municipal. Desglossant també: 99€ van al conjunt del personal dels serveis administratius, econòmics, jurídics, informàtics i de gestió de personal de l'ajuntament, com també del conjunt dels regidors i els grups municipals; 72€ són la despesa associada a la gestió municipal (des de les assegurances fins als mitjans de comunicació o els consums dels propis edificis municipals); 52€ van, per aplicació de la legislació metropolitana, a l'Àrea Metropolitana, que després els retorna amb transferències i, sobretot, en els serveis que ens presta, i, finalment, 6€ van a un fons de reserva o de contingència.
 • 74€/hab és la despesa financera, que finança el pagament dels préstecs signats en anys anteriors, tant pel que fa a l'amortització (66€/hab) com els interessos (8€/hab)
Pel que fa als 136€/hab que s'invertiran l'any que ve a Sant Feliu:
 • 35€ van a la remodelació del Casal de Joves,
 • 32€ van a un pla molt ambiciós de millora de l'enllumenat de la ciutat, que es finança íntegrament amb un crèdit (1,4 milions) que ens ha concedit el Ministeri d'Indústria a cost zero.
 • 31€ van a la remodelació de la plaça de la Salut, que inclourà també un mural commemoratiu de la lluita veïnal que, al maig de 1977, va permetre guanyar la plaça per al barri.
 • 9€ aniran al Programa de Millora de l'Espai Urbà, amb la destinació que votin els veïns i veïnes que participin al procés de votació que hi haurà el mes que ve.
 • 7€ aniran al pagament d'un trimestre de la remodelació de la plaça Francesc Macià, que començarà a la tardor del 17 i acabarà abans de l'estiu del 18.
 • 7€ aniran a l'ampliació del Parc Europa i a la creació d'una zona de lleure juvenil al Mas Lluí.
 • 17€ aniran a un conjunt d'altres inversions, que es poden consultar amb detall en aquesta presentació al web de l'ajuntament.

Tot plegat, insisteixo, és un resum que he elaborat jo mateix per facilitar la comprensió de l'origen i els diners d'un pressupost que és de tothom i pretén servir a tothom. Per a qui vulgui més informació i de caràcter oficial, el detall complet de tots els ingressos municipals es pot consultar aquí, i també el detall complet de totes les despeses municipals per al 2017 es pot consultar aquí.

dimecres, 19 d’octubre de 2016

Coneguent el pressupost municipal (2/3): el resum de les despeses.


Les despeses d'una administració pública es poden mirar des de dos punts de vista: en quin concepte es gasten els diners que gestionem, i a quina finalitat es destinen aquests diners. En aquest segon escrit, explico els conceptes comptables, que són els obligatoris per llei, els que revisa la Sindicatura de Comptes i els que, afegits a totes les administracions, donen el retrat global de la comptabilitat pública d'un país i del conjunt de la Unió Europea.

Com he dit en els ingressos, que tothom se senti lliure per plantejar els dubtes o qüestions que consideri convenients: són els teus diners, són els diners de tothom. Així que pugui, faré també una aproximació "en base 1.000". És a dir, resumint tot el pressupost de despeses als aproximadament mil euros per habitant que gestionem cada any.

Coneguent el pressupost municipal (1/3): el resum dels ingressos.A data de 19 d'octubre, som 44.461 habitants a Sant Feliu. Gestionem, exactament, 984,70€ per persona, gairebé 1.000€. Fa dos anys, vaig fer un breu resum de l'origen i la destinació d'aquests 1.000€: quan tingui temps, en faré l'actualització. Mentre no faig aquest resum, penjo una visió ràpida dels ingressos de què preveu disposar la Casa de la Vila i m'ofereixo a respondre  jo mateix a totes les preguntes que sobre aquest tema vulgui presentar qualsevol ciutadà o qualsevol ciutadana en les meves xarxes socials (blog, Facebook i Twitter).

En definitiva, són els diners de tothom i els electes (començant per l'alcalde) som simplement la representació de tothom. I una responsabilitat evident nostra és el diàleg permanent sobre el que és de tothom! Així que... endavant!

diumenge, 16 d’octubre de 2016

Dissabte, a la 8 de Març. Els vaig dir: "I tots veniu des de Teià?", i un em va dir: "No, jo vinc d'Ocata".


El dissabte 8 d'octubre, el regidor de Cultura i de Seguretat Ciutadana, el company Manel Martínez i jo mateix, vam fer diversos recorreguts per la plaça 8 de Març entre la una i les quatre de la matinada. Vaig penjar al meu mur de Facebook la foto que adjunto i tot seguit es va obrir una llarga polèmica. Si cliqueu sobre la foto, hi podreu accedir i llegir-la sencera.

La foto és de "primera hora" de la matinada. Molts grups de gent molt jove, majoritàriament entre 14-15 fins a 18-20. Hi havia molta gent de fora de Sant Feliu: fins i tot del Maresme! Tornant d'una de les visites, un grup de deu o dotze nois em van preguntar al semàfor del Va-i-ve on era "la plaça on hi havia la festa". Els vam dir que podia ser a la Lluís Companys o a la 8 de Març. "Aquesta, aquesta", ens van dir. I els vaig preguntar, per curiositat, d'on eren. I ens van contestar amb les paraules que encapçalen aquest escrit.

De la simple descripció del que veia a la plaça (molta gent molt jove que en aquells moments no generava cap problema) hi va haver tot un seguit d'acusacions contra l'Ajuntament i contra mi en persona per permetre (i fins i tot per incentivar...) "macrobotellons" a Sant Feliu i per ser tolerants amb l'incivisme. No em vull entretenir en rebatre o comentar dues afirmacions tan inconsistents, però sí plantejar i compartir algunes coses que em van venir al cap.

1. L'evident capacitat massiva de convocatòria del beure per beure.
Em va sorprendre que vingués fins i tot jovent del Maresme a la quedada de la 8 de Març. Les rotllanes de jovent semblaven que es limitaven a xerrar i beure, hores i hores. Ni tan sols semblava que tinguessin gaire interès en els concerts de la Petita qe hi havia ben a prop. Nois i noies molt joves, que crec que devien ser molts de 2n o 3r d'ESO, massa aviat (des de la meva perspectiva de pare i de mestre) per ser allà i estar així. Però hi eren, i per centenars. No em preocupen individualment els nostres fills i filles, que difícilment poden evitar l'atractiu transgressor d'aquestes quedades i la pressió de grup de no ser "un pringat o una pringada", però sí que em preocupa l'hegemonia cultural de l'oci banal i consumista, i la precocitat creixent amb què marca la vida d'una part important dels i de les nostres adolescents.

2. L'absència clamorosa dels pares i les mares.
En els diversos recorreguts que en Manel i jo vam fer per la plaça i els entorns, gairebé no vam veure adults que, discretament, vigilessin de lluny els seus fills i filles. Potser perquè és el que vam fer amb els nostres propis fills, esperava una certa supervisió que, n'estic convençut, és imprescindible en les primeres mostres d'independència als 13 o 14 anys. Em neguiteja una certa desorientació de la funció parental en relació a l'adolescència. Recordo un cas extrem en què una mare em va trucar a casa per acusar-me de ser el culpable que una ambulància s'hagués endut la seva filla de 14 anys a Sant Joan  de Déu per una borratxera que li va fer perdre el sentit.

3. La impossibilitat de tenir un policia a cada cantonada i la necessitat d'una certa comprensió social.
L'Ajuntament va desplegar policia a diverses cantonades de la plaça, però és evident que no a totes: hi havia actes a molts altres llocs i la disponibilitat de Mossos tampoc era il·limitada. És evident també que la policia no podia intervenir si no hi havia baralles (que van ser insignificants) o molèsties al veïnat (concentrades en alguns blocs de Can Bertrand), a part del control de begudes alcohòliques en menors, que és una prioritat absoluta. Ni pot ni ha de voler intervenir si només es xerra i es beu: cal comprensió social en aquest sentit. Com també en qué, per més que posem més urinaris, hi ha joves que vomiten o pixen, sobretot entrada la nit, al carrer o en entrada d'edificis. És evident que haurem d'avançar les hores d'inici dels serveis de neteja i potser revisar la ubicació dels agents de policia, però crec que algunes polémiques sobre "passivitat" davant l'incivisme i la brutícia són injustificades.

I 4. "Per saber què vol la joventut, no n'hi ha prou amb l'opinió dels tècnics de joventut".
De tornada de la plaça, vaig passar un moment per l'actuació que hi havia al carrer Joan Maragall. Molta gent jove, no tant com a la 8 de Març. Parlant de la quedada i de les activitats previstes durant les festes per al jovent, vaig tenir una conversa molt interessant amb un jove de vint-i-pocs anys. Bastant crític amb l'Ajuntament, em va dir la frase que encapçala aquest apartat i que reflecteix el problema que força persones plantegen quan parlen en confiança amb "polítics": la institucionaltzació excessiva de les anàlisis i les decisions, de la tasca de representar iguals a l'Ajuntament. Vaig agrair la confiança. Reconec el risc de perdre frescor i proximitat quan es té un càrrec públic i de tenir una mirada massa condicionada per l'estructura municipal, i cal que reconeguem aquest risc per evitar-lo.

Bé, en tot això pensava a la matinada del 9 d'octubre, unes hores abans de fer el meu primer 4 de 7 amb els Castellers de Sant Feliu a la plaça de la Vila!!!

divendres, 7 d’octubre de 2016

"Fem més nostra la Festa!". Presentació del programa de festes de 2016.

Aquests dies viurem uns dels moments més màgics del nostre calendari festiu. La Festa de Tardor ens farà sortir de nou, prendre els carrers i sentir-nos protagonistes d’un gran esdeveniment.

Com cada any, un ampli programa d’activitats omplirà els espais de la ciutat per al gaudi de tothom: música,esports, cultura, espectacles... petits i grans viuran una festa que evoluciona i es renova amb un gran esperit constructiu.

La Festa és nostra, de tots i de totes, i més de 90 entitats, associacions i colles la fan possible.
Vagi per endavant el meu agraïment.

Novament aquest any celebrem aniversaris d’algunes de les colles: Trabucaires (30), Ceballuts (20) i Petardons i Petardones de Can Calders (15), una mostra indiscutible de la consolidació de la festa, que no només és identitària sinó que atrau cada any més visitants. I permeteu-me que com a casteller faci una menció especial a la meva colla, els Magentes, que celebra 20 anys amb un documental, una exposició i la Trobada Castellera del Baix Llobregat.

Com és tradició, la Festa començarà amb el lliurament del Mocador d’Honor, distinció que fa 15 anys que l’Ajuntament atorga a persones o entitats per la seva dedicació a les festes, i finalitzarà
amb una novetat, la Tronada final de la Festa de Tardor “Apadrina un Tro”, una iniciativa de la Federació d’Entitats Tradicionals de Sant Feliu (FETS), a la qual us convido a participar-hi.

Fem més nostra la Festa! i fem-ho amb responsabilitat, civisme i respecte. Sentim-nos orgullosos de la nostra ciutat i de la seva gent. Fem que la nostra Festa sigui cada any millor.

Visca la Festa de Tardor!