dimarts, 25 de juny de 2013

El dia a dia de tothom (4/5): per un Sant Feliu més viu.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, hi havia un bloc centrat en la cultura, l'educació i l'esport per a tothom:
 • 21. Nou impuls a la xarxa d'atenció a la infància.
 • 22. Elaborar el Projecte educatiu de ciutat i integrar-se a la xarxa de ciutats educadores.
 • 23. Programació cultural per a tothom. Activitats cada cap de setmana.
 • 24. Palau Falguera com a motor de la cultura a la nostra ciutat.
 • 25. Impulsar els jocs escolars i l'esport a l'escola.

2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
El tercer bloc de l'acord es planteja com a objectiu la construcció de teixit social i de ciutadania:
 • Impuls a la política de joventut.
 • Elaboració del projecte educatiu de ciutat.
 • Elaboració del pla estratègic de l'esport.
 • Elaboració del pla estratègic de la cultura.

3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica també el seu tercer bloc a la construcció de teixit social i de ciutadania:
 • 3.1 Tenir una perspectiva jove en el conjunt de l'activitat de l’ ajuntament i treballar perquè cada noi i noia de Sant Feliu pugui tirar endavant el seu projecte de vida.
 • 3.2 Millorar la qualitat de l’educació a Sant Feliu amb la participació activa de la comunitat educativa i prioritzant el treball per afavorir l’èxit escolar per a tothom.
 • 3.3 Garantir la possibilitat d’accés a la pràctica esportiva per a tothom. Treballar per que l'esport local sigui de qualitat i difongui valors educatius i cívics.
 • 3.4 Orientar les polítiques culturals en base a la riquesa de l'activitat cultural, de les associacions i equipaments i del teixit creatiu.
 • 3.5 Fer de Sant Feliu una ciutat acollidora, amb plenitud d’igualtat dels drets de ciutadania per a tothom
 • 3.6 Impulsar programes de protecció de la Salut pública i de seguiment de la qualitat de l’atenció sanitària.
 • 3.7 Política lingüístic: impuls al coneixement i l’ús de la llengua catalana com a eina fonamental per a la cohesió social.
 • 3.8 Reforçar les polítiques de seguretat per garantir les llibertats.
 • 3.8. La mediació com a eina primera i bàsica d’atenció a les situacions conflictives actuals i de prevenció de les futures.

4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

Guió JSJ a desenvolupar

 • potenciació de les xarxes de barri,
 • recollir i potenciar les iniciatives de les entitats i associacions, amb activitats a tot arreu i per a tots els públics
 • diversificació territorial de les activitats en festes de primavera i festes de tardor
 • plans estratègics d’esports, cultura i educació per posar-los a l’abast de tothom. Exemple concret del Complex de piscines