dijous, 13 de juny de 2013

Per primer cop, l'Ajuntament dóna comptes a la ciutadania de tota la gestió municipal del darrer any: liquidació de l'any 2012.

Avui hem fet una roda de premsa al Palau Falguera sobre els dos primers anys del mandat. Aquí en podeu veure la ressenya que n'ha fet el Fet a Sant Feliu. I aquí la informació del web de l'Ajuntament. Ben aviat, el proper 25 de juny, farem un debat al Palau Falguera sobre la gestió d'aquests dos primers anys, amb la participació dels caps de llista de les set candidatures que ens vam presentar a les eleccions de 2011.

A més de la valoració d'aquesta primera meitat, hi vam presentar el document que dóna compte a la ciutadania de la nostra gestió l'any 2012, el primer que vam gestionar íntegrament l'equip de govern d'ICV-EUiA-ISF i CiU. Fins ara, només es donava compte dels resultats pressupostaris en el ple municipals, com vam fer ja al ple del passat mes de febrer. Però hem volgut anar més enllà i retre comptes d'una manera més clara i completa de la nostra gestió. Per això hem volgut fer dues coses:
  1. Donar compte de la liquidació pressupostària del 2012, més enllà de l'obligació legal de fer-ho en el ple de l'ajuntament. Informem a tota la ciutadania dels resultats de l'any un cop passat (liquidació), comparant-los amb el que havíem previst abans que comencés (pressupost)
  2. Donar compte complet de l'acció de govern al 2012, comparant el que vam dir que faríem en la presentació pública del pressupost de 2012, amb el què realment hem fet.
Costa de creure, però per primer cop donem compte públicament i completament de la gestió del govern de la ciutat, tant en la gestió del pressupost com del grau de compliment dels compromisos que vam contraure per a l'any passat. El resultat d'aquesta voluntat d'informació i transparència és el següent:


Són 29 diapositives que podeu veure directament en aquest mateix escrit. Les 10 primeres fan referència a la gestió pressupostària. Les 19 restants fan referència a la gestió de cadascuna de les regidories de l'Ajuntament, comparant les seves principals previsions (què vam dir) amb les realitzacions que efectivament s'han dut a terme (què hem fet). Aquest document no conté enllaços interns sobre els números més complets de la gestió econòmica: si t'interessa aprofundir sobre les xifres, vés a aquest enllaç del web de l'Ajuntament., en què trobaràs els enllaços que et permetran valorar amb més detall les fonts dels ingressos, els destins de les despeses, el resultat estricte de l'any (o liquidació) i el resultat acumulat de tots els anys anteriors (o romanent de tresoreria).

Aquesta és la nostra manera de fer: explicar amb claredat i de forma completa els objectius i els recursos previstos per a cada any (pressupost) i també explicar de forma clara i completa les realitzacions fetes i la gestió dels corresponents ingressos i despeses per fer-les (liquidació).

Ho hem fet per primer cop donant compte complet del 2012, i ho farem també del 2013 i 2014, encara amb l'actual equip de govern. I serà també la forma de fer del govern entre 2015 i 2019 si tornem a encapçalar-lo.

1 comentari:

Marcial Martin ha dit...

Me parece correcto y gratificante como ciudadano el recibir este tipo de noticias, alabando a la vez este tipo de acciones y conductas, desde aquí digo muchas gracias Sr. Alcalde, pero también me debo en la obligación de comunicar de que, si de mi dependiera y tuviere poder de decisión como usted lo tiene, al margen de lo que dispusiera la ley en esta y otras materias la transparencia la llebaria a extremos ilimitados, ¿Que empleado no le pasa milimetricamente el resultado de su productividad a aquel que le esta pagando?. Soy de esa clase de políticos que todos los país desean, pero que son difíciles de encontrar, no es otro que aquel que de pensamiento y corazón, esta al servicio del que le paga ofreciendo unos principios éticos y lealtad absoluta.Marcial.