dimarts, 25 de juny de 2013

El dia a dia de tothom (5/5): per un Sant Feliu més equitatiu.

1) Què en diu el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF?
El programa electoral complet de les eleccions del 22 de maig de 2011 es pot descarregar aquí.
El programa el vam resumir en 30 prioritats, que es poden descarregar aquí.
D'aquestes 30 prioritats, un bloc se centra en les polítiques d'ocupació i un altre en la igualtat d'oportunitats:
 • 11. Dissenyar el pacte per a la millora de la competitivitat i l'ocupació.
 • 12. Fomentar la coordinació entre els serveis educatius i els d'ocupació.
 • 13. Crear un viver d'empreses
 • 14. Afavorir la creació de cooperatives i empreses socialment responsables.
 • 15. Millorar i ampliar les ofertes de cicles formatius.
 • 16. Afavorir l'accés als serveis públics per a tothom. Tarifació social en els preus públics.
 • 17. Integració dels serveis socials i sanitaris.
 • 18. Aplicar polítiques de suport a les famílies, especialment en risc d'exclusió social.
 • 19. Elaborar el pla municipal d'habitatge.
 • 20. Elaborar el pla local d'inclusió social.
2) Què en diu l'acord de govern signat el 7 de juny de 2011?
Amb els resultats electorals definitius, vam haver d'ajustar el programa a l'acord de govern amb CiU. El resultat va ser un acord de govern, que es va aprovar en assemblea al nostre local el 6 de juny de fa dos anysEl text complet de l'acord de govern es pot descarregar aquí.
El segon bloc de l'acord s'anomena justament "Equitat i igualtat d'oportunitats", i preveu:
 • Mesures que afavoreixin la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. 
 • Prioritat en la lluita contra el fracàs escolar.
 • Foment de l'autonomia personal (dependència, gent gran,...)
 • Equitat en l'accés als serveis públics municipals. Tarifació social en els preus públics.
 • Impuls a les polítiques d'igualtat de gènere.

3) Què en diu el PAM aprovat en el ple d'abril de 2012?
Desenvolupant i concretant l'acord de govern, i després d'un procés participatiu a primers de l'any passat, es va aprovar el Pla d'actuació del mandat (PAM) 2011-15. El text complet del PAM es pot descarregar aquí.
El PAM dedica tot el segon bloc a les propostes de Equitat, igualtat d’oportunitats i desenvolupament econòmic. En la meva opinió, és el bloc que reflecteix més la meva idea del "dia a dia per a tothom":
 • 2.1. Prioritzar la prevenció, detecció i atenció a les persones i famílies en situació de risc de pobresa o d’exclusió social.
 • 2.2 Fomentar i generar oportunitats professionals, apostant per un creixement econòmic que incorpori més valor afegit i innovació
 • 2.3 Promoure una millor qualitat de vida i autonomia personal de la gent gran i de les persones amb discapacitat, així com de les seves famílies
 • 2.4 Afavorir l’accés de tota la ciutadania als serveis i equipaments municipals i adaptar els preus públics a la capacitat econòmica de les famílies
 • 2.5 Garantir la igualtat efectiva de gènere, estimulant la participació de les dones en totes aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d’oportunitats.
 • 2.6. Promoure el compromís solidari i de difusió dels valors entorn el respecte a la diferència i els drets humans.

4) I què hem fet en aquests primers dos anys de govern?

Guió JSJ a desenvolupar

 • Plans d’ocupació, ordenances fiscals afavoridores d'ocupació i amb reduccions per a la implantació de noves activitats
 • Preus públics progressius en funció de la renda i la unitat familiar: tarifació social
 • Exempció de l'impost de plusvàlua per execucions hipotecàries
 • Atenció especial a persones en situació de vulnerabilitat via els serveis socials. Universalització dels programes d'atenció domiciliària
 • Increment del banc d'aliments
 • Reconversió de la borsa d'habitatge jove, per donar serveis universals i ampliació dels serveis de l'oficina d'habitatge. Servei de mediació hipotecària entre famílies afectades i entitats financeres.