Acords i votacions del ple de març de 2019, el meu penúltim ple a l'Ajuntament.


Penúltim ple del mandat. Penúltim ple al que assisteixo com a representant de la ciutadania. Vaig prendre possessió com a regidor el 15 de juny de 1991 i deixaré de ser-ho el 15 de juny de 2019: exactament 28 anys de regidor i alcalde (20+8). Fent una mitjana d'11 plens per any, són, pel cap baix, 308 plens. Ahir va ser el penúltim.

En destaco tres punts, que es corresponen amb les prioritats amb què he volgut representar a la ciutadania de Sant Feliu: el soterrament, les polítiques socials, una ciutat de qualitat per a tothom. Són els marcats amb groc al resum que penjo mensualment... i que també és el penúltim.

Pel que fa al soterrament, vaig tenir l'honor d'anunciar dues grans notícies. La primera, pel que fa a les obres ferroviàries. La segona, pel que fa a les obres posteriors d'urbanització. Pel que fa a les primeres, vaig anunciar que avui divendres 29 de març de 2019, ADIF ha licitat les obres del soterrament de les vies: en parlaré amb detall en un escrit proper. Pel que fa a les segones, el ple aprova les bases que regiran un concurs públic d'idees per definir el Sant Feliu del futur. Dues grandíssimes notícies, esperadíssimes notícies, que són fruit de les dues paraules clau que expliquen que, després de dècades, tinguem projecte, pressupost i compromisos ferms: persistència i unitat.  Com deia, ho explicaré amb detall ben aviat.

Pel que fa a les polítiques socials, vam aprovar (per fi!) un punt que per a mi era fonamental i prioritari en aquest Pla d'Acció del Mandat: garantir els productes bàsics a les famílies usuàries dels bancs d'aliments (alimentació fresca, higiene personal, productes per a nadons, etc). Com va explicar Mireia Aldana, la regidora de Serveis Socials, és un dels compromisos claus del Pla de Rescat Social, que ha trigat més del que havíem previst, però que finalment ja és una realitat. De moment, per a les prop de 200 famílies amb infants menors de 16 anys, amb qui començarem a aplicar el conveni a què hem arribat amb Càritas. A partir de l'any que ve, un cop hàgim valorat com funciona i com cal millorar-lo, estendrem el conveni a les més de 200 famílies que també són usuàries dels bancs d'aliments sense tenir fills petits. Fins ara, aquestes més de 400 famílies recollien el lot acordat entre els serveis socials municipals i les tres entitats amb què col·laborem i aporten voluntaris: Càrites, Creu Roja i Església Evangelista. Els lots no inclouen els productes a què ara sí que tindran accés (peix, carn, fruita, bolquers, etc) mitjançant una tarja que recarregarà mensualment l'Ajuntament i gestionarà i en farà el seguiment Càritas. Finalment, hem trobat el desllorigador per fer possible un sistema que s'ajusta als requeriments dels controls econòmics i legals de l'Ajuntament i dóna resposta adequada a l'objectiu comú que compartíem la parròquia i l'Ajuntament. Vull agrair molt i molt sincerament l'interès i la voluntat del rector, Mossèn Josep Maria Domingo, i de l'equip de Càritas Diocesana per haver treballat colze a colze amb els nostres serveis socials i els nostres responsables jurídics i d'intervenció, als quals vull agrair també sincerament la seva sensibilitat i professionalitat. I també vull esmentar i agrair una tercera pota que ha fet possible aquest servei: la Cooperativa de Guissona, que, al seu torn, ha establert un conveni de col·laboració amb Càritas i els seus establiments atendran les families destinatàries de la tarja.

Pel que fa a una ciutat de qualitat per a tothom, vam aprovar el segon pla d'accessibilitat i el protocol de coordinació amb les entitats de persones amb discapacitat per programar-lo i aplicar-lo de manera acordada. Com va explicar Lidia Muñoz, el primer pla d'accessibilitat es va aprovar el desembre de 1.999, i en vint anys Sant Feliu és una ciutat pràcticament accessible en molts àmbits: equipaments, autobusos, cruïlles, etc. però volem anar més enllà: persones amb discapacitat visual, persones grans que necessiten referents per no desorientar-se, etc. de manera que Sant Feliu permeti l'autonomia personal, la mobilitat en igualtat de condicions, per a tots els seus habitants, sigui quina sigui la seva edat i la seva circumstància física, psíquica o sensorial. També en parlaré a fons en un article proper.

Pel que fa a la resta de punts i a una explicació completa del ple, podeu consultar-ne aquí el resum al web de l'Ajuntament.

Comentaris