03/05/2018 (1/2): presentació del projecte ferroviari d'ADIF.


Després de la roda de premsa del dia 2, la Ponència Unitària del Soterrament va acordar fer un acte públic l'endemà, el dia 3, amb el contingut que ja havia avançat aquí. Com que del procés participatiu per a les obres d'urbanització ja n'he parlat, remarco aquí l'explicació pública del projecte de les obres ferroviàries.

En primer lloc, vull agrair molt sincerament, com ja vaig fer a la Sala Ibèria, la presència del sotsdirector de Projectes d'ADIF, Miguel Leor (a la foto), i del gerent de l'Oficina de coordinació de Rodalies, Carlos Freire. Miguel Leor va explicar que estava prevista la presència de Juan Bravo, president d'ADIF, però finalment havia acompanyat el ministre de la Serna a inaugurar una estació de tren a Huelva. Miguel Leor, amb un llenguatge alhora tècnic i entenedor, va fer la seva exposició seguint aquesta presentació:De la completa explicació del Sr. Miguel Leor, cal destacar:
 • el projecte d'obres ja està aprovat provisionalment en el calendari previst (abril 2018) i s'aprovarà definitivament entre octubre i novembre de 2018.
 • les obres començaran abans de desembre de 2019, com estava previst. Va remarcar la data perquè és la data límit de vigència de la declaració d'impacte ambiental del projecte acabat el 2010, que és definitivament el punt de partida. Si caduqués, s'hauria de tornar a elaborar un nou projecte. ADIF va bé de calendari per complir aquest calendari.
 • les obres afecten a 3 km aproximadament: 1,5km de vies soterrades, i dues cues als extrems en què les vies aniran entre pantalles fins sortir a la superfície.
 • el soterrament serà complet: comença poc abans de la carretera de la Sànson i acaba, en el límit de terme de Sant Joan Despí, poc després de la rotonda del Trambaix.
 • les obres tindran una durada prevista d'entorn de 40 mesos.
 • durant tots aquests mesos, la circulació de trens no tindrà alteracions: es mantindrà el servei ferroviari durant totes les obres.
 • hi haurà una estació provisional on ara hi ha el pas a nivell, amb andanes en direcció a Molins. Es farà a l'inici de les obres. Com que és de nova construcció, preveurà ascensors entre les andanes.
 • hi haurà dos mètodes de construcció: entre poc abans de la carretera de la Sànson i l'actual estació, es treballarà amb túnel i no es veurà res des de la superfície; entre l'actual estació i la zona de la parada del Trambaix, es treballarà a cel obert, mitjançant pantalles que després es taparan amb una llosa.
 • la zona de l'actual estació és, per les seves característiques tècniques, el punt des d'on es farà el pou d'atac per al túnel. Això obliga a usar aquest espai i al trasllat del nou edifici de l'estació uns metres en direcció a Sant Joan, aproximadament davant de la Biblioteca.
 • la nova estació tindrà un projecte propi, que podria admetre la reproducció d'elements de l'estació actual si així s'acorda a l'encarregar el projecte.
 • s'habilitaran passos provisionals per a vianants i per a vehicles mentre durin les obres.
 • i, el més important, el projecte s'ajusta a totes les normatives vigents sobre seguretat en les obres i, posteriorment, sobre afectacions de sorolls i vibracions a edificis colindants. 
Com vaig recordar en la presentació del Sr. Miguel Leor, en aquesta mateixa sala, al febrer de 2009, es va fer un acte de característiques similars al que estàvem vivint. HI ha, per tant, un sentiment comprensible d'escepticisme en molts veïns i veïnes de la ciutat. Però vaig voler remarcar les dues grans, enormes, diferències entre aquest moment i qualsevol altre viscut amb anterioritat:
 1. Ara tenim un PROJECTE D'OBRES ACABAT EN TOTS ELS SEUS TRÀMITS, actualitzat i a final d'any estarà a punt per licitar. Abans, només havíem tingut avantprojectes o com a molt, com al 2009, estudis informatius previs.
 2. Ara tenim COMPROMÍS CLAR DE FINANÇAMENT, totalment a càrrec del pressupost d'ADIF, com correspon a una obra ferroviària.
La mateixa exposició del Sr. Miguel Leor, va remarcar aquests aspectes i ens va fer viure, crec jo que per primer cop, una certesa fonamentada que aquesta vegada el Govern de l'Estat ha fet seu un projecte que sabem imprescindible i que, per primer cop, treballem amb documents i calendaris que aviat comprovarem que són realitat. Estic plenament convençut que el compliment de compromisos i calendaris guanyarà totalment la batalla a l'escepticisme. No m'imagino cap altre escenari que no sigui el compliment dels seus compromisos per part del Govern d'Espanya, compromisos assumits i compartits amb el Govern de la Generalitat i de l'Ajuntament de Sant Feliu. Com deia aquí, aquesta vegada, SÍ!

Comentaris