02/05/2018 (4/4): presentació del procés participatiu per construir el Sant Feliu que voldrem.

Foto del Fet a Sant Feliu.

La roda de premsa del 2 de maig tenia tres grans objectius: la presentació pública de la Ponència Unitària, el llançament de la imatge del soterrament i la presentació del procés que viurà Sant Feliu en els propers divuit mesos fins decidir el projecte urbanístic que sorgirà un cop les vies estiguin soterrades. Aquest tercer punt el va presentar el regidor de Participació, Javier Molina.

Els dos conceptes claus que va presentar Javier Molina van ser els següents:  concurs públic de projectes i consulta ciutadana. Vegem com aquests conceptes s'ordenen en el temps:
  1. D'ara al juliol, tindrà lloc una fase informativa, en què coneixerem altres experiències similars de transformació urbana a propòsit de soterraments i els reptes a què hem de fer front en el nostre propi procés de transformació urbana.
  2. De setembre a gener, tindrà lloc una fase participativa, amb diverses activitats a tota la ciutat per anar recollint totes les expectatives i propostes a partir de les quals caldrà que els arquitectes, enginyers, urbanistes, etc. facin els seus avantprojectes.
  3. De gener a març, s'elaboraran les conclusions d'aquesta fase participativa. Com és de suposar, la Ponència Unitària seguirà tot el procés de participació i d'elaboració de conclusions: els requeriments de ciutat amb què els professionals han d'imaginar la seva visió futura de Sant Feliu..
  4. Ple de març o màxim abril: aprovar les conclusions del procés participatiu i les bases corresponents per a un concurs públic de projectes per a la transformació urbanística de Sant Feliu, amb la designació del corresponent tribunal avaluador, format per experts reconeguts,.
  5. D'abril a octubre: els despatxos professionals que ho desitgin es podran presentar al concurs públic de projectes. 
  6. Octubre/novembre: selecció d'un nombre reduït d'avantprojectes, per part del tribunal avaluador. Aquests projectes (entre 2 i 4, màxim) seran sotmesos a consulta ciutadana per decidir quin serà el nostre projecte definitiu de transformació urbanística.
  7. Tercer diumenge de novembre de 2019: consulta ciutadana per definir el Sant Feliu que voldrem.
A partir d'aquí, l'equip redactor del projecte guanyador del concurs públic i la consulta ciutadana (que lògicament estarà en una fase inicial)  tindrà la responsabilitat de detallar i completar les diverses fases dèl projecte constructiu del Sant Feliu que sorgirà sobre les vies. L'any 2020 i una part de 2021 serà l'any de redacció i aprovació de projectes i, a cavall de les obres del soterrament, és previsible que entre 2022 i 2023 s'iniciïn algunes obres posteriors. La coordinació entre obra ferroviària i obra d'urbanització serà crucial en aquestes fases, i una clara responsabilitat de l'Oficina Tècnica del Soterrament, que ja es va constituir i aprovar per unanimitat en el darrer ple d'abril.

Molta feina i molt apassionant. Però, de moment, quedeu-vos amb els tres conceptes bàsics amb què  Iniciativa i Esquerra Unida volem impregnar, amarar, de participació i qualitat la redefinició del Sant Feliu que voldrem: elaboració ciutadana d'objectius, concurs públic de projectes i consulta ciutadana per decidir el projecte final.

Comentaris