17/03/2011: termini per a la presentació d'al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana 2011-2017 de Sant Feliu

Novament, un document estratègic clau per a la nostra ciutat que passa sense cap informació pública i sense cap voluntat de coneixement i implicació de la ciutadania. Es tracta del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que el nostre ajuntament ha de fer preceptivament en aplicació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat.

Hi va haver una fase inicial de diagnosi, de la qual vaig parlar en aquest escrit de maig de l'any passat. Després d'aquesta fase de diagnòstic, hi ha una segona fase de recollida i elaboració de propostes. Va tenir lloc, sense pena ni glòria malgrat la importància del tema, a la tardor de l'any passat. Finalment, en el ple del 28 de desembre de 2010 es va aprovar inicialment el PMU de la nostra ciutat, amb una vigència de sis anys a partir de la seva aprovació definitiva. Insisteixo: el 28/12/10 es va aprovar inicialment, i ara està en tràmit d'exposició pública, de presentació d'al·legacions.

Tota la documentació relativa a aquesta aprovació inicial la podeu trobar en aquest enllaç del web municipal. ICV-EUiA tornarem a presentar al·legacions en contra d'una planificació de la mobilitat de tots nosaltres (a peu, en cotxe, en transport públic, en bicicleta, definint aparcaments, etc) feta al marge de tots nosaltres.

Convidem a la ciutadania i a les entitats a presentar al·legacions i ens oferim a donar la informació i l'assessorament que considerin necessari.

Comentaris