dimarts, 11 de maig de 2010

Pla de Mobilitat Urbana de Sant Feliu (2009-2015)

Us convido a conèixer un document que considero excel·lent: el Pla de mobilitat urbana (PMU) de la nostra ciutat. Us n'avanço l'índex:

1. Introducció.
1.1. Justificació de la redacció del PMU.
1.2. Antecedents.
1.3. Objectius.
1.4. L'entorn normatiu dels PMU
1.5. Principis directors de la planificació de la mobilitat.
1.6. Metodologia de redacció. Fases.
2. Anàlisi territorial i socioeconòmic de Sant Feliu.
2.1. Situació geogràfica.
2.2. Estructura territorial.
2.3. Anàlisis econòmica.
2.4. Evolució de la població. Distribució per barris.
2.5. Piràmide demogràfica.
2.6. Centres d'atracció i generació de viatges.
2.7. Dades de motorització.
3. Anàlisi de la mobilitat actual.
3.1. Planejament vigent.
3.2. Xarxa de vianants.
3.3. Xarxa de ciclistes.
3.4. Xarxa de transport públic.
3.5. Xarxa de vehicles privats motoritzats
3.6. Aparcament.
4. Anàlisi de la demanda.
4.1. Mobilitat global.
4.2. Demanda a peu.
4.3. Demanda en bicicleta.
4.4. Demanda en transport públic.
4.5. Demanda en vehicle privat motoritzat.
4.6. Balanç d'aparcaments per a residents.
4.7. Transport de mercaderies i logística.
5. Caracterització dels sistemes de mobilitat.
5.1. Diagnosi derivada de l'anàlisi.
5.2. Caracterització del sistema futur de mobilitat.
5.3. Seguretat viària.
5.4. Diagnosi ambiental.
5.5. Contaminació acústica.
5.6. Grau d'ocupació del sòl.

Un document excel·lent... per a una gestió d'aquesta informació pèssima.

Figura que el PMU està, a partir d'aquest document inicial, exposat a coneixement i participació de la ciutadania. Figura també que hem de fer saber la nostra opinió fins al proper 15 de maig.

I tot això... qui figura que ho sap?