PMU 2/4: Sant Feliu, amb cotxe.


Document 1 del Pla de Mobilitat Urbana: Memòria. Pel que fa a la mobilitat amb cotxe, l'índex és:
 • Vies d'accés a Sant Feliu
 • Vies de distribució interna
 • Vies veïnals
 • Elements reductors de velocitat
 • Aparcament
Document 2 del PMU: Programa d'actuacions. Pel que fa a la mobilitat amb cotxe, líndex és:

 • Implantació de criteris de jerarquització viària
 • Pacificació del trànsit en el municipi
 • Creació de zones 30 i zones 10
 • Foment de l’ús del “carpooling” (vehicle compartit)
 • Execució de la connexió entre l’av. del Sol i la Carretera Reial
 • Redacció d’un pla d’aparcaments municipal
 • Estudi d’un aparcament Park-and-Ride vinculat a RENFE
 • Traslladar l’aparcament de motocicletes de les voreres a la calçada
 • Minimitzar els estacionaments indeguts
 • Regulació dels horaris de càrrega i descàrrega
 • Garantir l’aparcament fora de calçada en els nous desenvolupaments
Si ets de la meitat de la ciutadania que té cotxe, tot això també t'interessa i t'afecta. Tu, la teva gent, l'associació de veïns del teu barri, les entitats en què et mous, haurien de tenir l'oportunitat de dir-hi la seva, de fer-hi aportacions.

PSC, CiU i PP han aprovat inicialment tota la planificació relativa a aquest tema sense donar informació ni cap possibilitat d'aportacions ni a persones ni entitats. Si creus, però, que hi tens alguna cosa a dir, pots demanar mitjançant instància a l'ajuntament la pròrroga del termini d'exposició pública i tenir així la possibilitat, si ho creus convenient, de fer sentir la teva veu.

Comentaris