Resum dels plens de gener i febrer de 2011. Ordre del dia del ple de març.

Amb una mica d'endarreriment, el resum dels temes tractats al ple de gener i de març. I, per primer cop, l'ordre del dia complet del proper ple, de març. Hi ha mocions d'ICV-EUiA relatives a Sant Feliu (soterrament i piscina) i de política general (nuclears i commemoració de la II República).

Però anem a pams. Primer, els temes principals de gener:
- moció de l'AVV Falguera contra l'augment de les tarifes elèctriques, que va ser aprovada per unanimitat.
- reorganització del cartipàs municipal, després del canvi a l'alcaldia,
- modificació de l’ordenança de via pública per tal que les terrasses dels bars puguin instal•lar estufes i paravents al carrer, donada la prohibició de fumar a l’interior dels establiments.

- concessió d’ajuts per als llibres de text per al curs 2010-11. Com és sabut, estem en contra d’aquests ajuts, però un cop aprovats pel ple el concepte i els criteris, vam aprovar a favor de la concessió a la relació de famílies que els van demanar.
- justificació de despeses de diferents entitats veïnals, culturals i solidàries de la nostra ciutat.

El resum complet del mes de gener, us el podeu descarregar aquí o consultar al web d'Iniciativa.

En segon lloc, els temes principals del ple de febrer:
- moció d'ICV-EUiA per demanar la modificació de la Llei hipotecària, per tal que s'admeti la dació de l'habitatge com a pagament de la hipoteca en cas d'impossibilitat sobrevinguda de poder fer front al seu pagament (aprovada per unanimitat)
- moció d'ICV-EUiA contra la supressió del límit de velocitat de 80km/h, per raons de qualitat de l'aire, fluïdesa del trànsit i seguretat (aprovada amb el vot en contra de CiU i PP)
- dissolució de la Fundació Domicília, amb el vot en contra de la nostra coalició.
- aprovació de les bases per a l’adjudicació dels habitatges protegits que s’estan construint a la cruïlla Anselm Clavé amb carrer del Pla.
- mesures per facilitar la concessió de crèdits per accedir a les places del nou aparcament subterrani de Can Bertrand
- aprovació de diversos convenis i subvencions a entitats de Sant Feliu

Com abans, el resum del ple de febrer es pot descarregar aquí o consultar al web d'ICV de Sant Feliu.

En tercer lloc, avanço els temes centrals del debat que tindrà lloc dimarts que ve a la sala de plens de l'Ajuntament:
- Moció d'ICV-EUIA en relació a la licitació i el finançament del soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat.
- Moció d'ICV-EUIA per facilitar l'equilibri econòmic i l'acompliment de la funció social del Complex de Piscines.
- Moció d'ICV-EUIA i ERC, pel tancament progressiu de les centrals nuclears i de solidaritat amb el poble de Japó.
- Moció d'ICV-EUIA de reconeixement de la II República.
- Retre compte Liquidació del pressupost de 2010
- Acords en relació a la política d'aparcaments públics subterranis
- Acords en relació a la política de subvencions i convenis amb les entitats de la nostra ciutat.

L'ordre del dia complet (26 punts) us el podeu descarregar aquí.

El ple municipal és la màxima expressió del govern de la nostra ciutat. És l'equivalent, a escala local, dels plens del Congrés dels Diputats o del Parlament de Catalunya. Sovint passen desapercebuts, i és on s'aproven les decisions més rellevants que ens afecten a tots. Des del govern, farem tot el possible per donar rellevància al coneixement del que es debat en els plens. Amb aquesta intenció, difondrem amb temps suficient l'ordre del dia i una informació bàsica sobre l'abast dels temes a debat per tal de facilitar l'assistència i la participació de persones i entitats al ple. D'altra banda, retransmetrem en directe els plens via internet  i facilitarem la consulta dels plens enregistrats. per tal que tothom els pugui consultar en qualsevol moment. No és només qüestió de transparència informativa. És, sobretot, una voluntat ferma de construcció de comunitat, de valors comunitaris, de vida comunitària: d'ajuntar persones (ajuntament!) per debatre i decidir el que els és comú.

Comentaris