divendres, 30 de gener de 2015

Reviu Sant Feliu? (3/6) Parlem de cohesió social i igualtat d'oportunitats.Ara fa quatre anys, en campanya, vam proposar això:
"L’equitat és un valor i un principi fonamental de la nostra candidatura. Això vol dir una ciutat amb igualtat d’oportunitats, on tothom pugui accedir a una plaça d’escoles bressol, a l'escola de música, al complex de piscines o als casals d’estiu sigui quina sigui la seva situació econòmica o laboral.
Volem identificar i combatre els riscos d’exclusió social, especialment en la infantesa: el fracàs escolar, la pobresa. Volem un Sant Feliu que prioritzi i consensuï les polítiques socials. Volem un Sant Feliu que sàpiga acollir a tothom i on ningú no s’hi senti exclòs. Perquè això, simplement, és just!"

I quin balanç podem fer d'aquestes propostes, després de gairebé 4 anys de mandat?
  • Accés equitatiu als serveis públics municipals. Hem canviat radicalment la política dels preus públics de les escoles bressol i de l'escola de música, per tal d'evitar que el preu no sigui una barrera d'accés per a cap persona o família. Per això hem implantat la tarifació social, que consisteix en què els preus d'aquests serveis s'ajusten a la capacitat econòmica de les famílies, que establim a partir de la consulta a les seves dades fiscals, en el cas que la família ho autoritzi. D'aquesta manera, hem incrementat els usuaris d'aquests serveis, especialment entre la nostra ciutadania de renda mitjana o baixa. La tarifació social s'ha aplicat també als serveis d'atenció domiciliària a la gent gran o amb dependència.
  • Prevenció del risc d'exclusió social en la infància. Hem establert un sistema àgil i clar de coordinació amb les escoles i instituts, a través de les comissions socials de centre. En aquestes comissions, detectem les situacions de risc en la infantesa: alimentació insuficient, desatenció, impossibilitat de pagament de materials o sortides, etc. I un cop detectats, hi mirem de posar solució, ja sigui en seguiment dels serveis socials a les famíies, ja sigui en el pagament d'allò que ajuntament i escola acorden: menjadors escolars (si la Generalitat, que és qui té competència, les ha denegat), material escolar, sorties i materials, activitats extraescolars, tallers d'estudi assistit, etc.
  • Prevenció de la pobresa. En aquest camp, a més del treball amb la infància que acabo d'exposar, hem treballat des dels serveis socials municipals amb el conjunt d'entitats que atenen a la ciutadania en situació de pobresa, bàsicament amb Càritas i Creu Roja. Això ha servit per detectar i atendre la gent gran que viu sola i per detectar i atendre les persones i famílies que han tingut necessitat de bancs d'aliments o de rober social. Les partides econòmiques adreçades a aquests serveis no han tingut cap limitació en els pressupostos d'aquests quatre anys.
  • Consens en les polítiques socials. Aquest ha estat l'objectiu que hem volgut tenir. L'hem tingut amb les entitats que treballen en l'àmbit social, educatiu, assistencial, etc. No l'hem tingut sempre a nivell polític, ja que la tarifació social de les escoles bressol o dels serveis d'atenció domiciliària no va tenir el suport del grup socialista.
I què continuarem plantejant de cara a les eleccions del 24 de maig?
En la proposta política de la nostra coalició, és totalment prioritària la lluita en contra de les desigualtats socials i a favor d'una societat més justa i equitativa. Aquest continuarà essent el principal criteri sobre el qual construir el nostre programa electoral per a les properes eleccions municipals. Tal com vaig exposar en el meu discurs en els 35 anys d'ajuntaments democràtics, en una societat castigada per una crisi molt dura i molt llarga, que ha deixat a centenars de ciutadans i famílies en situació d'atur de llarga durada i ha cronificat la pobresa, caldrà que els ajuntaments aprofundim de manera clara i permanent la funció social dels governs locals.

ICV-EUiA ja ens estem preparant des de fa temps per fer front a aquest repte: el passat 27 d'abril, just a la meitat del mandat, vam fer una jornada sobre què cal fer des de l'ajuntament per avançar en justícia social a la nostra ciutat. I justament sobre aquesta mateixa qüestió, a les portes de les properes municipals, tindrem una trobada oberta a la nostra seu a mitjan mes de febrer. L'anunciarem públicament i serà oberta a tothom. Si creus que les polítiques socials han de ser l'eix del treball municipal en els propers quatre anys, t'hi esperem!!!