dilluns, 26 de gener de 2015

Quatre punts molt importants al primer ple de 2015.

Imatge Google Maps de la plaça Lluís Companys
Imatge Google Street de la cruïlla Laureà Miró amb Sánson

Aquestes dues imatges representen bé dos dels punts que tractarem dijous que ve a la tarda. Un ple en què es debatran quatre aspectes fonamentals, que m'agradaria destacar.

1. Plaça Lluís Companys.
Es debatrà en ple la modificació del planejament que afecta a la zona encerclada en vermell a la fotografia superior. Permetrà la urbanització de tota la zona indicada, doblant pràcticament la superfície de la plaça Lluís Companys, i l'edificació d'un petit edifici al passeig Nadal. El centre de la nostra ciutat doblarà la superfície i les possibilitats d'un espai públic d'una gran centralitat i d'un ús important en moments com la nostra Festa de Tardor. Acabarem, finalment, amb l'anacronisme d'un solar tancat i buit al bell mig de Sant Feliu. Culminarà així un procés que ja es va iniciar quan l'Àngel Merino era alcalde (es va aprovar inicialment en el ple a l'abril de 2003), que va estar guardat en un calaix durant vuit anys i que, per a mi, era gairebé un repte personal.

2. Caprabo.
Es debatrà en ple la subscripció d'un conveni amb la societat Caboel, SL, propietària de l'antic Caprabo. Aquesta societat iniciarà properament la reforma integral de l'edifici, actualment sense ús. El projecte de remodelació ja l'explicaré en un altre escrit. Es tractarà d'un centre comercial amb diferents ofertes i que es preveu començar a meitat d'any i acabar a primers de l'any que ve. En aplicació d'aquest conveni, i per facilitar l'accés al futur centre, en la cruïlla de la segona fotografia es preveu la construcció d'una rotonda amb semàfors, similar a la que hi ha a l'accés a la nostra ciutat venint de Sant Just. L'aspecte d'aquest punt farà un canvi de 180º ben aviat, i l'establiment del nou centre comercial, junt amb l'establiment de l'empresa Iberital on abans hi havia l'Habitacle, farà segurament que ben aviat el Market Pells recuperi també la seva activitat. És una inversió estratègica per a l'empresa i per la ciutat i que es materialitza després de moltes negociacions, en un context econòmic a més molt difícil.

3. Pla de mobilitat urbana 2015-2020.
Es debatrà en ple un document clau per a la planificació de la mobilitat en l'interior de la nostra ciutat en quatre àmbits: a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehicle privat, per a un període de 5 anys, que és el que estableix la llei. Ja es va aprovar inicialment un document al 2010 que, per a ICV-EUiA, tenia dos elements fonamentals de crítica:  : a) insuficiències en la participació política i ciutadana, que va fer que hi presentéssim al·legacions i b) considerar com a imminent el soterrament i planificar la mobilitat amb aquesta premisa, que s'ha demostrat que no tenia base suficient. Les nostres al·legacions van ser ateses i aquell document finalment no es va aprovar. En aquest mandat hem impulsat una nova planificació de la mobilitat a Sant Feliu per als propers cinc anys que evita els dos errors que vam denunciar: a) s'ha fet en el marc del Consell Assessor d'Urbanisme, amb participació de tots els partits polítics, d'experts municipals i de representants de les AAVV, i b) parteix de l'estructura actual de la ciutat, ja que és altament improbable en l'actual context econòmic i polític que comencin obres en aquest període de temps.

4. Pla director d'equipaments 2012-2022.
Es debatrà en ple un document que culmina un procés que va començar en el mandat anterior i que, amb el canvi de govern, vam voler que tingués el màxim de participació política i social: la planificació dels equipaments públics municipals, a partir de l'anàlisi de la situació actual i de les perspectives demogràfiques i de necessitats dels propers set anys. El pla tenia tres fases 2012-15, 2016-18 i 2019-22. El pla director que debatrem dóna compte de les coses fetes en el primer trienni, i de les previsions que l'ajuntament assumeix com els seus objectius per als propers sis anys.

Quatre punts molt importants, però no els únics. Hi ha temes de fons que també abordarem: la segona fase del Pla director del Centre, la coordinació de tots els treballs municipals en perspectiiva Smart City, la concreció formal dels barris de la ciutat, temes d'habitatge, etc. Podeu consultar l'ordre del dia complet del mes de gener aquí.