dissabte, 31 de gener de 2015

Reviu Sant Feliu? (4/6) Parlem de planejament.Ara fa quatre anys, en campanya, vam proposar això:
"Transport públic, soterrament, habitatge, aparcament, equipaments... Coses molt importants, que t’afecten, que no es poden decidir sense comptar amb la gent, que no es poden decidir sense visió de futur. A Sant Feliu, cal que l’urbanisme es faci amb el màxim consens polític i social.

Per això, frenarem els actuals plans urbanístics del Mas Lluí i del soterrament i farem un concurs públic d’idees per definir el Sant Feliu que sorgirà sobre les vies. I treballarem perquè el metro arribi, com és necessari per a Sant Feliu, a Mas Lluí, l’estació i Falguera. Comptant, com sempre, amb tu."

I quin balanç podem fer d'aquestes propostes, després de gairebé 4 anys de mandat?
  • Planejament del Mas Lluí. S'ha frenat el planejament aprovat provisionalment el 2010. No es faran els edificis previstos. Més encara: l'ampliació del Parc Europa ja és una realitat, fent que la nostra unió amb Sant Just sigui amb una gran zona verda. Es farà un nou planejament, amb més consens polític i social, i tenint en compte la nova legislació del Parc Natural de Collserola. Aquest nou planejament no afectarà als barris de Mas Lluí ni de les Grases.
  • Planejament de la superfície després de les obres del soterrament. No s'ha continuat la tramitació aprovada inicialment al 2010. Ens hem centrat en la reclamació al Govern de l'Estat perquè pressuposti les obres, objectiu que malauradament no hem assolit. Ho hem fet amb múltiples negociacions davant dels governs de Madrid i de Barcelona, presentant esmenes als diferents pressupostos generals de l'Estat i insistint davant l'Estat en la reivindicació que el soterrament formi part del Plan de inversiones en transportes, viviendas e infrastructures 2012-2024 (PITVI), que és l'objectiu prioritari de les negociacions actuals.
  • Metro. Les inversions públiques en infraestructures metropolitanes estan sota mínims, a causa de les restriccions pressupostàries dels governs de Madrid i de Barcelona. El nostre objectiu continua essent que la prolongació de la L3 arribi, quan hi hagi les condicions econòmiques per fer-ho, amb parades a Mas Lluí, estació i Falguera. En aquest sentit, hem fet l'única gestió possible en aquests moments: incloure aquesta previsió de traçat en el Pla director d'Infraestructures (PDI) 2012-2022. Per tant, aquesta és la proposta en què s'haurà de fer la prolongació de la L3 que, malauradament, no es preveu a curt termini.
  • Màxim consens polític i social. Per fer-lo possible, es va crear el Consell Assessor d'Urbanisme, amb la participació de tots els grups polítics (govern i oposició), tècnics experts de la nostra ciutat i els agents socials. Ha permès el coneixement i debat dels temes centrals del planejament urbanístic de la ciutat, que en aquest mandat s'han aprovat pràcticament tots per unanimitat en el ple.
  • Habitatge. No hem pogut constituir la bossa d'habitatge públic. En el moment de fer el programa no coneixíem de manera completa el procés d'obtenció de pisos per fer-la possible. Hem començat diversos treballs amb aquest objectiu (des del procés de sanció als bancs i immobiliàries de bancs per pisos buits, fins a promoure en el marc de l'Impsòl una nova línia de lloguer social), que donaran els seus fruits a partir del proper mandat.
Algunes coses més a destacar:
  • Plans de millora de l'espai urbà. L'objectiu de fer un Sant Feliu sense barreres passa sobretot per garantir l'accessibilitat de qualsevol persona a qualsevol punt de la ciutat. En aquest mandat hem arribat pràcticament al 90% de passos adaptats en les voreres de Sant Feliu, hem suprimit els passos foscos i insegurs (com ara els tres passos sota la via del tren), etc. Una prioritat que mantindrem amb tota claredat al proper mandat.
  • Aprovació definitiva del Pla de mobilitat urbana (2014-2019), Un document que programa les actuacions a fer en transport públic, circulació de vehicles privats, de bicicletes i de vianants. S'ha fet amb un procés de treball al Consell Assessor d'Urbanisme, amb la participació d'associacions de veïns, tots els partits polítics i experts de la nostra ciutat.
  • Aprovació del projecte d'ampliació de la plaça Lluís Companys. Així pràcticament es doblarà la seva superfície i permetrà donar a aquesta plaça un paper encara més important en les nostres festes i, en general, en l'ús social d'un espai públic al bell mig de Sant Feliu.
I què continuarem plantejant de cara a les eleccions del 24 de maig?
Continuarem treballant per aconseguir una ciutat ben planificada, en termes d'espai públic, equipaments, habitatge, etc. Ho volem fer, com explicava en aquest escrit, com una clara prioritat en l'elaboració del proper programa electoral. Un programa que volem fer amb el màxim de participació, a la qual et volem convidar si hi tens interès. A ICV i EUiA ja hi estem treballant: recollint propostes i aportacions de molta gent i entitats, per fer un programa que doni respostes concretes a les necessitats concretes de la nostra ciutat. Amb aquestes aportacions, estem preparant una primera trobada pública cap a meitat del mes que ve, que anunciarem públicament. T'hi esperem!