Al ple de novembre aprovarem el pressupost de 2013.

El 26 de novembre vam presentar, en una audiència pública a la Torre del Roser, el pla de treball i el pressupost de l'Ajuntament per a l'any que ve. En molts altres escrits he volgut explicar a fons els imports i els criteris de la gestió municipal, per la qual cosa ara crec que no cal repetir-ho. Recordo alguns d'aquests escrits:
- descripció general dels ingressos de qualsevol ajuntament, explicant el nostre vot contrari al pressupost de 2010.
- descripció general de les despeses de qualsevol ajuntament, també en el marc del debat pressupostari de 2010.
- un altre excel amb el resum de les despeses de 2012.
- el resum del pressupost i del pla de treball del any que s'acaba i que vam presentar justament ara fa un any.

En el ple de demà dijous, debatrem i aprovarem el pressupost de l'any que ve. Com vaig explicar a l'audiència pública, és un pressupost que té tres grans condicionants:
  • dues grans decisions municipals prèvies que afecten tot el mandat: el Pla d'Actuació Municipal, i el pla de sanejament que ens vam veure obligats legalment a elaborar pel dèficit acumulat al 2011. El pressupost ordinari presenta un superàvit de prop de 600.000€ que s'ha de destinar a eixugar la part corresponent d'aquest dèficit (1,66M€ entre 2013, 2014 i 2015)
  • la legislació que ha elaborat el Govern central i que obliga a totes les administracions públiques: estabilitat pressupostària, terminis de pagaments a proveïdors, normes en relació al personal funcionari i laboral, etc.
  • la situació de crisi econòmica que afecta a l'Ajuntament per la disminució i la incertesa dels ingressos i, sobretot i molt més greument a moltes famílies cada cop més a prop de la fallida econòmica a causa de l'atur i de la situació límit dels suports familiars, cosa que fa prioritzar de totes totes les partides destinades a les polítiques socials.
Tenint en compte això, vam presentar el pla de treball que es pot llegir completament en aquesta memòria del pressupost de 2013, i que es resumeix en aquesta presentació.


Per acabar de tenir una visió ràpida, completa i espero que entenedora de tot el pressupost de l'Ajuntament, aquest quadre reflecteix el resum dels ingressos:

I, en aquest, el resum de les despeses:
El pressupost detallat i complet de 2013 (amb totes i cadascuna de les partides, tant d'ingressos com de despeses) es pot descarregar aquí. 

Com és habitual en els meus escrits sobre la hisenda de totes i tots, atendré les consultes de qualsevol persona o entitats que me les vulgui plantejar per mitjà dels comentaris a aquest escrit.

Comentaris