13/11/12; conferència a la Fundació Catalana de l'Esport sobre la igualtat d'oportunitats a l'esport.


 Ja feia temps que, amb l'amic Jordi Gibert, antic gerent de l'Ajuntament, professor universitari i director general de la Fundació Catalana de l'Esport, parlàvem sobre diferents temes tant de la gestió municipal com del món de l'esport. Coneixedor de la prioritat que dono als temes d'equitat i igualtat d'oportunitats a la nostra ciutat, em va convidar a fer una conferència sobre aquest tema a la Fundació.
Hi vaig anar amb Manel Carrión, regidor d'Esports i d'Hisenda, i amb Àngels Salas, actual gerent i a qui també vaig marcar com a prioritat la implantació d'un nou sistema de preus públics basats en criteris d'equitat a partir de curs escolar 2013-14. En aquest escrit, penjo el powerpoint que vaig presentar a la conferència i el text complet de la meva intervenció, que també es pot llegir en aquest escrit al web de la Fundació. Un text extens, però que es pot resumir simplement en aquestes dues imatges:

Vaig accedir a l'alcaldia amb un propòsit molt clar: un Sant Feliu ben planificat, ben gestionat, dialogant, viu i equitatiu. El que vaig explicar a la Fundació és, sens dubte, el pas més important en aquest darrer objectiu.

Comentaris