Tres dies d'octubre: Sant Feliu és, per igual, de totes i de tots.Dimarts, 3 d''octubre. Foto de Samuel Cueva.
Dissabte, 7 d'octubre. Foto de Carme Verdoy.
Diumenge, 8 d'octubre, foto de Dani Maestre.
Escric en dilluns 9 d'octubre, sense saber què dirà demà al Parlament el president Puigdemont. Escric des de les meves més profundes conviccions, com sempre. Escric des de la meva més absoluta estima a totes i cadascuna de les persones que omplien els carrers i l'estació de la nostra ciutat en els tres moments que es reflecteixen a les tres fotos, i a totes i cadascuna de les persones que no van sortir al carrer en cap d'aquests tres moments.

Dic sempre en tots els meus parlaments i en tots els meus escrits que vull una ciutat on ningú és ni sigui més que ningú, on ningú és ni sigui menys que ningú. Siguin quines siguin les realitats, opcions o condicions de cadascú de nosaltres. 

Sóc plenament conscient que el conflicte polític plantejat pel trencament unilateral amb la Constitució i l'Estatut (i que, com tothom sap, rebutjo) del Govern de Catalunya i molt mal enfocat pel recurs primer a una visió restrictiva de la legalitat i després a una repressió policial indiscriminada (i que, com tothom sap, també rebutjo) del Govern d'Espanya pot tenir reflex en la polarització i risc de diversos distanciaments dins la societat catalana i, com que no n'estem al marge, dins la nostra ciutat.

Però sóc plenament conscient que la nostra ciutat és la suma de les persones de les tres fotografies i de les que no surten en cap d'elles. Valoro i respecto les conviccions de les persones que, sempre des dels valors de la democràcia, opten lliurement per la independència, per un nou encaix de Catalunya dins d'Espanya o pel manteniment de l'actual estat autonòmic. Les fotos reflecteixen la pluralitat de la nostra ciutat, però el dia a dia reflecteix també la possibilitat que pluralitat i respecte són possibles, i que la pluralitat i la cohesió són una realitat a Sant Feliu.

A Sant Feliu, i molt especialment al nostre ajuntament, tindrem molt en compte aquesta pluralitat i ens deixarem la pell perquè no comporti distanciaments ni personals ni, sobretot, socials, que impliquin risc de divisió i molt menys de confrontació. Haurem de mantenir i mantindrem una conducta institucional on tothom se senti representat, i on la serenitat i el diàleg siguin sempre, com han estat sempre fins ara, la base del funcionament de la nostra ciutat.

L'Ajuntament, com els carrers, són i han de ser de totes i de tots. La pluralitat s'ha fet molt visible en tres dies d'octubre, però la nostra unitat com a ciutat ha de ser la norma de tots els dies de l'any!!!

Comentaris