29/04/2016: Manifest d'alcaldes i alcaldesses en suport a l'acord de Podemos i Izquierda Unida per les properes eleccions generals.


(a continuación, más abajo, la traducción directa al castellano).

Les persones sotasignants, alcaldessa i alcaldes de Castelldefels, Montornès del Vallès i de Sant Feliu de Llobregat, a les portes d’una possible convocatòria electoral el proper 26 de juny, i convençuda i convençuts de la seva importància històrica en la perspectiva d’una victòria possible de les forces clarament d’esquerres, PENSEM QUE

Avui es poden donar les condicions per fer possible un somni i una aspiració democràtica de milions de persones de tot l’Estat espanyol: acabar amb les polítiques antipopulars del Partit Popular i amb les vacil·lacions i incapacitat del PSOE per fer-hi front.

Efectivament, quan el PSOE no vol reconèixer i posar en valor la força conjunta de l’electorat de Podemos, les confluències i Izquierda Unida, que numèricament el supera, i ho vol fiar tot a un acord que el supedita a Ciutadans, mostra la seva incapacitat per fer un projecte polític nou i d’ampli suport popular, capaç de trencar amb la involució econòmica, democràtica i social que han provocat els governs del Partit Popular.

I és justament això el que cal: un projecte polític nou, que prioritzi la defensa dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes que viuen o haurien de viure simplement de les seves mans, del seu talent, del seu treball. Un projecte polític que neixi dels partits i moviments que són capaços de tenir, alhora, capacitat de lluita i de govern, de transformar en decisions de govern les necessitats i les reivindicacions de la immensa majoria de la població.

Un projecte polític així necessita de moltes mans. Més ben dit, de totes les mans. Sumant totes les mans hem vist com, a Catalunya, la candidatura En Comú Podem ha permès, per primer cop a la història, guanyar unes eleccions generals. Ho hem vist també a Galícia, i al País Valencià. I ho volem veure a nivell de tota Espanya, volem veure aquest canvi total de prioritats, de valors, d’emocions, de futur.

I és per això que DEMANEM

A les persones amb capacitat de decisió a Izquierda Unida i a Podemos, i en especial als seus líders Alberto Garzón i Pablo Iglesias, que aparquin els matisos particulars que legítimament tenen ambdues organitzacions i que posin definitivament en valor allò que els uneix, que ens uneix a la immensa majoria de la ciutadania que aspira a un horitzó de major justícia social i de pluralitat nacional, i que, aquesta vegada sí, acordin l’elaboració de candidatures úniques i conjuntes per a les eleccions generals del proper 26 de juny.

Al conjunt de les militàncies d’ambdues organitzacions que treballin amb alegria i convicció per a la victòria en aquestes eleccions i per a la consolidació de resultats en les properes. L’hegemonia social i electoral s’ha de construir a les urnes i consolidar-la en la vida diària, tant en la vida interna dels partits com en l’activitat política al carrer i a les institucions, i cal que construïm i consolidem l’hegemonia dels valors que històricament ens defineixen: la llibertat, la igualtat i la fraternitat, tant entre les persones com entre els pobles.

Candela López Tagliafico, alcaldessa de Castelldefels. ICV.
José Antonio Montero Domínguez, alcalde de Montornès del Vallès. EUiA
Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat. ICV.


(a continuación, texto completo en castellano)

Las personas abajo firmantes, alcaldesa y alcaldes de Castelldefels, Montornès del Vallès y Sant Feliu de Llobregat, a las puertas de una posible convocatoria electoral el próximo 26 de junio, y convencida y convencidos de su importancia histórica en la perspectiva de una victoria posible de las fuerzas claramente de izquierdas, PENSAMOS QUE

Hoy se pueden dar las condiciones que hagan posible un sueño y una aspiración democrática de millones de personas de todo el Estado español: acabar con las políticas antipopulares del Partido Popular y con las vacilaciones e incapacidad del PSOE para hacerles frente.

Efectivamente, cuando el PSOE no quiere reconocer y poner en valor la fuerza conjunta del electorado de Podemos, las confluencias e Izquierda Unida, que numéricamente le supera, y lo quiere fiar todo a un acuerdo que lo supedita a Ciudadanos, muestra su incapacidad para llevar a cabo un proyecto político nuevo y de amplio apoyo popular, capaz de romper con la involución económica, democrática y social que han provocado los gobiernos del Partido Popular.

Y eso es justamente lo que hace falta: un nuevo proyecto político, que priorice la defensa de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas que viven o tendrían que vivir simplemente de sus manos, de su talento, de su trabajo. Un proyecto político que nazca de los partidos y movimientos que son capaces de tener, a la vez, capacidad de lucha y de gobierno, de transformar en decisiones de gobierno las necesidades y las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la población.

Un proyecto político así necesita de muchas manos. Mejor dicho, de todas las manos. Sumando todas las manos hemos visto como, en Cataluña, la candidatura En Comú Podem ha permitido, por primera vez en la historia, ganar unas elecciones generales. Lo hemos visto también en Galicia y en el País Valencià. Y lo queremos ver a nivel de toda España, queremos ver este cambio total de prioridades, de valores, de emociones, de futuro.

Y es por ello que PEDIMOS

A las personas con capacidad de decisión en Izquierda Unida y en Podemos,  y en especial a sus líderes Alberto Garzón y Pablo Iglesias, que aparquen los matices particulares que legítimamente tienen ambas organizaciones y que pongan definitivamente en valor aquello que las une, que nos une a la inmensa mayoría de la ciudadanía que aspira a un horizonte de mayor justicia social y de pluralidad nacional, y que, esta vez sí, acuerden la elaboración de candidaturas únicas y conjuntas para las elecciones del próximo 26 de junio.

Al conjunto de las militancias de ambas organizaciones, que trabajen con alegría y convicción para la victoria en estas elecciones y para la consolidación de sus resultados en las próximas. La hegemonía social y electoral se ha de construir en las urnas y consolidarla en la vida diaria, tanto en la vida interna de los partidos como en la actividad política en la calle y en las instituciones, y es necesario que construyamos y consolidemos la hegemonía de los valores que históricamente nos definen: la libertad, la igualdad y la fraternidad, tanto entre las personas como entre los pueblos.


Candela López Tagliafico, alcaldesa de Castelldefels. ICV.
José Antonio Montero Domínguez, alcalde de Montornès del Vallès. EUiA
Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat. ICV.


Comentaris

Isidre ha dit…
El ciutadà Jordi està en el seu dret donar suport a les iniciatives polítiques que cregui convenient, però no estic gaire segur si m'agrada que l'alcalde del meu poble ho faci i signi com a tal...
Anònim ha dit…
PODEMOS tiene un cógigo ético y unas normas de funcionamiento que difieren, y en mucho, de los de ICV.

Tema permanéncia en los cargos públicos y sueldos de éstos.

Qué haran los de ICV? Renunciaran a sus estupendos sueldos?