Obres d'estiu de 2016: quines es faran finalment? amb quins objectius? quant valen?
Aquestes tres imatges reflecteixen un dels punts més votats en el procés participatiu que ha definit les obres del proper estiu, i que ja tenen projecte aprovat, pressupostat i sotmès a exposició pública des del dia 30 del mes passat. És a la cruïlla del passeig 11 de Setembre amb el carrer Constitució i mostra clarament dos dels criteris bàsics del nostre programa de millora de l'espai urbà: la supressió de barreres arquitectòniques i la millora dels camins escolars.

La primera foto mostra com darrera el monument creat pel nostre conciutadà Lluís Sans, el passeig acaba abruptament per a qualsevol persona amb mobilitat reduïda, cotxet d'infants, etc. A més, el pas zebra el condueix a un punt de la vorera oposada que l'allunya de la ruta natural dels centenars de persones que hi passen, en direcció al pont sota la via a la Riera de la Salut.  Un pas que fan servir a diari tants i tants infants i adolescents que van als Padres, a l'Escola Nadal o a l'Institut Martí Dot.

Un procés, recordem-ho, que va guanyar també una altra obra que reuneix les dues característiques: supressió d'una barrera arquitectònica i millora del camí escolar al Monmany i al Pau Vila:

Com ja vam explicar en diversos escrits de la tardor i l'hivern passats, es tractava de dues coses: recollir les propostes de la ciutadania i assumir-ne les prioritats, mitjançant un procés de votació tan presencial com virtual, dins un pressupost total de 400.000€ cada any. El conjunt de propostes presentades i el resultat final de les votacions es va fer públic a primers de febrer en aquest enllaç de l'Ajuntament.

Un cop acabats els projectes executius d'obres i tancats els pressupostos, les obres de millora de l'espai públic que es faran a Sant Feliu aquest estiu són les següents, exposades per ordre de votació.

1. Rampa accessible entre l'ambulatori i el carrer Joaquim Monmany.
Serà una rampa d'una amplada d'1,5m, que serà complementària a les escales existents (que no se suprimiran) i se situa en terrenys que són de l'ambulatori, i per als quals la Generalitat ja ha atorgat el permís corresponent. Té un cost aproximat (IVA inclòs) de 65.000€. Espero que s'entengui el plànol que n'adjunto:

2. Adequació de cruïlles perquè siguin accessibles per a tothom:
Es faran les cruïlles de les cantonades que tot seguit adjunto. En els casos que les voreres són amples, es rebaixen els guals per tal que siguin accessibles. En els casos que les voreres són estretes (com ara la cruïlla de Torras i Bages amb Vidal i Ribas), es fa una plataforma elevada única. En tots els casos, es preveuen els encaminaments per a persones cegues. A més, es plantegen petites millores que permeten millores en ordenació d'aparcament, contenidors, mobiliari urbà, etc. Tot plegat per un import aproximat de 95.000€.

 • Comte Vilardaga amb Carles Buhigas
 • Joan de Batlle amb Clementina Arderiu
 • Estelí amb Clementina Arderiu
 • Rupert Lladó amb Sant Josep
 • Nadal amb carrer de Dalt
 • Torras i Bages amb Vidal i Ribas
3. Millores en els camins escolars.
Hi havia diverses propostes orientades a la millora dels itineraris escolars. Algunes, amb actuacions relativament modestes, com la senyalització i ordenació d'aparcaments davant d'una escola o la cobertura d'escocells en carrers relativament estrets i propers a les escoles. D'altres, amb més envergadura, com la que he exposat a l'inici de l'escrit. El conjunt d'actuacions proposades són les següents, amb un cost total d'uns 40.000€.
 • Accés i pas de vianants a l'Escola Gaudí des de la vorera oposada de la Ctra. de la Sànson,
 • Ampliació de la vorera davant l'escola Martí i Pol
 • Omplir escocells i millora la vorera davant l'escola Bon Salvador
 • Millora de la vorera que porta a l'escola de les Mercedàries.
 • Continuïtat i adaptació del passeig 11 de Setembre en direcció a la Riera de la Salut. Adjunto una imatge d'aquest projecte:

4. Paviments en mal estat.
Aquí es preveu actuar en diferents punts en què l'asfalt presenta molt mal estat en zones de molt de pas. El cost total serà de l'entorn de 110.000€.

 • Anivellar sots en el paviment en diversos punts dels carrers Comte Vilardaga i Mas Lluí. 
 • Reparar zones malmeses del paviment de la plaça Villeneuve le Roi. 
 • Reparació de voreres malmeses pel creixement d'arrels en els carrers Joaquin Monmany i Frederica Montseny. 
De mica en mica, anem fent la ciutat ben planificada, ben gestionada, dialogant, viva i equitativa que els homes i dones d'ICV volem, el Sant Feliu on tot estigui a l'abadt de tohom i l'espai públic sigui de qualitat a tots els seus barris pel que treballem!

Comentaris