Sentències de l'IBI de 2014 (1/2): l'AVV Roses hauria de dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.

Cartell que l'AVV Roses ha penjat darrerament.

Com que diuen que al pa, pa i al vi, vi.... aquí van algunes precisions sobre el que diu l'AVV Roses:

1) L'AVV Roses no ha guanyat cap recurs contra l'IBI DE 2014.
Com explicava al seu blog el 2 d'octubre de 2014, el dia 10 de setembre d'aquell any, l'AVV Roses va presentar dues demandes. En una (núm. 290/2014) demanava al Jutjat del Contenciós sumar-se a la demanda que quatre mesos abans havia presentat el PSC amb el mateix número. En l'altra (núm. 452/2014), presentava un recurs com a AVV contra l'ordenança de l'IBI d'aquell any. El que ja no va explicar després l'AVV Roses és que, entre novembre i desembre de 2014, el tribunal va desestimar els dos recursos. El segon i més important... per haver-lo presentat fora de termini!.

2) El Jutjat del Contenciós Administratiu 12 acaba de resoldre una sentència particular d'un ciutadà sobre una sola de les seves múltiples propietats.
Allò que l'AVV presenta com a victòria pròpia, no és més que una sentència favorable a un ciutadá que la va presentar estrictament a títol personal i per només una de les seves diverses unitats cadastrals. És el cas núm, 515/2014, independent per a tot dels dos recursos anteriors i presentat el 20 de novembre de 2014. Explícitament, aquest ciutadà va concretar que no qüestionava l'ordenança de l'IBI en general, sinó estrictament el rebut de casa seva en particular. 

La mateixa AVV ha fet pública aquí la sentència esmentada, a nom del ciutadà R.A.L. en què (no sé jo si vulnerant el dret a la seva intimitat) es reconeix explícitament, a la pàgina 3/13, que ·en el acto de la vista, el actor (R.A.L.) ha desistido de la pretensión que se declarara la nulidad de pleno derecho del acuerdo de pleno del 11 de abril de 2014 que aprueba la modificación de la ordenanza fiscal en lo relativo al tipo de gravamen del IBI para el año 2014"

3) En conseqüència, aquest Jutjat ha dictat sentència sobre un rebut concret i no sobre una ordenança general.
És a dir, en les seves conclusions, el Jutjat número 12 estableix que al ciutadà R.A.L. se li ha de girar, després d'estudiar el seu cas concret, un nou rebut exclusivament per a la seva residència habitual, sense que sigui d'aplicació a la resta de rebuts de la ciutat. Ni que volguéssim, no es podria produir un retorn amb caràcter general... que no ha estat ordenat per sentència. El secretari i la interventora municipal ens traurien "targeta vermella" a l'instant i ho haurien de comunicar a les instàncies superiors corresponents!

4) En el procediment judicial, l'Ajuntament ja ha mostrat la disconformitat amb aquesta sentència.
En tot el procediment judicial, la representació municipal ha defensat de manera reiterada la petició de suspensió de sentència sobre aquest rebut particular d'IBI, mentre el Tribunal Suprem no resolgui el recurs general sobre l'ordenança que regula l'IBI.

Faig memòria: el juny de 2014 el PSC va presentar una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (nú. 290/2014), com explicava jo mateix en aquest escrit, redactat en un context totalment diferent a l'actual, i en què defensava la tesi que hi ha un increment del 9% en el rebut de l'IBI, amb la consegüent rèplica nostra que algú ens ensenyés un sol rebut amb aquest increment. Aquesta demanda del PSC va ser resolta al seu favor a l'abril de 2015, i immediatament l'Ajuntament la va recórrer, aquest cop davant el Tribunal Suprem. Aquest recurs del PSC és l'únic que es manté viu i a l'espera de resolució judicial definitiva. Per això, en el cas concret del ciutadà R.A.L. hem demanat reiteradament la suspensió de sentència particular fins que es resolgui la sentència general del Suprem. 

5) Ara hi ha quinze dies, fins al 19 d'abril, per recórrer la sentència favorable a R.A.L.

Tres reflexions finals.
  1. Per què l'AVV Roses continua fent una campanya de presentació d'instàncies, sabent perfectament que no tindran cap resposta fins que el Tribunal Suprem resolgui la demanda presentada al juny de 2014 pel PSC i recorreguda per l'Ajuntament a l'abril de 2015?
  2. Per què la candidatura Veïns per Sant Feliu se suma a la desinformació afirmant que "La AVV Rosas gana el contencioso del IBI", en comptes de dir la veritat que "El Sr. R.A.L. gana provisionalmente el contencioso de su casa"? 
  3. Com és que els membres de la candidatura de Veïns, "Somos los del IBI", no van prendre la mateixa decisió del Sr. R.A.L. i van presentar recurs sobre les seves propietats, si tanta raó creien que tenien? Com és que la anterior candidata 2 de la candidatura de Veïns, sovint portaveu de la comissió de l'IBI, no ho va fer fins i tot després de renunciar a la seva acta de regidora per unes "incompatibilidades laborales" mai explicades i que segurament devia saber quan es va presentar a les municipals? 
I una reiteració de compromís: l'acord de govern amb el PSC.
Que en el seu punt 4.6. diu textualment:
4.6 Mantenir l’ajust dels impostos, com a màxim, al nivell de l’evolució del cost de la vida. I reiterar l’acatament allò que disposin els tribunals de justícia, davant d’una sentència ferma sobre el contenciós de l’IBI, en el que ICV-EUiA en l'equip de govern anterior, actuant des del principi de la bona fe, i el PSC hem mantingut posicions diferents.

Comentaris