Debat al ple municipal sobre la propietat, el projecte i els usos de la plaça Francesc Macià.

Foto de Marc Rius per al Fet a Sant Feliu.
En el ple del mes de març, vam debatre llargament sobre la plaça Francesc Macià. El debat es va generar a partir d'aquesta moció de l'AVV Roses de Llobregat i va ser presentada pels senyors Daniel Agudo i Jaume Zapater. A la sala hi havia entorn de 30 veïns de la plaça que van voler presenciar directament el debat. Es pot veure la intervenció d'ambdós ciutadans a la gravació que, com cada mes, en fa el Fet a Sant Feliu. Dani Agudo va parlar 23 minuts (del minut 54 al 1:17) i Jaume Zapater en va parlar 4 (del minut 1:17 al 1:21). En el minut 1:13 vaig haver d'interompre al Sr. Agudo perquè va entrar en una dinàmica de dimes, diretes, cotilleos i rumors inadmissible en la sala que representa democràticament a tota la ciutadania.

Com es pot veure a la moció, es plantejaven quatre acords: dos sobre l'ús de la plaça (no donar noves llicències de terrasses i elaborar-ne una nova normativa) i dos sobre l'estructura de la plaça (reparació dels desperfectes més urgents i participació en la remodelació de la plaça). Tant en el text de la moció com en l'exposició del Sr. Agudo, en va aparèixer un tercer: la propietat de la mateixa plaça.

El debat va durar una hora i vint minuts. Després del minutatge que ja he explicat, del minut 1.21 al 1:47 van intervenir els diferents portaveus, del minut 1:47 al 2:01 vaig intervenir jo mateix, excepcionalment com a portaveu d'ICV-EUiA i, fins al minut 2:12, van tornar a parlar els senyors Agudo i Zapater. Resumeixo la meva intervenció, justament sobre els tres aspectes que van sortir al debat.


1. La propietat.
Fa uns mesos, vaig fer un article sobre la història i la reivindicació de la plaça, pocs anys abans de les primeres eleccions municipals democràtiques d'abril de 1979. Ja hi deia el que jo em pensava que era una obvietat: la plaça és, des de juny de 1985 (fa 31 anys!) de propietat pública, de titularitat municipal: com si no, en pagaríem l'enllumenat públic i l'escombraríem amb el nostre servei municipal de neteja? Una altra cosa és la superfície porxada que dóna a la Rambla: com que al damunt hi ha una edificació privada, aquesta superfície també és privada i està subjecta al que es diu com a "servitud de pas". Per tant, les terrasses o altres activitats que vulguessin ubicar-se en aquest espai han de tenir sempre el permís de les corresponents comunitats de veïns. No així en l'espai públic: en aquest cas, l'autorització correspon lògicament a l'Ajuntament.

Això es veu amb claredat en aquest planell:

La superfície en vermell és de titularitat pública i municipal des de juny de 1985. La superfície en blau és construïda i lògicament de propietat privada. La superfície en verd (d'uns 160 m2) és de propietat privada  però amb servitud de pas. No hi ha cap dubte sobre aquesta qüestió i no puc entendre de cap de les maneres l'intent de l'AVV Roses de generar dubtes sobre aquest tema, absolutament clar. 


2. L'estructura.
Com vaig explicar al ple, som conscients que la plaça té tres grans problemes estructurals des del seu mateix origen:
  • filtracions que afecten a l'aparcament
  • barreres arquitectòniques
  • mala organització de l'espai: jardineres, escales, terrasses, etc.
Justament per abordar i resoldre els tres aspectes d'una manera conjunta i definitiva, el ple va acordar per unanimitat al novembre de 2012 la remodelació global i completa de la plaça. I, amb aquest objectiu, es va tirar endavant un procés de diàleg i participació amb el veïnat que va acabar amb un avantprojecte presentat al veïnat a l'abril de l'any passat. No hi ha cap dubte tampoc, per tant, sobre la realització de les obres, i tampoc puc entendre de cap de les maneres l'intent de l'AVV Roses de generar dubtes també sobre aquesta qüestió.

Tot seguit, en atenció a les més de trenta persones que hi havia, vaig remarcar i concretar el compromís i calendari de realització de les obres:
  • abril de 2016: inici de les converses amb el veïnat per avançar en la concreció d'un projecte executiu. Inicialment, amb les dues comunitats titulars de la franja verda del plànol, per tal de concretar el tràmit jurídic d'autorització de les obres en aquesta zona, imprescindibles per poder arreglar el conjunt de la plaça. També, en el ple del mateix mes, aprovació del Pla d'Actuació del Mandat, en què s'incorporarà la remodelació de la plaça.
  • tardor de 2016: esperem tancar el projecte executiu de les obres amb el veïnat de la plaça i del tram pendent de remodelació del carrer Doctor Brugarolas (que també es remodelarà en aquest projecte). També, previsiblement al novembre, les inclourem al pressupost de 2017.
  • Inici de 2017: amb el pressupost previsiblement aprovat, inici del corresponent concurs públic per a la realització de les obres. Creiem que seran obres que duraran entorn de sis-set mesos. Entre la licitació i l'adjudicació, solen passar quatre mesos.
  • Segona meitat de 2017: Inici de les obres de remodelació total de la plaça Francesc Macià.
  • Primera meitat de 2018:Acabament de les obres de remodelació.

3. Els usos.
Finalment, vam abordar el tema de les terrasses del bar, presentat insistentment pel Sr. Agudo com el principal i gairebé únic problema de la plaça, exposant els, segons ell, continus problemes des de sempre amb tots els bars i l'impacte en el que ell va definir com una "zona tòxica" de Sant Feliu, intentant estendre aquesta imatge de ciutat sense llei al conjunt de la ciutat sumant altres bars amb problemes de sorolls. Per acabar demanant que no donem més llicències i que canviem la normativa de terrasses.

Vam informar que ja hem donat, perquè compleix tots els requeriments i no en tenim queixa, la llicència de terrassa de la geladeria. I també vam argumentar que no canviarem la normativa general de terrasses de la ciutat (que funciona raonablement bé) i que insistirem en el control del compliment d'aquesta normativa. Exactament com fem a qualsevol altre espai de la ciutat. Vam explicar també que el procés de disciplina en casos de reincidència d'incompliment d'horaris i de sancions per sorolls pot ser lent, però acaba resolent-se sempre en benefici dels veïns, quan algú regenta una activitat i és incapaç de garantir la bona convivència amb el seu entorn. Vam posar diferents exemples recents a la ciutat en aquest sentit. Vam reiterar que el procés de remodelació s'ha de fer preveient la ubicació de les futures terrasses de manera que hi hagi el màxim consens sobre aquesta qüestió, però deixant clar que, sempre que es compleixi la normativa vigent, hi haurà activitat comercial a la plaça, cosa que inclou terrasses que, com la de la geladeria, no hi generen un impacte negatiu.


Conclusió.
Dels quatre acords del text de la moció, ICV-EUiA va votar a favor els dos darrers (el 3 i el 4) que fan referència a l'estructura de la plaça. La resta de grups, també, així que es van aprovar aquests dos punts per unanimitat.

Els dos primers (l'1 i el 2) feien referència a no donar més llicències i a canviar la normativa. ICV-EUiA i el PSC vam votar en contra per les raons que acabo d'exposar. CDC també va votar contra el punt 1, de no donar més llicències. Junts per Sant Feliu es van abstenir i la resta de grups (ERC, C's, PP i Veïns) van votar en contra de donar més llicències (haguessin volgut suprimir també la geladeria????) i de fer una normativa encara més restrictiva per les terrasses. Vista aquesta votació, els punts 1 i 2 es van rebutjar (el punt 2, amb el meu vot de qualitat).

M'estranya molt el sentit del vot d'ERC: el mateix, i exactament amb els mateixos arguments, que el PP, Ciutadans i Veïns, quan estic convençut que no tenen el mateix model de ciutat. I si fos més jove i votant seu, m'estranyaria molt més encara.

Comentaris