divendres, 31 d’octubre de 2014

Pressupost de 2015 (3/3): el programa de treball i un resum aproximat sobre els teus 1.000€.

El programa de treball:

Aquest apartat completa els dos escrits anteriors, en què vaig explicar: 1) d'on surten i a què es dediquen els 37,4M€ del pressupost ordinari i 2) d'on surten i a què es dediquen els 7,5M€ d'inversions. En total, 44,9M€ que fan possible el que s'explica en aquesta presentació.

Un resum aproximat sobre els teus 1.000€:
Com acabo de dir, un total de 44,9 milions d'euros per a una ciutat de prop de 44.000 habitants. L'Ajuntament, que democràticament els representa, gestiona per tant uns 1.000€ per habitant. Per acabar aquesta sèrie de tres escrits, vull fer un resum de tot plegat en base justament a aquests 1.000€.
 • D'aquests 1.000€, en dediques 832 al funcionament ordinari de la ciutat i 168 a les inversions.
 • Dels 832€ que ingresses en el teu pressupost ordinari,
  • 307€ vénen de l'IBI
  • 198€ vénen dels pressupostos generals de l'Estat
  • 49€ vénen de l'impost de circulació
  • 47€ vénen de les plusvàlues, l'impost que grava les compravendes de propietats
  • 31€ vénen dels pressupostos de la Generalitat
  • 30€ vénen de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)
  • 21€ vénen de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  • 20€ vénen de la taxa de residus
  • 100€ vénen de la resta d'impostos i taxes de l'Ajuntament
  • 15€ vénen de les concessions que té l'Ajuntament
  • 14€ vénen de les aportacions d'altres administracions
 • I aquests 832€ del teu pressuopost ordinari, els dediques així:
  • 335€ van a pagar els 330 treballadors i treballadores públiques que garanteixen els serveis públics municipals (255€ salaris i 80€ de Seguretat Social)
  • 66€ van a pagar l'amortització dels préstecs que financen les inversions.
  • 41€ van a transferències al conjunt d'entitats de la ciutat i de les entitats públiques de què formem part
  • 38€ van a pagar la neteja viària
  • 38€ van a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (després ens en retorna 59: 21€ per al pressupost ordinari i 38€ per al pressupost d'inversions)
  • 32€ van a pagar la neteja dels edificis municipals i les escoles públiques de primària
  • 31€ van a la recollida de residus
  • 29€ van a pagar la factura de l'electricitat (enllumenat i equipaments públics)
  • 28€ van a la jardineria i l'arbrat viari
  • 25€ van als serveis d'atenció domiciliària i altres serveis socials
  • 17€ van al pagament dels càrrecs públics i del personal directiu de l'Ajuntament
  • 13€ van al pagament d'interessos bancaris i altres despeses financeres
  • 139€ van al pagament de múltiples serveis i despeses de funcionament diari.
 • Dels 168€ que aconsegueixes ingressar per a inversions:
  • 66€ vénen de préstecs que subscriurem durant el 2015,
  • 54€ vindran quan es formalitzin els acords que en aquests moments estem treballant amb altres administracions, però són de cobrament segur i els comptem.
  • 38€ vénen de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  • 9€ vénen de la Diputació de Barcelona.
 • I aquests 168€ que destinaràs a inversions, els dedicaràs així:
  • 37€ van a la remodelació del Mercat municipal
  • 14€ van al nou edifici de vestidors i de serveis de la Piscina de l'Escorxador
  • 12€ van al pla de millora urbana i a l'enllumenat públic
  • 11€ van a la part que farem el 2015 de la remodelació de la Biblioteca Montserrat Roig
  • 11€ van a la primera fase del Pla director del Centre
  • 11€ van a la primera fase del pla de millora dels polígons industrials
  • 10€ van a la part que farem el 2015 de la remodelació del Casal de Joves
  • 25€ van a un conjunt de petites inversions en els equipaments públics municipals
  • 28€ van a un conjunt de petites inversions en la via pública
  • 10€ van a imprevistos i altres petites inversions.
No és un detall exhaustiu ni ho pretén, però espero que aquest breu resum serveixi per entendre una mica d'on vénen i a què es dediquen els 1.000€ que, per dir-ho d'alguna manera, "et pertoquen" i gestionem en el teu nom.