dimecres, 29 d’octubre de 2014

Pressupost de 2015 (2/3): 7,5 milions d'euros en el pressupost d'inversions.

En l'escrit anterior, vaig explicar la diferència entre el pressupost ordinari i el d'inversions, i d'on sortien i a què es destinaven els diners del pressupost ordinari. En aquest segon escrit, faré el mateix amb el pressupost d'inversions.

7,5 milions d'ingressos per a inversions:
Durant l'any 2015, tenim previst invertir 7,5 milions d'euros. D'aquests, 5,1M€ figuraran en el pressupost inicial i tenen aquest origen:

  • 2,98M€ seran de préstecs bancaris. Com que tornarem aquesta mateixa quantitat als bancs (mireu la fila 23 de les despeses del meu escrit anterior), el nivell d'endeutament de l'Ajuntament es manté baix i constant.
  • 1,7M€ vindran de l'Àrea Metropolitana
  • 0,4M€ vindran de la Diputació de Barcelona
Els 2,4M€ restants s'incorporaran posteriorment en el pressupost, un cop s'hagin formalitzat els acords en curs amb l’Àrea Metropolitana i la Diputació.

7,5 milions d'euros de despeses d'inversions:
La inversió que té el pressupost més alt de l'any que ve és la reforma del Mercat municipal. Per a l'equip de govern, és una necessitat de present (el Mercat té unes condicions que fa temps que requeria una inversió important) i una voluntat de futur (volem un centre de ciutat basat en el comerç i la cultura, i el conjunt d'equipaments que tenim en aquesta zona requereix un mercat a l'alçada del centre de ciutat que volem). La previsió és completar tota l'obra al llarg de l'any 2015 (tancant només els mesos de juliol, agost i setembre) i poder-lo inaugurar a la campanya de Nadal de l'any que ve. Un altre equipament que s'acabarà al 2015 és l'edifici de serveis que ja s'està construint a la piscina de l'Escorxador, que incorporarà una nova entrada i uns nous vestidors, i un espai més adequat per a la Creu Roja de la ciutat.

El pressupost conté també dues grans obres de reforma d'equipaments de la ciutat: el Casal de Joves i la Biblioteca Montserrat Roig. Com que són obres que s'acabaran al llarg de l'any 2016, en el quadre anterior només hi consta la part que correspon a l'any que ve. Una cosa similar passa amb dues places: la de Catalunya té la part de 2015 (i una part ja està al 2014) i la de Rafael Alberti té també la part de 2015 i la resta estarà també en el pressupost de 2016.

Dues novetats també importants: la primera fase del Pla director del centre (explicada en aquest escrit) i la primera fase també del pla de millora de polígons industrials, el projecte del qual s'està elaborant en aquests moments. En l'apartat de millores de l'espai públic, hi haurà l'edició 2015 del pla de millora urbana, que continua els mateixos plans de 2012, 2013 i 2014.  Justament aquests dies s'està acabant el pla de 2014, amb la construcció de la nova escala que unirà el barri de Can Maginàs amb la porta principal de l'Escola Gaudí.

Finalment, com ja he dit en l'escrit anterior, estic a disposició de conversar amb qui vulgui preguntar sobre qualsevol dels ingressos o despeses que faran possible les inversions de 2015 a la nostra ciutat.