divendres, 24 d’octubre de 2014

ENTORN, 84 (octubre de 2014): "Sant Feliu reviu pas a pas".

A poc més de mig any de les properes eleccions municipals, hem editat el 84è (84è!!!) número de la nostra revista local, l'Entorn. Aquest és l'editorial que hi apareix:
La idea del "pas a pas" vol dir constància, continuïtat, idea de rumb clar, no defallir, etc. Però també vol dir que, físicament, en la realitat de la nostra ciutat, la millorem "pas a pas": els tres passos sota la via que il·lustren el meu editorial és el que volen significar.

Un editorial és necessàriament curt. El text original, abans d'ajustar al nombre de caràcters possible, és una mica més explicatiu:

Sovint hem repetit algunes idees bàsiques per fer política a la nostra ciutat: tot ha d’estar a l’abast de tothom, la prioritat és la igualtat d’oportunitats, cap persona o cap barri és més o menys que cap altre, la gestió municipal s’ha d’entendre tota i a la primera, etc. Per a Iniciativa i per a Esquerra Unida, aquests són criteris bàsics tant a la nostra ciutat com per al conjunt de Catalunya. El nostre cap de llista al Parlament de Catalunya, Joan Herrera, expressa molt bé la prioritat de la lluita contra la desigualtat en el seu llibre “Quanta desigualtat pot suportar la democràcia?”.  Reduir desigualtats entre persones i entre territoris: la prioritat a Sant Feliu, la prioritat a Catalunya.

Amb aquestes idees bàsiques, hem volgut governar aquests tres anys i mig. Aquest Entorn fa un repàs de com les hem volgut aplicar. D’aquí a poc més de mig any, ens presentarem novament a les eleccions amb la mateixa idea: els mateixos drets, deures i oportunitats per a totes les persones, la mateixa qualitat de l’espai públic a tots els barris. Continuarem treballant per la ciutat ben planificada, ben gestionada, dialogant, viva i equitativa que resumíem en el lema “Reviu Sant Feliu!”.


I Sant Feliu ja està revivint. I tant que està revivint! I m’agrada explicar la idea que ho fa pas a pas, però de manera molt concreta i molt constant. En coses de molta profunditat social i política, com la tarifació social en els serveis municipals (preus variables i ajustats a les diverses realitats familiars), un pas imprescindible per a l’equitat. En coses de sentit comú, com obrir els patis de les escoles per jugar-hi, fer que el bus urbà funcioni tots els dies o posar en funcionament els primers horts urbans. I en la millora de l’espai públic, per fer una ciutat sense barreres arquitectòniques, de voreres amples i ben il·luminades, sense punts insegurs o hostils, que vull resumir en tres passos sota la via que hem millorat en aquests tres anys: 2012, l’accés a la biblioteca i la piscina; 2013, el pas subterrani fins a la plaça de l’Estació; i 2014, el túnel de la Riera de la Salut. Tres exemples, entre molts i molts més, que amb els homes i dones d’ICV i d’EUiA Sant Feliu està millorant, està revivint, dia a dia, barri a barri, pas a pas.