dimecres, 8 d’octubre de 2014

5 i 6 d'octubre: ... al Pla Director del Centre (2/2)

A l'endemà de la inauguració del Centre Cívic Roses, ens vam trobar amb els veïns dels carrers coneguts com "el Poble espanyol de Sant Feliu" o "l'eixample", tal com els coneix la gent gran que hi viu. És l'illa compresa entre els carrers Anselm Clavé, Ramon y Cajal, Sant Joan i d'Armenteres (afegint-hi el carrer principal d'accés, Miguel de Cervantes des de Carreretes), que es pot veure en aquest plànol:

Efectivament, és la zona del primer eixample urbanístic de Sant Feliu, a la dècada dels anys vint del segle passat. Amb el temps, la part superior d'alguns carrers (Sant Antoni i Santa Maria) ja s'han remodelat, però la zona inclosa en l'àrea marcada en vermell ha hagut d'esperar fins ara. I hi ha, sobretot, tres coses que cal abordar en la reforma que ens plantegem:
  • voreres molt estretes, sovint amb fanals al mig, que no permeten la mobilitat de cotxets d'infants o cadires de rodes, que obliguen sovint a baixar a la calçada amb el risc que això suposa,
  • mal estat de diverses voreres a causa de l'arbrat
  • problemes d'humitats en algunes cases per l'antiguitat i la insuficiència del clavegueram.
Per abordar aquestes i altres millores, s'ha elaborat el Pla Director del Centre, conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha elaborat finalment el projecte que vam presentar. L'Àrea Metropolitana està treballant, com sempre, molt al costat dels ajuntaments i vull aprofitar novament el meu blog per agrair-los sincerament tot el suport tècnic i econòmic que ens presta.

Com que és ben cert que una imatge val més que mil paraules, adjunto dues imatges significatives del que cal superar en aquest indret.

Aquests mateixos punts es transformaran, un cop acabin les obres, en el que es pot veure tot seguit:


Com es pot veure a les imatges, en els carrers de l'antic eixample se suprimiran les voreres i hi haurà el que es diu "plataforma única". És a dir, voreres i calçada al mateix nivell. Amb una vorera  ampla a banda i banda, prioritat absoluta per als vianants, circulació interior de vehicles a velocitat molt reduïda, espai per a arbrat i aparcament (que es manté en tot l'àmbit) i enllumenat en alçada mitjançant tensors entre les façanes (el que es coneix popularment com a "ballarines"). Aquesta és la imatge que resumeix la futura distribució dels espais en aquests carrers:
Durant l'acte de presentació del projecte, es van fer diferents preguntes, sobretot relatives a l'aparcament i al clavegueram de la zona, que es tindran en compte en la seva concreció final.

I també es va demanar, òbviament, per cost i calendari. Per l'envergadura de l'obra, s'ha de fer en dues fases.
  1. Primera fase: carrers Carreretes, Cervantes, Armenteres i Ramon y Cajal. El projecte d'obres d'aquesta primera fase, un cop presentat al veïnat i recollides les seves aportacions, s'aprovarà en el ple d'aquest mes d'octubre. Té un cost d'uns 800.000€. Atesos els terminis de tramitació de projecte i de licitació de les obres, els treballs començaran entre març i abril de 2015 i acabaran, previsiblement, al cap de sis mesos.
  2. Segona fase: carrers Sant Antoni, Santa Maria, Verge de les Neus i Sant Josep. El projecte d'obres d'aquesta segona fase s'aprovarà a primers de l'any que ve. Té un cost aproximat d'un milió d'€. La previsió és que les obres comencin immediatament després que acabin els treballs de la primera fase, i que tinguin una durada d'uns vuit mesos, atès que l'àmbit és una mica més gran.
Com dic en el títol dels dos escrits d'aquest inici d'octubre, "de la Llei de Barris al Pla Director del Centre": millorar tot Sant Feliu barri a barri, dia a dia, pas a pas, en una perspectiva clara d'equitat: que cap persona o cap barri sigui més o menys que cap altre.