dimecres, 3 de juliol de 2013

També en l'IBI, escoltem a la ciutadania: complirem el programa electoral i farem més plans d'ocupació.

Abans de començar, reprodueixo textualment l'apartat del programa electoral d'ICV-EUiA-ISF que parla de la fiscalitat municipal, que inclou l'IBI:
 • No augmentar els impostos locals per sobre de l'IPC. Qualsevol revisió d'aquest criteri estarà condicionat a nous serveis i a l'acord amb el moviment veïnal.
 • Revisar els valors cadastrals dels immobles, aprovats el 2006 quan el preu de l'habitatge estava a l‟alça, i adaptar-los a l'actual situació del mercat.
Aquests dos punts es poden trobar a la pàgina 8 del programa electoral complet amb què em vaig presentar a les eleccions municipals de 2011. Dues coses a tenir en compte:
 • aquests punts van ser aprovats per tots els candidats i candidates d'Iniciativa, d'Esquerra Unida i també per les persones vinculades a Independents per Sant Feliu. Algunes d'elles, fa dos anys acceptaven i proposaven el que avui estem fent; i en canvi avui, ho ataquen frontalment. No em correspon a mi explicar les seves raons o objectius.
 • el que és més important: aquests dos punts es compliran.

Què complirem i com?

1) Primer punt destacat a la foto: en el conjunt dels anys de 2012 a 2015, l'increment del rebut de l'IBI serà l'increment del cost de la vida. 
És cert que, per tal de poder eixugar de manera ràpida el dèficit acumulat fins 2011, aquest 2013 l'IBI ha crescut per sobre de l'IPC: el 2013 no hem rebaixat el 2% del rebut que es venia fent en anys anteriors, per compensar la diferència entre l'increment de valors cadastrals i del cost de la vida. Aquesta rebaixa del 2% sí que es va fer el 2012, amb acord de tots els partits i associacions veïnals. No s'ha fet el 2013, però aquest diferencial es repartirà entre 2014 i 2015, de manera que es complirà el compromís electoral del programa d'Iniciativa i Esquerra Unida. Sóc conscient que el compromís d'ajustar l'increment de l'IBI a l'increment del cost de la vida no es complirà en l'any concret de 2013, però sí que es complirà en el període complet del mandat que va de maig de 2011 a maig de 2015. No hi haurà, per tant, incompliment de programa.

2) Segon punt destacat a la foto: els valors cadastrals es rebaixaran l'any que ve, el 2014.
A finals de gener, vam presentar al Ministeri d'Hisenda la petició de rebaixa dels valors cadastrals de tots els domicilis de Sant Feliu. No sabem el percentatge final de la reducció, però si mirem les directrius del Ministeri fa uns mesos, serà d'entorn del 15%. En qualsevol cas, quan el Ministeri determini el percentatge de rebaixa, farem dues coses:
 1. rebaixar els valors cadastrals en el percentatge que fixi el Ministeri d'Hisenda
 2. fixar el tipus d'IBI perquè el resultat final sigui que el rebut que paguen els contribuents s'ajusti a l'increment del cost de la vida.

Quina és la discrepància amb la comissió que promou la presentació d'instàncies?

Les instàncies presentades, plantegen dues coses:
 • 1) rebaixa dels valors cadastrals a valor de mercat, 
 • 2) congelació de l'IBI a l'any 2013.

Mirem l'estat de la negociació en aquests dos punts:
 1. Rebaixa dels valors cadastrals: estem d'acord i es farà al 2014. 
 2. Congelació de l'IBI a 2013: aquí estem d'acord en part. Estem d'acord que s'ha de canviar radicalment la tendència al creixement de l'IBI que he denunciat en aquest mateix blog. Però no estem d'acord en el concepte "congelació". Per a l'equip de govern, és el mateix valor que al 2012 incrementat amb l'IPC (per exemple, si es pagava 100 i el cost de la vida ha estat el 3%, pagar 103). Com que el 2013 hem pagat per sobre de l'IPC, (hem pagat, per terme mig, 106) la diferència es recuperarà entre 2014 i 2015. Per a la comissió ciutadana, ha de ser el mateix import que a 2012 (sense IPC: si es pagava 100, encara que el cost de la vida sigui del 3%, s'ha de continuar pagant 100). I com que hem pagat per sobre, com deia abans, la diferència s'ha de recuperar aquest mateix any (i no en el següent)
Per tant, hi ha una discrepància limitada al calendari i al còmput o no de l'IPC. No és una situació, ni molt menys, de manca de diàleg ni de posicions amb distàncies insalvables, però que ha de tenir present les lleis que han de complir els ajuntaments. N'hem parlat en diverses reunions i en tornarem a parlar el proper 8 de juliol, segurament la darrera reunió de treball, donat el moment del calendari.


Què proposarà l'equip de govern el proper 8 de juliol?

El que ja vaig dir al debat de mig mandat del 25 de juny i està en el programa electoral d'ICV-EUiA-ISF:
 • rebaixa de valors cadastrals al 2014
 • increment del rebut de l'IBI en el període 2012-15 ajustat a l'increment del cost de la vida.
A més, en el cas que 2013 i 2014 tinguin resultats pressupostaris positius, dedicar-los a:
 • reforç de les polítiques socials anticrisi
 • creació de nous plans d'ocupació.
Aquesta proposta és la que vaig explicar també en el ple del 27 de juny, em sembla que de manera clara i entenedora. Ara cal concretar i detallar el procediment i el calendari, i es presentarà per escrit el 8 de juliol tant als membres que han assistit fins ara a les reunions, com als partits i entitats que la comissió vulgui convidar.


Podem no arribar a acords, però el diàleg és norma clara de l'acció d'aquest equip de govern.

La comissió ciutadana acusa repetidament a l'equip de govern i sobretot a mi personalment de manca de voluntat de diàleg. Crec que més informació i transparència per part meva és difícilment plantejable: voluntat d'asseure's i parlar hi és tota, i hem anat arribant a acords que considero importants. Aquesta serà també l'actitud que tindrem a la reunió del 8 de juliol i, més enllà, en totes les reunions o negociacions que se'n puguin derivar.


Hem de tenir clar que hi ha lleis de l'Estat i de la Generalitat que poden limitar la decisió municipal.

Escric en 2 de juliol. Fins el 29 de juny, tenia present que dues reformes legals que afecten els ajuntaments poden limitar molt la nostra capacitat d'actuació: tant la "Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local" que prepara el Ministeri d'Hisenda i a la qual la majoria dels ajuntaments ens oposem frontalment, com la Llei de Governs Locals de Catalunya, que la Generalitat està elaborant també sense el consens dels ajuntaments.

Però el dia 29 de juny, fa tres dies, el Ministeri d'Hisenda ha tret una nova legislació sobre morositat i capacitat de gestió de les administracions públiques, que afectarà els ajuntaments, tot i que encara no hem pogut estudiar amb detall com ens afectarà al cas concret de Sant Feliu.

En resum, un context econòmic difícil, però un context legislatiu més difícil encara. Tots n'hem de ser conscients, perquè qualsevol alternativa que es plantegi haurà de ser en aquest marc legislatiu, que podem no  compartir (i no el compartim!), però que haurem d'aplicar. Sempre, insisteixo, amb la ferma voluntat d'aplicar el programa electoral amb què em vaig presentar a les eleccions del 22 de maig de 2011.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Per dialogar fa falta voler canviar d'opinio no només escolar i voste no es dels que escolen amb intencio de canviar sino de deixar parlar i fer la seva

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Hola, bon dia.

Comentaré aquest comentari, valgui la redundància, en dos parts.
Jutgi vostè mateix si hi ha diàleg o no en una situació que, reduïda a l'extrem, és la següent:

1) Al maig de 2011, la candidatura que encapçalo porta en el seu programa electoral (es pot veure en aquest mateix escrit)que l'increment de l'IBI s'ajustarà a l'increment del cost de la vida.

2) Al setembre de 2012, i un cop al govern, l'equip que encapçalo detecta una situació econòmica pitjor que l'esperada i, per imperatiu legal, ha de prendre mesures que inicialment posen en perill el compromís electoral que li acabo d'exposar. En concret, un pla de sanejament que preveu un creixement de l'IBI entorn d'un 2% per sobre de l'IPC, aplicable a l'any 2013 i consolidat al 2014 i 2015.

3) Al gener de 2013, una comissió impulsa un criteri diferent i fa dues propostes: rebaixa de valors cadastrals i congelació de l'IBI. Recull milers de firmes amb aquest objectiu.

4) Al març de 2013, replantegem els nostres criteris a partir de dos fets: un, la campanya de signatures, i dos, el resultat econòmic de 2012. Crec que la major part de gent pot entendre que, de la mateixa manera que la comissió i l'ajuntament tenen mitjans diferents, també tenen responsabilitats diferents: el govern ha de complir el marc legal i econòmic existent perquè volem garantir el finançament dels serveis públics municipals, no retallar-los o suprimir-los. Aquest replantejament de març de 2013 comporta: 1) acceptar la petició de rebaixa de valors cadastrals, que ja s'ha demanat al Ministeri d'Hisenda, i 2) ajustar l'increment de l'IBI al cost de la vida a partir del 2014. Per tant, no és cert que l'equip de govern no tingui intenció de canviar: al març va assumir dos plantejaments de la comissió. El que passa que la comissió no accepta que hagi de ser al 2014, sinó que ha de ser al 2013.

5) Entre març i juny de 2013, continuen les instàncies i, simultàniament, les negociacions. En el debat del Palau Falguera del 25 de juny, anuncio que l'increment de l'IBI del 2013 es recuperarà als dos anys següents, de manera que, com era la intenció a la campanya electoral de 2011, en els quatre anys que sóc alcalde, l'IBI s'ajustarà a l'IPC. És el tercer punt que hem canviat després d'escoltar la comissió.

Hi havia gent que deia que no escoltava. Han pogut comprovar que em reuneixo i parlo amb tothom. Ara n'hi ha que em diuen, similar a vostè, que sí que escolto però que no faig cas. Espero haver-me fet entendre en aquest resum del procés negociador: hem acceptat la rebaixa dels valors cadastrals i hem abandonat la intenció d'incrementar molt lleugerament l'IBI per sobre de l'IPC (un 2% en quatre anys), per recuperar el que, de manera clara, deia el programa amb què em vaig presentar.

Creu de debò que no hi ha hagut diàleg? Continuo i concloc en un comentari posterior.

Jordi San José i Buenaventura. ha dit...

Continuïtat i conclusió del comentari anterior:

La gestió pressupostària d'aquest 2013 és l'adequada i tancarem l'any en positiu. La comissió planteja que hi ha marge per fer una devolució a la ciutadania en el rebut de l'IBI de l'any que ve. Per contra, l'equip de govern plantegem que, si aquest marge existeix, ha de reforçar polítiques socials i crear ocupació. Demà passat, dilluns, tenim la darrera reunió, perquè crec que, després de mig any, tots hem posat els nostres objectius damunt la taula.

Podrem arribar o no a acords, en aquest cas i en altres. Sóc conscient que arribar-hi o no pot tenir conseqüències electorals. Però espero que entengui que dialogar vol dir normalment cercar un punt de trobada, no necessàriament assumir el que digui un altre... per la por que pugui dir que no dialogues. Intento assumir la meva responsabilitat tan rigorosament com puc, assumint els errors que pugui cometre (en aquest o altres temes) i explicant-los en tot moment, com he fet en aquest escrit.

Altres persones ho poden fer millor, no ho dubto: en democràcia tothom sap i tothom pot. D'aquí a poc mes d'un any i mig, tornarem a tenir eleccions. Amb els partits que ja han manifestat que hi concorreran, i amb altres candidatures que encara puguin sortir en els propers mesos. Jo defensaré en tot moment tant les decisions que hem pres, com el camí dialogat que hem seguit per prendre-les. I després, milers de ciutadans i ciutadanes diran.

Aquest és el sistema polític en què crec i que respecto profundament. Un sistema polític pel qual van lluitar els homes i dones que són referents de la meva vida, i pel qual aspiro, molt més enllà del govern de la ciutat, a ser una majoria social suficient per canviar el sistema econòmic que ens ofega.

Anònim ha dit...


1- No em faci demagogia amb el sistema democràtic. Jo també el resepcto i el defenso. Tan mateix situacions com la seva o la de Rajoy cal tenir canals per no haber d'esperar 4 anys si creen situacions que alteren la situació per la que van ser escollits.

2- Fa molta referencia al programa electoral. Bé he de dir que el desconec doncs voste no el va lliurar a la ciutadania. Mes que complicat saber que deia quan nomes vam veure el seu programa un 2% dels sues electors.

3- Vosté representa a la ciutadania per tant com voste diu acati les desicions dels ciutad
ans.