dimecres, 31 de juliol de 2013

Obres d'estiu a la via pública (2013).

Com l'any passat, aquests mesos d'estiu estem duent a terme un seguit d'obres de manteniment i millora de l'espai públic. Es tracta d'un conjunt d'obres que han començat a mitjans de juliol i que intentarem que no s'allarguin més enllà de mitjans d'octubre. Els criteris que seguirà la programació d'aquest estiu són els mateixos que l'any anterior:
 • Millora de la mobilitat a peu en diferents cruïlles i punts de pas a la ciutat, incloent la supressió de barreres arquitectòniques.
 • Millora de la mobilitat en vehicle.
 • Millora de l'enllumenat públic.
 • Altres actuacions.
El carrer Cinto Verdaguer el 12 de juliol, el dia abans de pavimentar-lo de bell nou.

Les actuacions que es duran a terme en cadascun dels apartats són les següents:

Millora de la mobilitat per a tothom en diferents cruïlles i punts de pas a Sant Feliu:
 • Cruïlla dels carrers Girona, Verge del Pilar i Marquès de Monistrol (ja en vaig parlar en aquest escrit): supressió de barreres arquitectòniques i ordenació de l'aparcament.
 • Cruïlla del passeig dels Pins amb el carrer Pere Álvarez; nou pas elevat per a vianants, seguint l'itinerari natural entre Can Maginàs i Can Llobera amb el centre.
 • Cruïlla de Verge de Montserrat amb passeig Bertrand, davant del Casal de la Gent Gran: adequació de voreres per tal de suprimir .barreres arquitectòniques.
 • Cruïlla de Joan Batllori amb Eugeni d'Ors, davant del Casino: donada l'estretor de les voreres, pas elevat per a vianants que resolgui les barreres arquitectòniques d'aquesta cruïla
 • Cruïlla dels carrers Girona i Ramon Ribas: també adequació de voreres per permetre la mobilitat per  a tothom.
 • Voreres del carrer Falguera, entre Rupert Lladó i el tram peatonalitzat: supressió dels fanals de les voreres, mitjançant la col·locació de "ballarines" (llums suspesos damunt la calçada mitjançant cables tensats entre les dues façanes del carrer)
 • Rampa lateral de la plaça Lluís Companys, davant del bust a la II República.
 • Vorera d'accés a les escoles Monmany i Pau Vila, substituint l'actual pas provisional i facilitant un accés més segur a les dues escoles.
 • Millora del túnel que va de la biblioteca i el carrer Llorenç Martí a la plaça de l'Estació: després de la millora de l'enllumenat i el paviment de l'any passat, aquest estiu s'hi farà una pintura mural, amb Kaligrafix, els mateixos autors del túnel de Verge de Montserrat.
Millora de la mobilitat en vehicles:
 • Pavimentació completa del carrer Jacint Verdaguer i reparació dels sots dels trams adjacents de Laureà Miró i Montejurra.
 • Pavimentació del lateral del passeig dels Pins (amb plataforma única en bona part del carrer) i del carrer Ventura i Gassol.
 • Arranjament dels desnivells en el paviment, especialment perillosos per a motos i bicicletes, a la carretera de la Sànson, davant l'Aula Sant Feliu.
 • Arranjament de l'aparcament lliure darrera de la pista de lleure de la Riera de la Salut.
 • Arranjament de l'accés a l'aparcament del carrer de les Teixidores, en l'indret dels Mossos d'Esquadra.
 • Continuarem rebaixant pendents de passos excessivament elevats.
 • Continuarem posant a nivell tapes de clavegueram que han quedat enfonsades i són un perill per a la circulació de vehicles.
Millora de l'enllumenat públic:
Un cop completada la revisió dels quadres elèctrics de l'enllumenat públic de Sant Feliu, al llarg dels darrers mesos s'ha elaborat un programa complet d'inversions en l'enllumenat, un tema que ha generat massa problemes a Sant Feliu des de fa temps, principalment a causa d'una inversió insuficient. Per corregir aquesta situació i prevenir que no es repeteixi, hi haurà una important inversió en l'enllumenat, especialment en quadres elèctrics, i possteriorment alguns canvis en els criteris i els mecanismes de control del manteniment de l'enllumenat públic.

Altres actuacions:
Com és habitual en aquest període de l'any, s'intensificaran les actuacions que habitualment ja duen a terme els Serveis de Manteniment de la Ciutat:
 • Neteja o ampliació d’embornals per a la recollida d’aigua de pluja
 • Col·locació de bancs en espais propers a equipaments o serveis públics, o en els camins habituals de la gent gran, la població escolar, etc.
 • Senyalització vertical: manteniment de senyals de tràfic, semàfors,...
 • Senyalització horitzontal: zones d’aparcament, de càrrega i descàrrega, senyalització informativa, passos zebra, etc. En aquest sentit, vull remarcar que s'estan repintant tots els passos zebra amb pintura antilliscant. Fins ara, se n'ha repintat el 50%, i està previst repintar-los tots abans de l'estiu de 2015.
 • Pintura i envernissat de bancs i mobiliari urbà i infantil
 • Pintura i sanejament de fanals, semàfors, baranes i altres elements metàl·lics. En aquest sentit, estem provant pintures que evitin el deteriorament i la corrosió causades per l'orina de gossos.
D'altra banda, s'estan acabant obres en l'espai públic que entraran en ple funcionament el proper mes de setembre: 
 • la plaça Dicià ja està pràcticament acabada, a l'espera que la climatologia permeti la plantació de l'arbrat, i s'inaugurarà en el marc de les festes del barri del Mas Lluí.
 • la plaça Laujar de Andarax també ja està pràcticament enllestida, després d'haver-li fet unes importants actuacions de manteniment coincidint amb la remodelació de la torre del Pep de les Oques, oficialment anomenada Torre Can Calders, i que serà la seu dels serveis socials a la zona nord de la nostra ciutat. S'inaugurarà també en el marc de les festes del barri de Can Calders.
 • la plaça de la Solidaritat, que està també pendent de la pintura d'un mural al·legòric al nom d'aquest important espai, i que s'inaugurarà també a la propera tardor.
Aquestes són les obres de manteniment i millora de l'espai de totes i tots, de l'espai que té, avui, 43.906 propietaris i propietàries. Un espai de tothom que cal mantenir i gaudir amb la consciència i l'aportació de tothom. Agraeixo tota la informació que aporten la ciutadania i diverses entitats, especialment les associacions de veïns, per detectar i prioritzar les necessitats d'actuació. Tot això configura un dels elements més palpables del que guia el treball de l'equip de govern que presideixo: la sensibilitat i la voluntat d'atendre el que és més proper, el principi de governar per al dia a dia de tothom.