dilluns, 15 de juliol de 2013

Parlem del Butlletí?

Fa uns mesos, des del seu blog, l'Associació de Veïns Roses de Llobregat qüestionava el Butlletí municipal. En aquest escrit, titulat "El Butlletí: desinformación y propaganda", penjat el 14 de maig, plantejaven les vuit qüestions següents:
  • ¿Por qué no sigue el Decálogo de conductas?
  • ¿Cuál es el coste total de El Butlletí?
  • ¿Quiénes forman la plantilla de redacción y bajo qué criterios fueron seleccionados?
  • ¿Qué criterios periodísticos se aplican al cierre de edición?
  • ¿Cómo y quién gestiona la publicidad que aparece en sus páginas? ¿Cómo se distribuye el dinero que genera esa publicidad?
  • ¿Cómo y en qué medida se potencia la participación ciudadana en El Butlletí?
  • ¿Se dan las circunstancias idóneas en la publicación para evitar el partidismo y potenciar las actividades de la sociedad civil?
  • Citando el punto 10 del décalogo, ¿se plantea este Ayuntamiento, como medida de ahoro, el prescindir de El Butlletí?
Les vaig contestar en correu privat a l'Associació el dia 2 de juny, dues setmanes després. Com sigui que fa gairebé un mes i mig que no han penjat les meves respostes, i com que considero que algú pot pensar que defujo respondre el que una associació de veïns (o qualsevol altre entitat o ciutadà plantegi), quan la meva voluntat és explicar-me sempre i en tot davant de tothom, penjo aquí les respostes que vaig enviar a l'Associació.

1) Decàleg de conductes:
L'únic aspecte que no es compleix és el de la signatura de l'editorial. Jo i tots els alcaldes i totes les alcaldesses. Vam considerar que la globalitat del decàleg (10 punts) ha de ser la guia del butlletí, però ja assumeixo d'entrada que n'incompleixo i continuaré incomplint-ne un, el que es refereix a la signatura de l'editorial. El butlletí reflecteix i informa tant de la vida de la ciutat com del seu govern, i considero lògic que la persona que la representa informi de les seves prioritats, projectes, etc. Per tant, el continuaré signant, com a tots els ajuntaments que conec.

2) Cost total del butlletí
S'editen 19.000 exemplars de cada butlletí. El cost té tres apartats: 1) impressió: 5.100 €/número; 2) distribució: 1.400 €/número, 3) disseny: forma part d'una contracta global dels materials impressos de l'Ajuntament (butlletí, cartells, On anem?, etc) que té un import de 45.000€ i que properament s'haurà de tornar a concursar. Si fem un còmput aproximat pel qual surten 4 butlletins a l'any i el butlletí ve a ser 1/3 d'aquesta contracta global, ens situem aproximadament en un cost per butlletí de 5.100+1.400+3.800=10.300€/número que, situa el cost de cada exemplar repartit a domicili en uns 55 cèntims.

3) Plantilla de redacció i criteris de selecció:
Són 2 persones, que van entrar per concurs-oposició el 2009. Com a periodistes, i contractades com a laborals. La supervisió final del número correspon, com a tot municipi, a la cap de comunicació.

4) Publicitat al butlletí:
La gestiona el propi departament de comunicació. Els ingressos van al pressupost general de l'Ajuntament.

5) Participació ciutadana al butlletí:
Garantir-la és un dels objectius del consell de comunicació, que es va constituir el passat mes d'abril, i on hi ha representants de tots els mitjans de comunicació locals i una representació d'entitats, entre les quals tres representants de les AAVV.

6) Evitar el partidisme:
Reitero la importància de la resposta anterior. Cal dir que en el consell de comunicació hi ha, a més, representació de tots els partits polítics.

7) Possibilitat de suprimir el Butlletí:
El butlletí és un instrument de comunicació de l'Ajuntament i de la ciutat. Per raons econòmiques, crec oportú reduir la periodicitat ideal (bimensual com a molt) per fer només quatre butlletins màxim a l'any. Però estic convençut que no és bo que no disposem d'un mitjà regular de comunicació, supervisat i valorat per un consell de comunicació plural. Per tant, l'equip de govern ha decidit la seva continuïtat.

Vull afegir que El Butlletí no és l’únic mitjà de comunicació municipal i que cal contextualitzar-lo dins de la resta de mitjans (ràdio, xarxes socials, web). El Butlletí té limitacions d’espai i de temps. Els dos mitjans que donen sortida de forma més completa al que passa a l’Ajuntament i a la ciutat són el web i la Ràdio, on hi ha un espai molt més ampli i ràpid per a la participació, i que també han de ser valorats i supervisats pel Consell de Comunicació.

Jordi San José.

Fins aquí la meva resposta de fa un mes i mig. Posteriorment, en correu privat, un membre de l'Associació de Veïns m'explica el seu desacord amb les meves respostes. No tinc cap interès, però, en tenir debats particulars sobre assumptes que són públics. Del Butlletí, i de la Ràdio, i del web, etc. se n'ha de parlar, però amb llum i taquígrafs i amb tothom. Per això és fonamental el Consell de Comunicació, que té una composició política (tots els partits que van obtenir més del 3% dels vots a les darreres eleccions municipals), tècnica (periodistes locals que treballen a Sant Feliu (al Fet a Sant Feliu i al Diari de Sant Feliu) o a fora, a la televisió o a la premsa escrita) i social, amb tres representants, entre d'altres, de les associacions de veïns de Sant Feliu, un dels quals és, justament... de l'AVV Roses de Llobregat. És aquí on farem tot el possible, com no podria ser altrament, per vetllar pel rigor, la pluralitat, la participació i la transparència dels mitjans de comunicació públics de la nostra ciutat. Perquè han de ser justament això: de la ciutat, i no només de l'Ajuntament. Crec que les respostes que vaig donar ja fa temps a l'AVV Roses mostren amb tota claredat la meva voluntat en tenir ben present i fer complir aquest objectiu.