dimecres, 3 de juliol de 2013

Per què hem modificat la circulació als carrers Josep M. de Molina i Armenteres?


En l'entrevista per internet d'ahir, quatre persones em preguntaven les raons del canvi de circulació del carrer dels Arbres (JM de Molina) i la carretera de Sant Joan (Armenteres). Vaig donar-ne explicació completa en la resposta a les preguntes 11, 12, 13 i 22.

Per completar les raons d'aquest canvi, transcric literalment l'explicació que ha facilitat el responsable dels Serveis de Manteniment de la Ciutat i de la mobilitat a la nostra ciutat, el Sr. Lluís Carrasco:

Antecedents:

Històricament la cruïlla de Laureà Miró amb Josep Maria de Molina, ha estat una cruïlla complexa, i amb alt risc d'accidentalitat. Aquesta cruïlla es un del pocs punts on es produeixen retencions de circulació en hores punta, cal tenir en compte també que per aquesta cruïlla hi circulen 8 línies d'autobusos diferents i que ha estat sempre la connexió de dos carreteres l'antiga N-340 i la BV-2001 de titularitat de la Diputació de Barcelona (formada en el terme municipal de Sant Feliu pels carrers Josep Maria de Molina i Armenteres).

Donat que no existia cap alternativa vial per poder connectar aquests vials, mai s'ha pogut plantejar una racionalització de la circulació i una millora dels problemes de regulació semafòrica i de gir de camions pesants, autobusos, etc.

Quan s'efectua la connexió amb la sortida directa a Sant Feliu de l'autopista B-23 i l'accés a Barcelona per Sant Joan Despí, la cruïlla indicada sofreix una important càrrega de circulació de vehicles que es dirigeixen i venen de la B-23 o del cinturo del litoral pel vial de Llobregat.

La construcció dels nous vials de la urbanització de Can Bertrand, i en especial l'av. del Sol permet redirigir part d'aquesta circulació que passava totalment pels carrers Ramón i Cajal, Armenteres i Jospe Maria de Molina.

Malgrat aquesta millora segueix la pressió sobre la cruïlla i solament es veu possible actuar sobre ella en el moment que es completa el vial d'Anselm Clavé i la millora del carrer Pla, a l'any 2011.

Aquesta última actuació crea un nou vial que fa possible una alternativa viària als històrics carrers Armenteres, Ramon i Cajal i Josep Maria de Molina.

L'actuació també requeria la signatura d'un conveni amb la Diputació de Barcelona, com a titular de la BV-2001, que es va produir a finals de 2012 i s'ha desenvolupat per complet a primers de 2013.

Conclusió:

La posta en funcionament del nou vial del carrer Anselm Clavé permet crear alternatives viàries i poder actuar per millorar la circulació, repartir el trànsit entre diferents carrers , pacificar carrers que patien una forta pressió del trànsit i`per tant d'un elevat índex de risc d'accidentalitat.

Aquest fet va fer estudiar una solució que afectant el menys possible als veïns, permetés millorar de forma important la circulació en el barri de Falguera i en Laureà Miró, i en especial a l'estret carrer Josep Maria de Molina, on el creuament del trànsit pesat generava situacions problemàtiques i moltissimes molèsties a veïns i vianants.

La configuració d'Anselm Clavé com un eix de circulació ha permès alliberar de la pressió a la cruïlla i al carrer J- M- Molina i Armenteres que s'han pacificat.

Aquest desviament permet una millora important per evitar el colapsament en hores punta de la cruïlla Laureà Miró/J.M. Molina / Joan Maragall i permet redistribuir el temps semafòric aconseguint una major fluïdesa del trànsit en totes les sortides i també menys esperes en els passos de vianants de Laureà Miró.

L'alliberament de l'espai d'un carril de circulació dels carrers J.M. Molina i Armenteres, ha permès també reordenar la problemàtica existent en la zona al voltant del Mercat Municipal tant pel que fa a l'aparcament com a les càrregues i descàrregues i l'estacionament de motos.

Aquesta reordenació permet acabar amb descàrregues en voreres, aparcament de motos en voreres i la implantació de 15 places d'aparcament de rotació (zona blava) i 5 de lliures permet millorar la pressió de la demanda d'estacionament en la zona, ajudant també a donar més oportunitats al comerç de la zona, sense produir-se cap pèrdua d'estacionament lliure dels veïns ens al contrari. La zona blava no es posa amb fins recaptatoris si no amb l'objectiu d'aconseguir una important rotació de l'estacionament (7 vehicles diaris en comptes de 1,2).

Aquesta actuació permet també millorar la seguretat del carrer Armenteres i el proper dia 15 de juliol executarem un pas elevat i un passadís de seguretat que unirà una vorera que fins ara era molt perillosa per la seva inexistència al costa de l'antiga masia de Can Boloix.

Els recorreguts a efectuar pels veïns conductors son relativament curts per accedir al carrer Laureà Miró doncs sols han de circular un tram del carrer Armenteres (uns 300 metres), seguint igual la majoria dels altres itineraris.

La informació s'ha realitzat com habitualment es fa, penjant cartells per a tota la zona afectada i el centre de la ciutat, i els mitjans locals. la web, etc. en els serveis d'autobusos i en totes les parades i en especial les anul·lades s'ha col·locat informació pels usuaris.

Pel que fa l’autobús, la única línia afectada ha estat la L-52 en direcció al centre de Sant Feliu, que veu alterat el seu recorregut i modificades les parades, des de l'ajuntament estem treballant amb l'AMB per aconseguir canviar aquest recorregut inicial i poder aproximar les parades a les parades anteriorment existents,

Així cal governar el dia a dia de tothom: escoltant, fent i explicant. Gràcies, Lluís!

7 comentaris:

Unknown ha dit...

Perfecte explicació pero no es parla sobre les deixalles que fan impossible passejar per la Ramón i Cajal...


Si no s'expliquen totes les implicaciones es Com si es menteix

Maria ha dit...

El pas elevat previst no sé on anirà exactament, però caldria preveure un pas de vianants a l'alçada del carrer de Sant Antoni per travessar el carrer d'Armenteres des d'aquest punt.

Anònim ha dit...


Una explicació gens real. Per fer el canvi del carrer Molina no comporta en cap cas el canvi del carrer Aremnteres, sensillament no s'ha parlar amb els veïns i veïunes, es una desició dictada des de la cadira sense reunions amb els veins. eu fet una 'chapuza' que implica més contaminació i molèsties.

1- La zona blava si es recaptatoria. Per començar no claia fer-la de tot el dia i mantenir com fins ara només fins les dos del
migdia.

2- És molt perillós l'estacionament en bateria i a més marxa endarrere.

3- Des dels jutjats, fins a hisenda i des de l'escola nadal fins al casal de la gent gran, tot es zona blava. Ens pots dirt quan recapta l'ajuntament???.

4- Als veins d'aquests carrers els hi treieu l'antic estacionament de la policia nacional i ens ompliu amb zona blava i als teus amics de falguera els hi poses uns estacionament gratuïut a la fabrica samaranch. Com justifiques que aquest espai públic no sigui zona blava i el del carrer armenteres si? I a més de tot el dia?

I ara si com dius heu reduït el trànsit, es jutificable un nou pas elevat?

Alcalde, Heu ficat la pota. No et tornarè a votar. PEr aqwuesta i altres coses.

Anònim ha dit...

Per no parlar de les parades del L52 que han tret

http://www.emt.cat/Principales/Noticia.aspx?incidencia=2495

Anònim ha dit...


Estan obsesionados con el mercado. Todo este lio para satisfacer a los paradistas. Ahora tienen una zona de carga y descarga gratis delante de la puerta y zona azul para que los clientes estacionen a 3 pasos. Eso si los vecinos que ya pagamos el impuesto de circulacion y el ibi de los pisos, de los locales y de los parquing, ademas pagaremos zona azul de 8 de la mañana a 8 de la tarde.

Anònim ha dit...

Señor alcalde, un comerciant me ha dit que la zona blava de hisenda s'incrementa de solo matins a tambe tardes.

Si no es para ingresar mas para que sirve. No hay comercio en esa zona.

Esto segur que es per tenir mes ingresos. Y no ho fan per renda si no que paguem tots iguals.

Le pido que las zonas de carga y las zona azules sean de menos horario. La zona azul solo mañanas y la zona carga tambien. No las utilizan casi nunca.

Anònim ha dit...

deberian reconsiderar el nuimero de plazas de zona azul y el horario.