dimarts, 9 de juliol de 2013

08/07/13: reunió amb la comissió ciutadana de l'IBI.

Tot i que em sap greu, crec que aquesta és la imatge que resumeix la reunió d'ahir. I que també resumeix, i em sap més greu encara, la voluntat amb què algunes persones van venir a la reunió d'ahir. Fos quin fos el desenvolupament de la reunió, ja venien amb la decisió presa: preparada la pancarta, preparada la reunió, preparada la petició de dimissió. Anés com anés. Es pot veure a la imatge.

Per part de l'equip de govern, la preparació de la reunió va tenir aquesta altra imatge:


Presidíem la reunió el regidor d'Hisenda, Manel Carrión, i jo mateix. Davant teníem una quarentena de persones, sense cap restricció ni per assistir ni per intervenir.

Per començar la reunió, vaig presentar aquest quadre. L'explico breument per a qui llegeixi el blog. Les columnes en verd són dades reals (2012 i 2013), les columnes en carbassa són estimacions (2014 i 2015). La primera columna, amb fons blanc, ve del mandat anterior (2011) i és el punt de partida de l'anàlisi. Les dues primeres files, fan referència a les dades globals del total d'unitats cadastrals de Sant Feliu (de les 29.421 existents fa dos anys fins les gairebé 32.000 que preveiem per al 2015). Aquestes dades cadastrals globals les fixa el Ministeri d'Hisenda, i estem a l'espera que es rebaixin al 2014, però com que encara no sabem el percentatge, no hem aplicat cap reducció als valors cadastrals del quadre. El que sí decideix l'Ajuntament, és el tipus impositiu general (que enguany és del 0,522% i l'any que ve es rebaixarà, inicialment, al 0,506%). La fila més important és la que està en vermell: el rebut mitjà d'IBI a la nostra ciutat. La seva evolució en el temps és el paràmetre que cal seguir per saber i entendre què passa amb l'IBI a Sant Feliu. També és la dada rellevant per comparar què passa amb altres municipis. Sé que és complex entendre clarament un quadre així: faré en els comentaris tots els aclariments que em puguin ser plantejats.

Les dades principals són les tres que apareixen en groc a la dreta del quadre. Les explico:
  • 11,92%: és el creixement que previsiblement tindrà l'IBI en el total dels anys 2012, 13, 14 i 15. En termes absoluts, haurà augmentat 52€ en quatre anys.
  • 12,10%: és el creixement que previsiblement tindrà el cost de la vida (IPC) en aquests quatre anys.
  • -0,18%: és la diferència, pràcticament nul·la, entre el creixement de l'IBI i el del cost de la vida.
Aquesta és la xifra més important del quadre que vam donar ahir:: -0,18%. És la xifra que reflecteix el compromís electoral d'ajustar el creixement de l'IBI en els quatre anys d'aquest mandat (11,92%) al creixement del cost de la vida en aquest mateix període (12,10%). Complirem el nostre compromís amb la ciutadania, tal com ja vaig explicar en aquest article. 

Tot seguit, vaig exposar amb detall aquestes xifres, llegint i comentant aquest document de compromís i de proposta, que vam presentar formalment a la comissió ciutadana de l'IBI. En recomano la lectura: és un document important, del qual forma part el quadre presentat més amunt.

El resum d'aquest document és:
  1. Complirem el compromís electoral d'ajustar l'evolució del rebut de l'IBI a la del cost de la vida.
  2. Estem en condicions de complir els objectius del pla de sanejament i tancarem l'any, amb molta probabilitat, amb superàvit.
  3. Aquest superàvit es destinarà a les prioritats que estableix l'equip de govern, que són dues: el reforç de les polítiques socials per ajudar a les famílies més castigades per la crisi i, sobretot, ampliar tant com puguem els plans d'ocupació.
Les intervencions dels membres de la comissió van ser bàsicament de dos tipus:
  • d'una banda, alguna valoració lleugerament positiva que l'Ajuntament trenqui la tendència al creixement imparable de l'IBI i, en els propers anys, creixi per primer cop per sota de l'IPC. També alguna valoració lleugerament positiva per haver mantingut les negociacions amb la comissió, malgrat que no hagi assolit la totalitat dels seus objectius.
  • d'altra banda, altres valoracions que considero que no es corresponen amb la realitat: "la proposta és un engany", "l'alcalde ignora la veu dels veïns", i altres. Molt curiosa la intervenció de Joan Grisó, regidor del PSC, donant consells sobre com s'ha de gestionar l'IBI. Consells, d'altra banda, poc útils provenint de qui els aconsella: sent ell regidor al govern, entre 2007 i 2011, l'IBI va pujar més del triple del cost de la vida. 
Hi va haver més de deu intervencions, respectuoses totes elles, però que topaven amb una visió diferent del que és la gestió municipal, que va ocupar el gruix de la reunió. La seva tesi és que, amb una millor gestió dels recursos, l'IBI es podria congelar. Cap al final de la reunió, es va desplegar la pancarta, i es va afirmar que al setembre la mobilització continuaria justament en la denúncia del que ells consideren mala gestió. La reunió va acabar a les deu. L'AVV Roses de Llobregat la va enregistrar íntegrament i ben aviat informarà de la reunió al seu blog. La nota informativa de l'Ajuntament es pot llegir aquí. Convido a consultar, per tant, tots els punts de vista.

Un comentari final. Un cop acabada la reunió (nosaltres vam exposar les nostres propostes i la comissió hi va expressar el seu desacord, la posterior continuïtat de la seva activitat entrant en la gestió municipal i la seva petició de la nostra dimissió), vaig insistir en una idea que considero fonamental: si algú té la convicció que sabria representar millor a la ciutadania i gestionar millor els seus recursos, té el deure cívic de presentar-se a les properes eleccions municipals. Qui s'ho vulgui plantejar, té temps per fer-ho: tornant de vacances, una mica més d'un any i mig per a les eleccions de maig de 2015. Crec que seria bo per Sant Feliu que hi hagi més gent amb noves propostes i disposada a assumir responsabilitats polítiques a la nostra ciutat. Espero, sincerament, que hi hagi nova gent que ho faci.