dissabte, 21 de maig de 2011

Clip programàtic 6: gestió sostenible de la ciutat


Com en els altres clips anteriors, aquí n'hi ha la transcripció:
"Tota l’actuació municipal ha de tenir un contingut ambiental: la mobilitat, els equipaments, l’habitatge, l’enllumenat,... Volem ser pioners en la protecció del nostre entorn. Amb una visió estratègica, mirant els objectius europeus de l’any 2020 i començant a treballar, ja des d’ara, amb una Comissió de Medi Ambient que funcioni de debò.
La reducció, recollida i gestió dels residus, la reducció dels consums d’aigua i sobretot d’energia no renovable o la millora de la qualitat de l’aire són, entre d’altres, objectius fonamentals per a un desenvolupament sostenible de Sant Feliu"