Clip programàtic 3: cohesió social i igualtat d'oportunitats


I aquí la transcripció:
L’equitat és un valor i un principi fonamental de la nostra candidatura. Això vol dir una ciutat amb igualtat d’oportunitats, on tothom pugui accedir a una plaça d’escoles bressol, a l'escola de música, al complex de piscines o als casals d’estiu sigui quina sigui la seva situació econòmica o laboral.
Volem identificar i combatre els riscos d’exclusió social, especialment en la infantesa: el fracàs escolar, la pobresa. Volem un Sant Feliu que prioritzi i consensuï les polítiques socials. Volem un Sant Feliu que sàpiga acollir a tothom i on ningú no s’hi senti exclòs. Perquè això, simplement, és just!

Comentaris