Clip programàtic 5: ocupació


Aquí la transcripció:
"La gent treballadora de Sant Feliu pateix una crisi i un atur que ha provocat un sistema econòmic injust, que busca l’enriquiment d’uns pocs a costa del sacrifici de molts. Per combatre la crisi, hem de potenciar, des de l’ajuntament, totes les possibilitats per a la creació d’ocupació i per a la formació de les treballadores i els treballadors.
Per això, acordarem un Pacte per a l’Ocupació amb els agents econòmics i socials de la ciutat i de la comarca, amb mesures prioritàries per avançar en tres camps: afavorir el comerç, la creació i millora del nostre sòl industrial.i la formació i l’ocupació del nostre jovent"

Comentaris