18/05/2011: el debat del Palau Falguera

Foto: Marc Rius (Fet a Sant Feliu)
Ahir nit hi va haver el debat amb totes les persones que aspirem a l'alcaldia de Sant Feliu. Estava organitzat per la revista local Fet a Sant Feliu, va ser retransmès en directe per Ràdio Sant Feliu i va comptar amb l'assistència de prop de 300 persones, en un moment en què les escales estaven plenes de gent asseguda i als laterals hi havia gent dreta ben bé fins gairebé a l'escenari. Vam veure acomplerta així una petició que jo mateix vaig formular al ple del 30 de març i que recuperava una tradició de debats polítics públics que es remuntava a les primeres eleccions municipals i que només es va interrompre en les darreres, al 2007. Moltíssimes gràcies a la revista per fer-ho possible, i a l'Arnau Casanovas i en Xavier Campreciós per conduir-lo!


Tal com vaig fer amb l'anterior debat que va tenir lloc a la Torre del Roser, vull fer un resum del que hi vaig exposar i de les respostes que vam donar al públic assistent. Les respostes van ser molt semblants al debat que, el dia anterior, vam poder veure a ETV-Llobregat TV.

El primer bloc feia referència a la política territorial (planificació, infraestructures, soterrament, transport públic, etc). Vam tenir un temps inicial d'un minut i mig i posteriorment hi va haver un debat entre els i les alcaldables. En la meva exposició inicial vaig plantejar:
1) Cal aconseguir un major consens polític i social entorn els grans temes de la política territorial. Per a això, és imprescindible recuperar el diàleg com a criteri bàsic de govern al nostre ajuntament, en comptes de la confrontació i la desqualificació que, sobretot en relació a les AAVV, ha mantingut l'equip de govern de PSC i CiU, sempre amb el suport del PP.
2) L'instrument per a aquest consens ha de ser un Consell Assessor d'Urbanisme, que es crearà a l'inici del nou mandat. Hi participaran tots els grups municipals, totes les AAVV i persones expertes de la nostra ciutat en els àmbits que haurà d'abordar.
3) Els temes a abordar i les primeres decisions seran:
- planejament urbanístic: retirada en el primer ple ordinari, quan ICV-EUiA-ISF dirigeixi el nou equip de govern, del planejament que afecta a les zones verdes i d'equipaments del Mas Lluí. No continuïtat de la proposta urbanística que afecta a la superfície del soterrament i obertura d'un procés de concurs públic amb més informació i participació del conjunt de les entitats i de la ciutadania.
- equipaments públics: elaboració amb les entitats i les AAVV del mapa d'equipaments (esportius, culturals, educatius, cívics, sanitaris i assistencials) que Sant Feliu necessita, a partir d'una anàlisi completa dels públics (els que hi van i els que voldríem que hi anessin) i del pla d'usos dels equipaments existents.
- transport públic: replantejar el traçat de la prolongació de la L3 de metro, per tal que passi per Mas Lluí, estació i Falguera.
- habitatge social: el planejament de la superfície del soterrament ha de permetre la més gran operació d'habitatge públic de lloguer a la nostra ciutat (funció social de l'urbanisme) i no ha de pagar obra ferroviària, que correspon a Estat i Generalitat com a autoritats competents en el transport ferroviari.

Per no fer més llarg aquest resum, ometo el debat entre els alcaldables en aquests àmbits, que es va repetir en el tercer bloc, corresponent a les preguntes dels assistents.
El segon bloc va fer referència a la política social (educació, cultura, esports, salut, acció social, gent gran, seguretat, respostes a la crisi econòmica, política fiscal, comerç, ocupació, nova ciutadania, participació, etc). En el meu minut i mig inicial, vaig exposar:
1) la reiteració del diàleg com a mitjà i el consens com a objectiu a assolir en la definició i l'aplicació de les polítiques socials.
2) la proposta de la constitució d'un Consell Assessor de Polítiques Socials, el segon dels grans àmbits de participació que proposem crear en el proper mandat.
3) Els temes a abordar i les primeres decisions seran:
- Pacte per a l'ocupació i la competitivitat: amb el conjunt dels agents econòmics i socials de la ciutat i la comarca i amb tres grans àmbits de treball: l'impuls al comerç, la creació i millora del sòl industrial i la formació de les treballadores i els treballadors.
- Serveis públics de qualitat i accessibles a tota la ciutadania: tant si són de titularitat d'altres administracions (i contra les retallades en sanitat, educació i serveis socials del Govern de la Generalitat) com de titularitat municipal. Per aconseguir-ho, caldrà acordar amb entitats i AAVV una nova política de preus públics que hi permeti l'accés de tota la ciutadania, especialment de rendes baixes.
- lluita contra l'exclusió social: detecció i correcció de les situacions de risc d'exclusió especialment en la infància (recuperació de la Xarxa d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, pla de treball contra el fracàs escolar,...)
- foment de l'autonomia personal: especialment pel que fa a la gent gran i a les persones amb discapacitats o mobilitat reduïda. (impossible desgranar-ho tot en un minut i mig!)
- plena ciutadania per a tothom: Sant Feliu, un sol poble. Igualtat de drets, deures i oportunitats per a tothom. Construcció de ciutadania per mitjà de l'educació, la cultura i l'esport.
- cooperació amb totes les AAVV: per abordar tres grans temes: la millora de l'espai públic, de la convivència i de l'activitat social als vuit barris de la nostra ciutat. Superació de l'actual marc de distanciament i confrontació.
- cooperació amb totes les entitats, clubs i associacions de la nostra ciutat: per abordar conjuntament quatre grans temes: la planificació dels equipaments, la política de convenis, la formació (cultural, esportiva,...) i l'increment d'activitats i de persones associades.

Per les mateixes raons que abans, ometo les rèpliques i contrarèpliques en aquest apartat.

El tercer i darrer bloc va ser la resposta a les preguntes formulades per escrit pels assistents. Les preguntes i la síntesi de les meves respostes van ser les següents:
1) Sobre la neteja i manteniment de la ciutat. Vaig plantejar les causes: adjudicacions polèmiques de serveis (com la recollida d'escombraries o la neteja viària) i control i seguiment insuficient del seu funcionament. Com a solucions, vaig comprometre la unificació en una nova contracta dels serveis de recollida d'escombraries i de neteja viària i el bon funcionament de comissions de seguiment de les grans contractes (residus, jardineria, neteja viària i neteja d'edificis) amb la participació de les AAVV.
La nota polèmica la va protagonitzar Lourdes Borrell, dient que aquest tema estava molt pitjor "perquè fa vuit anys la gent encara deixava les escombraries al carrer". Sense comentaris.....
2) Sobre el transport públic. Tots vam reiterar les nostres afirmacions prèvies sobre busos, metro i tramvia. La nota polèmica la va protagonitzar aquí Rosa Maria Martí, que va dir que el metro no podia venir directament des de Sant Just "perquè l'ajuntament de Sant Joan va voler que arribés al seu municipi". Li vam recordar que l'obligació d'una regidora de Sant Feliu és lluitar pels interessos dels seus ciutadans, no explicar-los els interessos dels municipis veïns...
3) Sobre el soterrament. En dos àmbits: finançament i planejament de la superfície. Vaig exposar el nostre discurs: finançament a càrrec de les inversions de l'Estat a Catalunya en el marc del desplegament de l'Estatut d'Autonomia i del traspàs de rodalies a la Generalitat, nou planejament per mitjà d'un concurs públic que millori l'actual proposta de PSC,CiU i PP. Vaig manifestar també el meu convenciment que no hem estat mai tan a prop com ara del soterrament, i que la licitació i l'inici de les obres es poden produir en aquest mandat.
4) Sant Feliu necessita més població i més habitatge? En la nostra opinió, el sòl urbanitzable de Sant Feliu ja està acabat amb els nous planejaments en marxa, incloent el del soterrament i no cal preveure més població. Sí que cal preveure més habitatge social, i el planejament del soterrament ha de ser una grandíssima oportunitat per promoure una gran operació d'habitatge públic de lloguer.
5) Sobre la participació ciutadana. Aquest ha estat un dèficit enorme del govern de PSC i CiU, per manca de voluntat política de convocar-los i d'escoltar-los.  Vaig posar dos exemples: ignorar l'informe del Consell Escolar Municipal en contra del trasllat forçós de l'Escola d'Adults o no convocar el Consell de Joventut, amb la pelegrina afirmació que als joves no els interessa, com va dir Rosa Maria Martí. Em vaig reiterar en la importància que volem donar a la creació i el funcionament dels consells assessors d'urbanisme i de polítiques socials, que han de partir del diàleg i la implicació de totes les AAVV i les entitats.
6) Sobre els equipaments públics. Vaig exposar una crítica i una proposta. La crítica va ser a la improvisació en el planejament dels equipaments (biblioteca a Can Bertrand sense un mapa previ d'equipaments culturals o parc de la bicicleta al Mas Lluí sense un mapa previ d'equipaments esportius). La proposta va ser que, en el marc del debat amb les entitats sobre el mapa d'equipaments, ICV-EUiA-ISF plantejarà com a prioritat la millora dels espais adreçats als joves.
7) Sobre les polítiques de joventut. Vaig exposar la prioritat que ICV-EUiA-ISF volem donar a aquest tema i vaig comprometre que la primera reunió si sóc alcalde serà amb els nois i les noies que han passat pels successius Consells d'Infants per tal d'analitzar les necessitats i les expectatives de la nostra gent jove, tant des d'una perspectiva individual (assessorament en formació, treball, salut, habitatge,...) com col·lectiva (entitats, activitats, espais de trobada, Casal,...)
8) Política de pactes si ningú obté la majoria suficient per governar en solitari. Heus aquí un tema fonamental. En trobareu un resum en aquest article del Fet a Sant Feliu, que personalment crec que potser no aprofundeix prou en la qüestió. En tot cas, jo mateix vaig parlar-ne a bastament en aquest article, que és exactament el que vaig dir al Palau.
Finalment, per tancar el debat, els i les set alcaldables vam formular en un minut una darrera argumentació i petició de vot. I quan ja eren gairebé les deu del vespre (més de dues hores d'intens i interessant debat), l'Arnau Casanovas i en Xavier Campreciós es van felicitar pel transcurs del debat i per l'alçada dels temes tractats, tot i les limitacions de temps i de les normes que vam acordar.

Personalment, estic molt content de la pròpia celebració del debat i de la qualitat de les propostes que hi vaig presentar en nom de la coalíció que tinc l'orgull d'encapçalar. Tant que penso que debats així s'haurien de fer en relació als grans temes de la ciutat i no només en el marc de les campanyes electorals. Un compromís que assumiré si, com esperem, comptem amb el suport majoritari de la ciutadania aquest mateix diumenge!

Comentaris

Héctor ha dit…
Bé, jo vaig assistir a aquest debat i hem va semblar MOLT interessant, de veritat. I m'agradaria comentar una cosa que va dir la Rosa Maria Martí: Que al jovent no ens interesa un casal de jovent? Perdona? Això ho pensaràs tu però jo vaig estar al Consell d'Infants amb il·lusió i si hagués un consell de jovent hi aniria amb el DOBLE. A més hi sóc membre de Joves d'Esquerra Verda, així que el tópic de que "als joves no els interessa la política" s'ha d'anar treient del cap, perque la majoria, no és tothom.

Per últim m'agradaria agrairte tot el que estàs fent Jordi, i tot el que queda, i que segur que el proper diumenge podrem dir que ICV-EUiA-ISF ha aconseguit 11 regidors.
MOLTA FORÇA!