04/05/11, crònica de la taula rodona organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Feliu.

Ahir va tenir lloc una taula rodona important, organitzada per la FAAVV de Sant Feliu entorn del tema "La participació veïnal i social en els propers quatre anys". La Torre del Roser era plena de gent, molt interessada a conèixer el que havíem de proposar els candidats en relació al tema de la participació ciutadana en la definició del model i en el funcionament quotidià de la nostra ciutat.

Hi vam intervenir, de menor a major resultat electoral, en Daniel Pahissa (SI), en David Delgado (Ciutadans), en Carles Soriano (ERC), en Sergi Jiménez (PP), la Rosa Maria Martí (CiU) i jo mateix. L'alcaldable del PSC i actual alcaldessa, Lourdes Borrell, tenia un altre compromís d'agenda que va considerar prioritari a aquest. El president de la FAVV, Sr. Silvestre Gilaberte, va informar de com havia anat la convocatòria i els criteris que havia seguit la Federació. En representació del PSC, el regidor Sr. Xavier Alegre va mostrar a l'inici de l'acte la disconformitat amb aquests criteris i se'n va anar de la sala.

Tot seguit, en nom de l'organització, Antonio López va informar dels criteris de l'acte: intervencions de 10 minuts per a tots els alcaldables i posterior debat final.

En la meva intervenció, després d'agrair a la FAAVV l'organització i als assistents la seva presència, vaig voler destacar la importància que té l'enfortiment de lo social, de lo públic, de lo col·lectiu en la vida d'una ciutat i el valor que té que unes persones dediquin una part del seu temps a afers que milloren la nostra vida col·lectiva en tots els àmbits, des de l'esport i la cultura fins a la reivindicació o la festa. Vaig exposar la nostra opinió que la participació en els darrers anys ha estat molt limitada, ja que l'equip de govern de PSC i CiU han tingut una relació amb la major part d'entitats basada en la confrontació o la desconfiança, i vaig afirmar que calia canviar radicalment aquest escenari per plantejar-ne un de nou basat en la cooperació i el diàleg. I ho vaig concretar en dos àmbits, vinculats a les AAVV:

En primer lloc, hi ha d'haver plena cooperació entre l'Ajuntament i les AAVV en tres àmbits fonamentals per a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes:
1) la qualitat de l'espai públic, arribant a acords en les petites inversions de proximitat, en les ubicacions dels serveis i en el seguiment de les grans concessions municipals (recollida d'escombraries, neteja viària, jardineria,...)
2) la convivència i la cohesió social, treballant de manera conjunta en temes com el foment del civisme o la identificació dels problemes que necessiten una especial atenció municipal (persones grans que viuen soles, focus de tensió en el territori, famílies en risc d'exclusió,...), colze a colze amb els tècnics municipals i altres entitats de la ciutat,
3) la dinamització de l'activitat social, afavorint l'ús ciutadà de l'espai públic o l'activitat de les diverses entitats o grups que hi hagi als barris, en forma de festes, trobades culturals, esportives o artístiques, afavorint alhora el sentiment de pertinença a un barri i amb una visió i coordinació del conjunt de la ciutat.

I, en segon lloc, vaig proposar tot seguit els instruments que ho han de fer possible. D'una banda, la representació de totes les AAVV als dos consells assessors que proposem per al proper mandat: el d'Urbanisme i el de Polítiques Socials. De l'altra, la presència periòdica i regular d'un regidor o regidora del proper govern municipal a cadascun dels locals de les vuit AAVV de Sant Feliu per: 1) fer un seguiment de la vida del barri amb l'AVV corresponent i, 2) rebre a les persones o entitats que ho desitgin, sense cita prèvia i amb un compromís clar d'atenció i de resposta.

La resta d'intervencions es poden consultar a la crònica de la revista Fet a Sant Feliu.

Tot seguit es va obrir un bloc de cinc preguntes, que vam respondre tots els candidats. Posteriorment, se'n va obrir un altre més reduït, donat que ja es va fer tard. Resumeixo les meves respostes a les 8 qüestions:

1) ¿qué piensan hacer ustedes ante los recortes sociales anunciados por la Generalitat y para dar apoyo a las personas y familias más débiles de nuestra ciudad? 1) defensar des de l'Ajuntament els serveis públics compromesos a Sant Feliu (especialment, urgències a l'ambulatori del Pla i professorat per al Batxillerat Artístic a l'Olorda), 2) treballar amb AAVV, altres administracions i entitats com Creu Roja i Càritas per detectar i corregir les situacions de risc d'exclusió social, especialment a la infantesa i 3) revisar si els nostres equipaments i serveis públics són realment per a tothom o hi ha sectors socials exclosos. Analitzar les raons d'aquesta exclusió i corregir-los, especialment pel que fa al preu, amb una nova política fiscal que consideri els ingressos familiars per no excloure ningú, per exemple, de les escoles bressol o el complex de piscines.

2) Los ciudadanos no quieren tanto grandes proyectos como atención a las pequeñas cosas que hacen que Sant Feliu funcione mejor. No puede ser que, por ejemplo, para cambiar un tornillo en un columpio para que éste no se caiga, tarden meses en resolverlo. ¿Qué piensan al respecto? Totalment d'acord. Per això, com comentava abans, és absolutament imprescindible l'acord amb les AAVV i les entitats per detectar i corregir amb rapidesa les deficiències de l'espai o els equipaments públics. Vaig posar l'exemple que haurem d'acordar amb el Consell de la Gent Gran els llocs on instal·lar "poyetes" o seients adequats per afavorir la mobilitat quotidiana de la gent gran, amb punts de descans repartits en els itineraris que porten als equipaments, els mercats, les parades de bus, les farmàcies, etc.

3) ¿Qué propone cada candidato en relación a la situación del Complex de piscines? ¿ Y en relación al aparcamiento provisional sobre el campo de futbol? Sobre la piscina: dur a terme el que vam presentar en una moció al ple de l'ajuntament: facilitar la capitalització del Club Natació i revisar els aspectes del plec de clàusules que condicionen greument la seva gestió. Sobre l'aparcament: acord total amb la petició de comerciants i veïns de Roses-Castellbell i amb el Club Natació i usuaris de la piscina. S'han d'acordar immediatament les condicions de provisionalitat i obrir tot seguit l'aparcament provisional.

4) Seria bona més unitat i menys ideologia en relació als temes de Sant Feliu. Sobretot en temes centrals que definiran la nostra ciutat per sempre, com ara en el planejament posterior al soterrament de les vies. Creuen vostès possible més acord en aquest tema? El consens és bo, però també és legítim que hi hagi confrontació de models i de prioritats entre diferents partits. Aquest és el cas, per exemple, de la modificació de Pla General Metropolità que afecta la superfície de les vies. ICV-EUiA-ISF suspendrà aquesta modificació i farà un concurs públic d'idees per aconseguir una proposta molt millor que la que han impulsat PSC i CiU, sempre amb el suport del PP.

5) Quina és la seva posició sobre la modificació del PGM que afecta al barri del Mas Lluí? Com és sabut, ICV-EUiA-ISF retirarà immediatament aquest planejament aprovat provisionalment per l'Ajuntament, però que la Generalitat encara no ha aprovat de manera definitiva.

6) ¿Qué proponen ustedes para mitigar el paro que hay en nuestra ciudad? En primer lloc, reforçar des dels partits els moviments socials i el discurs polític d'oposició a un sistema econòmic injust i de generació d'alternativa política des de l'esquerra: hem d'analitzar les causes de la crisi i denunciar-les amb un discurs social i polític centrat en la justícia social. Més concretament i des de l'Ajuntament, impulsar un pacte local per a l'ocupació i la competitivitat amb tots els agents econòmics i socials de la comarca en base a tres punts: 1) el suport efectiu al comerç local, 2) la creació de sòl industrial i la millora de l'existent i 3) la formació i reciclatge de treballadores i treballadors, especialment dels i de les més joves.

7) Només a CiU, i novament sobre la modificació de PGM que afecta al Mas Lluí.

8) ¿Qué propuestas plantean ustedes ante el incremento continuado del IBI? ¿Y en relación al metro?
En relació a l'IBI, en aquest mandat iniciarem els treballs per una revisió dels valors cadastrals, establerts el 2006 en un context econòmic alcista que no és, ni molt menys, l'actual. En relació al metro, ICV-EUiA-ISF treballarà per modificar l'actual traçat previst de prolongació de la L3 i aconseguir un nou traçat que ens porti tres estacions: Mas Lluí, estació i Falguera.

Quan eren gairebé 3/4 de 10, el debat es va tancar. Personalment, en faig una valoració molt positiva: crec que l'organització va ser molt correcta i que la gent va respondre positivament a la possibilitat de preguntar directament als candidats i de contrastar els diferents punts de vista dels uns i dels altres.

Tindrem una nova oportunitat de debat, aquest cop entorn de la revista local Fet a Sant Feliu, que tindrà lloc el proper 18 de maig i que respon a una reiterada petició d'ICV-EUiA. Una nova oportunitat, sens dubte, per conèixer millor les persones i les propostes que dirigiran la nostra ciutat per als propers quatre anys.

Comentaris