Com la carretera i la Rambla juntes! Com ha de ser? Requeriments de ciutat per a un nou Sant Feliu.

Pàgina 4 del Butlletí Municipal de juny de 2018.

Fem números rodons: l'amplada mitjana de la Rambla avui anomenada Marquesa Castellbell fa uns vint metres, l'amplada mitjana de la carretera Laureà Miró fa també uns vint metres... i l'amplada mitjana de la nova avinguda que sorgirà del cobriment de les vies fa... uns quaranta metres, com la carretera i la Rambla una al costat de l'altra! I la llargada d'aquesta nova avinguda serà... aproximadament d'un quilòmetre i mig! I la relació de carrers que es donaran les mans després de dècades de donar-se l'esquena posa la pell de gallina. Mirant el mapa i venint de Molins:
 • la carretera de la Sànson a peu pla i sense el pont de cinc metres de la via
 • el carrer Picasso amb el carrer Hospitalet, amortitzat sobradament el pont verd que acabem de reformar,
 • el carrer Lluís Rius abocant al Parc de Can Llobera
 • la riera de la Salut contínua i sense vies, per primer cop des de 1854
 • el carrer Santa Creu i el passeig Comte Vilardaga connectant amb el carrer de Dalt sense aquell pont enorme que tan poca gent fa servir
 • el carrer de les Roses i el carrer Llorenç Martí connectant amb el passeig Nadal i el passeig Bertrand en una nova i enorme plaça on ara hi ha l'edifici de l'estació, i sense túnel subterrani per als vianants!
 • Verge de Montserrat connectat al passeig Bertrand o al carrer Pi i Margall sense els dos túnels que a diari passen milers de persones a peu i en cotxe,
 • el carrer Pi i Margall enllaçant amb el carrer Girona amb un nou carrer que travessi l'antic camp de futbol i delimiti el futur creixement del Complex municipal de piscines,
 • el carrer Sant Llorenç amb el carrer Santiago Rusiñol sense el mamotreto de pont que travessa la via!
 • el carrer Joan Maragall retrobant i unint el carrer del Terrisser,
 • la tan necessària connexió entre la rotonda del Trambaix i la rotonda que dóna inici a l'avinguda del Sol, a l'inici de la ciutat esportiva del Barça, i que farà possible la supressió del semàfor que gira a la carretera des de la riera Pahissa i la creació d'una veritable ronda externa que vingui des de Sant Just i condueixi a l'autopista.
Una avinguda d'1,5km de longitud i 40 m d'amplada, i la reconnexió de més de vint carrers en onze cruïlles al bell mig de la ciutat: tot plegat canviarà del tot la fesomia i el funcionament de Sant Feliu, crearà un nou Sant Feliu.

La pregunta obligada és: com ha de ser aquest nou Sant Feliu? qui el crearà, qui li donarà forma? com? quan?

La resposta resumida és: aplicant de manera unitària els criteris i calendaris aprovats, també de manera unitària,  per la Ponència Unitària del Soterrament el 15 de març passat, que són públics i que es poden consultar aquí, mitjançant un procés participatiu. aprovat també unitàriament, que vam presentar el 2 de maig i que vaig explicar aquí.

Ho explico en 7 punts, els quals volen facilitar un possible debat sobre aquesta qüestió, que té una importància més que evident:

1.
Tots els grups municipals donem per bo el calendari d'obres del soterrament anunciat per l'anterior ministre de Foment, Iñigo de la Serna i confirmat per l'actual ministre de Foment, José Luis Ábalos. Per tant, planifiquem amb aquest calendari: inici de les obres a la segona meitat de 2019 i durada aproximada de 40 mesos (fins a la primera meitat de 2023)

2.
Tots els grups municipals no volem que hi hagi ni temps ni espais morts entre l'acabament de les obres del soterrament i l'inici de les obres d'urbanització de la superfície.

3.
Per tant, tots els grups municipals hem aprovat un calendari de treball que preveu, anant cap enrera, que és com a mi m'agrada planificar el que vull que acabi passant:
  • 3.a.) Els projectes d'urbanització de la superfície han d'estar aprovats definitivament a finals de 2022, a temps de licitar i començar a la primera meitat de 2023, de manera coordinada amb la finalització de les obres de soterrament (pàgina 9 del document de la Ponència Unitària del Soterrament (PUdS) aprovat el 15/03/18)
  • 3.b.) Per aprovar els projectes d'urbanització, cal que estigui aprovat definitivament el planejament urbanístic corresponent. Cal tenir aprovada definitivament, per tant, la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que incorpori els objectius de ciutat que volem aconseguir, a finals de 2021 (pàg. 8 doc PUdS 15/03/18).
  • 3.c.) El temps previsible entre l'aprovació definitiva d'una MPGM i la seva aprovació inicial és, per norma general, d'un any. Cal, per tant, aprovar inicialment la MPGM de la superfície del soterrament a finals de 2020.
  • 3.d.) El temps previsible per a l'elaboració de la MPGM és un any. Cal, per tant, encarregar els treballs de redacció al gabinet professional escollit a finals de 2019.
  4.
  Tots els grups municipals hem acordat que el projecte de MPGM que millor incorpori els requeriments de ciutat que volem per al futur de Sant Feliu ha de sortir d'una consulta ciutadana. Per temps i perquè així ho preveu el Reglament de Participació Ciutadana, la consulta serà el tercer diumenge de novembre de l'any que ve. És a dir, la ciutadania decidirà el dia 17 de novembre de 2019 com haurà de ser el Sant Feliu que sorgirà damunt les vies soterrades.

  5.
  La ciutadania ha de triar el 17/11/19 entre un nombre molt reduït de propostes tècniques, que han de respondre als requeriments de ciutat que hauran de desenvolupar (a nivell d'avantprojecte) els gabinets professionals que es presentin al concurs públic corresponent. Es triga entre 4 i 6 mesos per fer un bon avantprojecte. El concurs públic, per tant, s'ha de convocar abans de l'abril de 2019.

  6.
  Els requeriments de ciutat són l'element fonamental de tot el que ha de definir el Sant Feliu que volem. També estan enunciats (no desenvolupats, óbviament) a la pàgina 3 del document unitari de la PUdS del passat 15/03: crear una nova avinguda, recosir carrers, guanyar espais verds, crear habitatge (especialment social i de lloguer), crear equipaments, millorar la mobilitat en transport públic (incorporant el Trambaix), replantejar el funcionament global de la ciutat, etc. Aquests requeriments de ciutat han de desenvolupar-se i concretar-se en un procés de participació que ha de tenir lloc a la tardor de 2018.

  i 7.
  Per fer possible una bona participació, tots els grups municipals vam coincidir en què calia una bona informació. Per això vam preveure una fase informativa al maig i al juny, amb l'acte públic del 3 de maig a la Sala Ibèria, amb el cap de projectes d'ADIF, l'estand informatiu a la Fira, dos actes públics els dies 13 i 27 de juny als centres cívics Roses i les Tovalloles respectivament (amb la inestimable col·laboració dels eninyers de l'Àrea Metropolitana) i dos profitosos diàlegs per al soterrament, els dies 8 i 15 de juny, que vaig intentar resumir jo mateix aquí. 

  Tots els grups municipals hem acordat conjuntament el calendari que acabo de resumir, i que ens porta a la primera meitat de 2023, quan començaran, previsiblement, les obres ben coordinades d'urbanització de la superfície i d'implantació del Trambaix.

  Opinar sobre aquest calendari acordat de manera unitària és, òbviament, legítim. Però és curiós que algú llanci a l'aire dubtes sobre si correm massa en aquest procés unitari d'informació i de participació... en comptes d'animar a participar-hi.... I, a més, sense el mínim rigor que seria exigible quan parlem d'un tema tan fonamental com aquest i esperable d'algú que ha tingut el seu càrrec. Curiós, molt curiós.  Annex:
  Es poden seguir comentaris a aquest escrit en el post que he compartit al meu mur de Facebook:


  Comentaris