Crear habitatge públic de lloguer assequible: una nova política metropolitana, una prioritat de l'ÀMB.

Accediu aquí al document complet.
L'habitatge hauria de ser un dret al que accedir sense les enormes dificultats que molta gent ha d'enfrontar avui dia. Un dret recollit en multitud de textos legals, debatut en múltiples fòrums, reivindicat en imprescindibles lluites... però amb poques decisions realment efectives i encara menys realment consolidades en el temps. Lluny, enormement lluny, de la sàvia combinació de polítiques estatals, regionals i locals que han permès que, per exemple, a Viena o Amsterdam més d'un terç dels habitatges siguin públics i de lloguer assequible. Per contra, a Catalunya i al conjunt d'Espanya, la tendència ha estat a fer poc habitatge de promoció pública... i, a més, fer-lo de compravenda. També a Sant Feliu: aquest és l'única mancança important de la nostra gestió, com vam apuntar en aquest article conjunt amb en Cesc i amb l'Àngel.

Que portem un retard tan gran que faci enormement difícil assolir les xifres de tantes ciutats europees, sobre el lloguer assequible no vol dir que no ens hi hàgim de posar. Ben al contrari, el que ens indica és que no podem perdre més temps. A Barcelona, fa temps que el Patronat Municipal de l'Habitatge treballa en aquesta línia. Però el problema de l'habitatge no és un problema local de Barcelona: és un problema del conjunt dels municipis de la seva àrea metropolitana. I a l'Àrea Metropolitana (ÀMB) s'havia optat també per l'habitatge de promoció pública de compravenda i no de lloguer. Fins que, amb l'arribada d'Ada Colau a l'alcaldia de BCN i a la presidència de l'ÀMB, vam plantejar i vam acordar canviar la prioritat: l'habitatge públic prioritàriament per al lloguer.

El problema principal per impulsar una política d'habitatges de lloguer és el del finançament, impossible d'assumir pels municipis un a un i en solitari. En els països amb llarga tradició en aquest àmbit, és una prioritat dels governs estatals o regionals. A manca que aquesta sigui una prioritat de govern de l'Estat (el PP es limita a polítiques de subvenció als llogaters... que comporta immediatament un increment de preus per part dels propietaris...!) ni una prioritat del govern de la Generalitat (tret dels dos mandats de l'enyorat govern tripartit i d'esquerres), l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona han decidit conjuntament dotar-se d'una política metropolitana d'habitatge, explicada i desenvolupada en el document adjunt, i que es va aprovar fa un any, El fet que els Comuns governem les dues institucions, amb l'Ada Colau al capdavant, ha estat el factor decisiu i imprescindible per emprendre aquest rumb.

Per fer possible el finançament d'operacions d'habitatge de lloguer, en el ple de març de l'Àrea Metropolitana es va acordar la constitució d'Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). Donat que el retorn de les inversions en habitatges de lloguer és molt més llarg que el retorn de les inversions en habitatges de compravenda (aproximadament 60 anys davant de 15, quatre vegades més), és imprescindible que, a manca de finançament estatal o nacional, ens dotem d'un soci financer que garanteixi la sostenibilitat i la continuïtat de la política metropolitana d'habitatge de lloguer. Per això, HMB es constitueix com una societat d'economia mixta, amb una participació d'un 25% de l'Àrea Metropolitana, un 25% de l'Ajuntament de Barcelona, i un 50% d'un soci financer privat que haurà de ser seleccionat per l'Ajuntament de BCN i l'ÀMB d'acord amb les bases del concurs que properament es durà a terme. Unes bases que, per evitar riscos especulatius de futur, limitarà la retribució al soci financer privat a un 3% de beneficis, a més de fer de manera absolutament transparent i pública el seu procés de selecció.

Mentre HMB no estigui plenament operatiu (amb el soci financer que surti d'un concurs públic i amb les aportacions de sòl i de capital que correspondran a cada membre de la societat), el ple de l'Àrea Metropolitana va decidir que l'Impsòl (que fins ara s'havia dedicat només a l'habitatge de compravenda) assumeixi la política metropolitana d'habitatges de lloguer: és per això que l'ÀMB impulsarà les dues properes promocions d'habitatge públic de lloguer que hi haurà a Sant Feliu: 


Una política metropolitana amb tres instruments: l'Observatori, la construcció (HMB) i la rehabilitació. 
Com acabo d'exposar, la promoció de nous edificis destinats majoritàriament al lloguer per mitjà d'HMB és la part més important de la nova política metropolitana d'habitatge.

Però no és l'única. El govern de l'ÀMB ha fet possible que un únic instrument públic faci el seguiment del mercat immobiliari, aglutinant les dades que sobre el tema tenim tres administracions públiques (Generalitat, Diputació i ÀMB). Es tracta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que concentra, actualitza i posa a disposició de tothom totes les dades sobre parc d'habitatges, sòls urbans, dades econòmiques de la població, polítiques d'habitatge, problemàtiques vinculades a l'habitatge (des de desnonaments fins a pobresa energètica), els ajuts existents o en previsió, etc. L'Observatori farà anualment un informe sobre el tema: el passat mes de febrer va presentar el seu primer informa, amb el nom de "2017: l'habitatge a la metròpoli de Barcelona", un document imprescindible per analitzar la realitat i elaborar propostes que la millorin.

Finalment, es manté l'aposta metropolitana per la rehabilitació d'habitatges, que duem a terme conjuntament amb la Generalitat per mitjà del Consorci Metropolità de l'Habitatge. El Consorci impulsa ajuts a la rehabilitació d'habitatges en termes d'accessibilitat, eficiència energètica, qualitat i habitabilitat dels habitatges, instal·lació d'ascensors en comunitats, etc.

Comentaris