En un terreny públic municipal, és més prioritari un hotel que habitatges de lloguer social?


Tot i que la foto és antiga, serveix prou bé per ubicar el terreny que va provocar la primera votació que ICV-EUiA i PSC hem perdut a l'Ajuntament: el solar situat a Anselm Clavé, 21, marcat en vermell, on provisionalment hi ha un aparcament mentre duren les obres de la segona fase del Pla Director del Centre.

Aquest solar és municipal, des que el juny de 2006 es va aprovar el planejament de la zona compresa a la foto. Des d'aquella època, té la qualificació urbanística d'hoteler. Hi ha una altra propietat municipal: la tercera planta de l'edifici del Mercadona que s'ha construït just a sota del solar anterior, al mateix carrer del Pla. Aquesta planta té la qualificació urbanística d'oficines.

Per a Iniciativa, ni un hotel ni més oficines són una prioritat per destinar-hi ni el solar municipal marcat en vermell ni la planta construïda sobre el Mercadona. Tampoc és una prioritat per a EUiA ni per al PSC. L'actual equip de govern creiem que, donada la situació de crisi/estafa que vivim i l'aposta decidida que volem fer pel rescat social, la prioritat és l'habitatge de lloguer social.  Som conscients que tenim un dèficit en aquest camp i volem aprofitar totes les oportunitats disponibles per superar-lo.

Amb aquesta intenció, al setembre vam tenir una reunió a la Direcció General d'Urbanisme (DGU) amb els regidors Josep Maria Rañé i Lìdia Muñoz, per explicar i demanar a la Generalitat el vist-i-plau per a la requalificació de les dues propietats (la d'hoteler i la d'oficines) a habitatge de lloguer social o tutelat, en funció de les necessitats socials d'habitatge i les característiques de cadascuna d'elles, aspectes que cal concretar en un nou pla municipal d'habitatge, que estem elaborant. La DGU va estar plenament d'acord amb aquesta proposta, i vam començar a tramitar l'expedient de requalificació. Un expedient amb un cert risc: les modificacions de planejament requereixen majoria absoluta: 11 regidors, quan el govern en sumem 10. Calia assegurar un vot, si més no.

Tot estava a punt per portar-ho al ple del mes passat, on, de fet, era el punt 22 de l'ordre del dia. En el seu redactat inicial, vam decidir suprimir l'ús d'hoteler de la parcel·la marcada en vermell per convertir-lo en habitatge de lloguer social, amb la previsió de poder-hi fer entorn de 60 pisos. Quan la Lídia Muñoz ho va explicar a la comissió informativa prèvia al ple, va obtenir més reticències que suports. Per a diversos dels sis grups de l'oposició, no es podia prescindir d'un hotel a la nostra ciutat. La Lídia va explicar que, a Can Bertrand, i en uns terrenys privats, ja hi ha previst un hotel i ja hi ha cadenes hoteleres interessades, cosa que permet canviar l'ús dels terrenys públics a habitatge de lloguer social sense posar en risc, en uns terrenys propers privats, un hotel per a Sant Feliu. Com que els dubtes persistien, jo mateix vaig fer diverses trucades fins al mateix dia del ple, sense poder assegurar el vot necessari. En conseqüència, vam decidir passar-ho al desembre i continuar negociant amb l'oposició.

I arribem al ple de desembre, dimarts passat, dia 22. L'equip de govern vam acceptar la proposta plantejada per algun grup com a transacció final: no demanar a la DGU un canvi d'ús d'hoteler a habitatge de lloguer social, sinó demanar una ampliació d'usos, que admetés tant l'un com l'altre. Vam anar al ple convençuts que les explicacions que la Lídia va donar detalladament a tots els grups havien servit per desfer totes le reticències. Fins al punt que vam pensar que no calia que jo fes cap gestió d'últim moment i vam portar el punt al ple amb tota la certesa de portar-lo "amarrat".

La nostra sorpresa va ser que, en major o menor mesura, tots els grups van coincidir en l'acord de canviar l'ús de la planta d'oficines de l'edifici del Mercadona, però també en defensar la necessitat de l'hotel i en la conveniència de buscar altres ubicacions per a l'habitatge social. Com si hi haguessin "ubicacions" sota les pedres o el dèficit de lloguer social a Sant Feliu no requerís el màxim d'opcions possibles. No seré jo qui justifiqui les prioritats dels que van votar que no a l'ampliació d'usos i la possibilitat d,habitatge de lloguer social en aquest solar (Junts per Sant Feliu, Convergència i Ciutadans) o dels que es van abstenir (Esquerra Repiblicana, Veïns per Sant Feliu i Partit Popular): suposo que ja ho faran ells, és la seva obligació envers els seus electors i electores. Jo només vull reiterar les prioritats d'Iniciativa, Esquerra Unida i Partit Socialista: els terrenys públics han de cobrir prioritats públiques, i avui és molt més prioritari cobrir la necessitats de lloguer social que no fer un hotel, que és, en la nostra opinió, una iniciativa privada i no una responsabilitat pública.

En definitiva, qüestió de prioritats. En el nostre cas, de prioritats socials i polítiques 
d'esquerres.  Com les que va votar Sant Feliu a les municipals del 24 de maig, a les generals del 20 de desembre. Com les que defensarem des d'Iniciativa a Sant Feliu sempre.

Comentaris

Lolita ha dit…
Jordi, després de llegir lo exposat en el teu bloc, estic completament d'acord
que estan per davant las prioritats socials, que no pas un hotel, també es cert que no es poden buscar llocs sota les pedres. però, el equip de govern te cura del pisos ( 104 ) habitatges de protecció social, a la zona de Can Bertran, dels quals bastants estan sense habitar i altres estan com a segona residencia? estic segura que la regidora Lidia Muñoz fa un seguiment del tema trobant alguna solució per els que veritablement necessiten un lloc per viure.