Donar compte de la gestió del pressupost i del compliment del programa de treball de 2017


Com cada any, al ple de febrer vam informar i vam debatre sobre la gestió econòmica de l'ajuntament en l'any anterior.

Ens vam "examinar" de les set "assignatures" que hi ha en aquest quadre. Al costat de cada "assignatura" hi ha el valor ("la nota") amb què ens hem de comparar per saber "si aprovem o no". Al final del quadre, amb fons verd, podem veure que SÍ complim els set paràmetres a què ens obliga la legislació pressupostària catalana, espanyola i europea. Resum i titular: l'ajuntament de Sant Feliu manté la seva bona situació econòmica, tot mantenint alhora el bon funcionament general de la ciutat i tots els serveis a la ciutadania.

L'explicació detallada de tots i cadascun dels set conceptes la vaig donar en aquest article, que forma part dels meus escrits sobre "nocions bàsiques", i que vaig il.lustrar amb les dades concretes del tancament de 2016. Qui tingui interès de veure el detall dels números de 2017, pot consultar aquí l'informe oficial de la interventora de l'ajuntament. Qui tingui interès de veure el debat que es va produir al ple, pot consultar aquí el punt 5 de l'acta oficial del ple de febrer de 2017 (pàgines 41 a 46). Qui vulgui comparar les dades d'execució final del pressupost amb les dades del pressupost previ inicial, ho pot consultar aquí.

Però un pressupost no és més que l'assignació d'uns diners per complir un programa de treball. El veritablement important és (o hauria de ser!) el rendiment de comptes del programa de treball de l'Ajuntament per a 2017, tant en el vessant de la gestió ordinària (des de la neteja de la carrers fins a les escoles bressol) com del compliment del PAM 2016-2019, especialment en les seves fites més destacades i en les inversions municipals. Tot seguit, recordo i dono compte dels compromisos que vam destacar en la presentació del pressupost de 2017:

Principals mesures de govern per a 2017:

Dins l'Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials vam preveure:
 1. Pla de rescat social
 2. Pla d'habitatge.
 3. Ampliació de la tarifació social.
 4. Reconeixement al moviment veïnal dels anys 70.
 5. Projecte educatiu de ciutat.
1 i 2: El pla de rescat social i el pla d'habitatge es van aprovar al ple de juny. 3: La tarifació social es va ampliar als abonaments de la piscina de l'Escorxador. 4: els actes d'homenatge van començar a novembre de 2017. 5: els treballs per al PEC van començar a 2017, però no s'aprovarà fins a la primavera de 2018.


Dins l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica vam preveure:
 1. Ampliació dels plans d'ocupació.
 2. Pla del clima i l'energia.
 3. Pla de residus.
 4. Pla de protecció del Parc Agrari.
 5. Avanç de planejament del Torrent del Duc.
 6. Millores en l'atenció a empreses i comerços.
 7. Millores en els serveis municipals.
1: Ens van concedir totes les peticions de plans d'ocupació, que van permetre contractar tyu persones durant 12 mesos a l'any 2017. 2: Treballs iniciats al 2017, que acabaran amb l'aprovació del pla a l'abril de 2018. 3: Pla aprovat a gener de 2018. 4: Pla aprovat inicialment al ple de febrer de 2018. 5: L'avanç de planejament del Torrent del Duc es va aprovar al ple de gener. 6: S'ha començat a treballar en l'establiment de la Finestreta Única Empresarial (FUE), però encara no s'han completat els treballs.
7: El 30 de juny es va inaugurar el nou edifici dels serveis municipals de manteniment i medi ambient, que inclou tant els propis com les concessions (residus, neteja viària, jardineria, etc), cosa que permetrà una millor coordinació de serveis. 


Dins l'Àrea de Govern Obert i serveis generals vam preveure:
 1. Rebaixa de la pressió fiscal.
 2. Nou reglament de participació ciutadana.
1: Vam mantenir la rebaixa del tipus d'IBI aprovada al ple de juliol de 2016. 2: Vam posar en funcionament la ponència unitària de treball que està elaborant el nou Reglament de Participació, que finalment s'aprovarà al ple d'abril de 2018.


Principals inversions per a 2017:

Inversions en equipaments:
 1. Casal de Joves.
 2. Millores a escoles públiques.
 3. Habitatge social.
 4. Millores al Palau Falguera.
 5. Biblioteca Montserrat Roig.
 6. Millores a l’espai de gent gran del Centre Cívic Les Tovalloles.
 7. Reforma del Centre polivalent Falguera.
 8. Arranjament vestidors del camp de futbol de Falguera.

1: Les obres del nou Casal de Joves acabaran, finalment, a l'estiu de 2018. 2: Durant l'estiu de 2017 hi va haver la renovació i millora de diversos espais de l'Escola Salvador Espriu, donada la manca d'inversió de la Generalitat, a qui li correspondria fer-ho. 3: Inversions passades a l'any 2018, en coordinació amb l'Àrea Metropolitana. 4: Inversions passades al 2018. 5: L'ampliació de la Biblioteca Montserrat Roig es va inaugurar el juny de 2017. 7: Inversió passada al 2018. 8: Durant el 2017 es va tancar el projecte amb l'entitat que gestiona el camp (la Peña Recreativa), i les obres començaran al 2018.


Inversions en l'espai públic
 1. Remodelació de la pl. Salut
 2. Remodelació de la pl. Francesc Macià i tram del c/ Brugarolas
 3. Millores en enllumenat públic
 4. Pla anual de millora de l'espai públic
 5. Passera pel riu Llobregat (connexió amb Sant Vicenç i camins fluvials)
 6. Millores de pol·lígons industrials
 7. Enjardinament del Parc d'Europa a Mas Lluí nord
 8. Espai esportiu i juvenil del Mas Lluí
 9. Millores al clavegueram de la Rbla. Marquesa Castellbell
 10. Pont verd entre La Salut i Can Maginàs
 11. Millores a l’aparcament de la Rambla (antic camp de futbol)
1: La plaça de la Salut es va inaugurar a gener de 2018. 2: El projecte de remodelació de la plaça i del tram que falta del c/Doctor Brugarolas es va aprovar, després d'un llarg procés de diàleg amb el veïnat, al ple de febrer de 2017, i les obres van començar al novembre. Acabaran l'estiu de 2018. 3: Al 2017 es va completar la substitució de tot l'enllumenat de Sant Feliu amb làmpades LED. 4: Es van dur a terme totes les actuacions votades per la ciutadania. 5: Es tracta d'una obra de l'Àrea Metropolitana, per acord conjunt dels ajuntaments de Sant Vicenç i Molins. Acabarà al juny de 2018. 6: Obra feta en el calendari previst, al 2017. 7 i 8: Es van inaugurar a febrer de 2018. 9: Obra feta en el calendari previst. 10: Obra a punt d'acabar, que ha acumulat retards que vaig intentar explicar aquí. 11: Obra que inicialment vam traslladar al 2018, i que ara està "en stand-by" a causa (afortunadament!) de l'anunci del Ministeri de Foment sobre el soterrament de les vies.


Aquí dono compliment al que jo crec que és un compromís bàsic de tot càrrec electe de donar explicacions a la ciutadania del que fem simplement en representació seva, tant pel que fa a la gestió econòmica com pel que fa als compromisos amb què ens vam presentar a les eleccions. Com sempre, disposat a respondre qualsevol dubte o qüestió que qualsevol persona em vulgui plantejar directament sobre aquests temes.


Annexos:

Nocions bàsiques sobre el rendiment de comptes de la gestió econòmica municipal.
Liquidació del pressupost de 2016 (escrit al març de 2017)
Liquidació del pressupost de 2015 (escrit a juliol de 2016)
Auditoria externa a 31/12/2014, prèvia a les eleccions municipals de maig de 2015.
Liquidació del pressupost de 2014 (escrit a agost de 2015)
Liquidació del pressupost de 2013 (escrit a setembre de 2014)
Liquidació del pressupost de 2012 (escrit a juny de 2013).
Liquidació del pressupost de 2011 (escrit a agost de 2012)