Discreció, perseverança i coherència.

www.santfeliu.cat/soterrament

Avui fa dos mesos del dia que els resultats de la discreció i la perseverança es van presentar a la sala de plens de l'Ajuntament. Un mes després, ho recordava en el meu escrit més personal sobre el soterrament. Avui, dos mesos després, vull posar l'accent en la construcció del futur de la nostra ciutat des de la coherència, tant en el govern (abans de 2003 i després de 2011) com en l'oposició (entre 2003 i 2011).

1. Urbanització de la superfície: consulta ciutadana.
Sent alcalde l'Àngel Merino, al maig de 2002, un referent indiscutible en el camp de la participació ciutadana (i quan estàvem a punt de tancar un acord amb Estat i Generalitat que, en el moment final, es va truncar), es va aprovar per unanimitat (govern amb ICV, PSC i ERC, oposició CDC i PP) una moció que deia: "4. Sotmetre el projecte final d’urbanització al procés de consulta popular que es consensuï" (vg. pàg. 19 de l'acta)

Cinc anys després, al novembre de 2007, es van fer unes jornades de debat sobre el soterrament en què aquest compromís no es va recollir. En aquelles jornades, en què vam participar molta gent d'ICV i d'EUiA, vam plantejar de manera coordinada deu temes que vaig recollir en aquest escrit, i en què, en el punt 6, reiterava la necessitat de decidir el projecte final d'urbanització per mitjà d'una consulta ciutadana. L'única vegada que el ple ha debatut un projecte d'urbanització (novembre de 2010), aquest projecte no va ser fruit de cap procés de consulta. ICV-EUiA ens hi vam oposar. 

De manera coherent amb el que vam defensar al govern al 2002 i posteriorment a l'oposició entre els anys 2007 i 2010, ICV-EUiA plantejarem en la Ponència Unitària del Soterrament que el projecte urbanístic que farà sorgir un nou Sant Feliu que durarà dècades surti d'una consulta ciutadana, en el marc del Reglament de Participació Ciutadana que s'aprovarà al ple del mes d'abril.

2. Urbanització de la superfície: concurs públic d'idees.
Al nostre programa electoral de 2007, el següent al conveni signat amb Ministeri i Generalitat al 2006, vam defensar explícitament la necessitat d'un concurs públic per definir el Sant Feliu que hauria de sorgir sobre les vies (pàgina 15 del nostre programa electoral). Ho vam tornar a reiterar a les propostes d'ICV-EUiA en les jornades del soterrament de novembre de 2007, en què ho reclamàvem, en el punt 8. Aquest no va ser el criteri, però, seguit per a l'elaboració de la proposta debatuda en el ple de novembre de 2010, i a la que ens vam oposar.

Seria incomprensible que ara, en el govern de la ciutat, no mantinguéssim el que defensàvem llavors a l'oposició. Per coherència, per tant, ICV-EUiA plantejarem en la Ponència Unitària del Soterrament un concurs públic al qual es puguin presentar tots els gabinets d'arquitectura interessats i poder valorar diverses propostes i perspectives per a la transformació urbanística més important de la història de Sant Feliu. 

3. Urbanització de la superfície: amb tramvia.
El primer ple en què es va parlar del Trambaix al nostre ajuntament va ser al setembre de l'any 2000, valorant-lo positivament per unanimitat (ICV, PSC, CiU, PP i ERC) i presentant al·legacions de millora en relació al nus de la Torreblanca i al soterrament. Amb l'Àngel Merino com a alcalde, vam impulsar amb claredat un nou mitjà de transport que, si llavors va tenir certa polèmica, avui s'ha consolidat a tots els municipis que travessa. Un exemple clar el tenim amb el traçat per Esplugues, que està en procés de transcórrer pel mig de Laureà Miró i escurçarà moltíssim el temps de recorregut. La polèmica avui la tenim amb la connexió entre el Trambaix i el Trambesós, com explicava en aquest article.

El conveni de 2006 confirmava la voluntat que el Trambaix circulés per la nova avinguda, de  la manera ben integrada per on circula als nou municipis que formem la xarxa del tramvia. Avui, de manera coherent, volem que el Trambaix arribi fins a l'estació i fins al barri de la Salut, en un projecte que s'haurà d'incorporar al concurs públic que explicava al punt anterior. A l'estació tindrem, per tant, connexió directa amb Sants i Catalunya per unes vies soterrades i connexió directa amb la Diagonal per un tramvia plenament integrat a la superfície.

4. Projecte d'obres: el de 2010.
El moment aparentment més propici per al soterrament es va donar quan hi va haver coincidència de governs del PSOE i del PSC als governs de l'Estat, de la Generalitat i de l'Ajuntament. En aquells moments, en concret a l'any 2006, es va signar un conveni entre els tres governs, que partia d'un primer projecte, elaborat a l'any 2000. Aquest conveni es va ratificar al ple municipal per unanimitat. 

Arran d'aquest conveni, es va revisar aquell projecte inicial... però es va acabar optant per un nou i millor projecte, presentat a Sant Feliu el març de 2009, i completat en tots els seus tràmits a la tardor de 2010. Aquest projecte va tenir el suport tant del govern municipal com de l'oposició, de la qual llavors formàvem part. Era un molt bon projecte, que sempre hem considerat vàlid. Però en el context econòmic del moment, no va tenir mai dotació pressupostària. 

Essent alcalde, van començar a venir les propostes de rebaixa: una de la Generalitat absolutament inacceptable al 2014, una de l'Estat absolutament inacceptable al 2015. Tant amb el govern anterior amb CiU com amb l'actual amb PSC, vam decidir rebutjar males propostes per a la ciutat i, per coherència, mantenir-nos en la reivindicació del projecte de 2010. Aquest és el projecte que finalment es durà a terme, com va anunciar el ministre de la Serna. Ara està en procés de revisió, que s'ha de completar en les properes setmanes. Ens n'hem sortit i ens n'hem de felicitar!!!

5. Finançament del soterrament: íntegrament a càrrec de l'Estat.
Sent també alcalde l'Àngel, i després que hi hagués un primer projecte de soterrament a l'any 2000 que, com he explicat abans, finalment no es a aprovar, havíem acordat amb Generalitat i Estat un finançament a tres bandes, com s'havia pactat també amb Vic, l'altre soterrament derivat del Pacte del Majestic (1996) entre CiU i PP. Així es va recollir també al conveni de juny de 2006, al qual ICV va donar suport i es va aprovar per unankmitat.

Aquell mateix any, però, es va aprovar l'Estatut i va crear un nou escenari, tant de competències en el servei ferroviari com de finançament de les inversions de l'Estat a Catalunya. L'any 2008 es va presentar el primer Pla de Rodalies de Barcelona, que obria les portes a inversions en rodalies prioritzades de comú acord smb la Generalitat i finançades per l'Estat. Així ho vaig defensar també s les jornades de novembre d'aquell any. De manera reiterada en el ple, vaig defensar en el ple que el soterrament de les vues a Sant Feliu s'havia de fer en aquest marc. Ho vaig explicar també en aquest escrit i en molts altres (més de setanta articles a l'etiqueta "soterrament").

De manera coherent amb aquest plantejament, des de juny de 2011 hem defensat en tot moment la nostra proposta: acord entre Generalitat, Estat i Ajuntament pel que fa al projecte d'obres, i finançament a càrrec de l'Estat en el seu pla d'inversions a Catalunya. Al final, aquest ha estat el compromís del Mknisteri de Foment. Ens n'hem sortit, i hem estalviat a la ciutat destinar 30 milions d'euros a una infraestructura que no és de competència municipal.


Finalment, també per coherència, treballarem de manera unitària en el marc de la Ponència Unitària del Soterrament. Ben aviat, en la mesura que la mateixa Ponència determini, n'exposarem el programa de treball, i les maneres com la ciutadania podrà tenir veu i vot en la planificació del Sant Feliu que estimem i que volem!!!

Comentaris