Endavant, places de Lluís Companys i Francesc Macià!!!

Un mandat municipal té 4 anys, 48 mesos. Si el dividim en terços, els primers setze mesos són bàsicament els de la planificació, els segons setze són bàsicament els de l'execució i els darrers setze són alhora els de finalització de projectes i el de preparació de les eleccions que s'acosten. Els primers setze mesos d'aquest mandat van passar la setmana passada: el 24 de setembre, dia de la Mercè. És temps, per tant, d'anar a barraca, de concretar decisions i d'aplicar-les.

Francesc Macià i Lluís Companys són, a més de protagonistes principals de la Generalitat republicana, el nom de les dues places que ens hem compromès a fer en aquest mandat que ja ha arribat al terç crucial del mig. Temps, com deia, d'anar a barraca.

Per a la plaça Lluís Companys, la situació és aquesta: la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat va aprovar definitivament el 8 de juliol la modificació del Pla General Metropolità que ha de permetre l'ampliació de la plaça. Queda un darrer i petit tràmit municipal d'unificació i estil de documentació en un text refós que es portarà properament al ple. Tot seguit, ja hi haurà via lliure perquè els propietaris de l'àmbit tirin endavant el procés de reparcel·lació i el projecte d'urbanització de la plaça, que amb tota probabilitat s'enllestirà en el primer trimestre de l'any que ve. El calendari posterior de realitzacions dependrà, donat que es tracta d'una promoció privada en què la intervenció en la plaça ha de ser simultània amb la construcció d'un edifici d'habitatges, del plànning de l'obra que finalment acordin la propietat del sòl i l'empresa promotora.

Per a Francesc Macià, la situació és aquesta: per tenir acabades les obres de remodelació de la plaça abans de les Festes de Tardor de 2018, el projecte d'obres s'ha d'aprovar abans que acabi 2016. Fins ara, tal com es va acordar al passat ple d'abril, hi ha hagut diverses reunions a l'Ajuntament, amb representants dels veïns i amb l'arquitecte que ha de redactar el projecte, que coneix a fons la plaça i els problemes que s'han de resoldre amb la seva remodelació (bàsicament les filtracions a l'aparcament i la supressió de barreres arquitectòniques). La darrera reunió va ser el passat 21 de juliol, a la qual van assistir també representants dels vuit partits polítics presents a l'ajuntament. S'hi va presentar un avantprojecte, encara amb diversos punts a concretar amb el veïnat de la plaça i del tram del carrer Doctor Brugarolas que hi és adjacent i que també es remodelarà.

Des que l'Àngel Merino va ser alcalde, a ICV-EUiA hem volgut que les remodelacions siguin sempre acordades amb el veïnat, si és possible de manera unànime, però sempre amb una amplíssima majoria. La primera remodelació feta amb procés participatiu va ser la segona fase de la Rambla (any 2002) i les dues darreres han estat les obres de Rafael Alberti (que estan a punt d'acabar) i de la plaça de la Salut (que estan a punt de començar). Acords unànimes o molt amplis que s'han acabat concretant en reunions de propietaris escala a escala, a moltes de les quals he assistit jo mateix. Aquest serà també el procediment que seguirem per concretar detalls i per aprovar el projecte: escala per escala, enraonant amb tothom.

De moment, hem fet una reserva orientativa d'1,1 milions d'euros per al total de les obres, dels quals preveurem 300.000€ per al pressupost de 2017, que aprovarem d'aquí a quatre setmanes, als quals incorporarem el pressupost que calgui al llarg del mateix any. La intenció és clara i inqüestionable: està fora de tot dubte que farem les obres de remodelació i també està fora de tot dubte que, abans que acabi 2016, cercarem, si la unanimitat no és possible, un acord absolutament incontestable i majoritari.

Comentaris