dimarts, 2 d’agost de 2016

Donar compte de la gestió municipal al 2015: 1) el pressupost, i 2) l'acció de govern.En aquest article d'elaboració meva, ja vaig entrar en detall en la situació econòmica de l'ajuntament a final de 2015. Ara adjunto una presentació de l'Ajuntament en què retem comptes de la gestió municipal des de dues perspectives:

1) la pressupostària (pàgines 1 a 11)
2) els resultats de l'acció de govern (pàgines 12 a 35).

Els resultats de l'acció de govern es presenten comparant les previsions presentades a l'octubre de 2014 (què vam dir?) amb els resultats efectius un cop liquidat el pressupost, al març de 2015 (què hem fet?), per a cadascuna de les regidories de l'Ajuntament. Continuem així una trajectòria explicativa que va començar amb la rendició pública dels comptes i la gestió del 2012, va continuar amb la rendició de comptes del 2013, amb l'únic parèntesi de fa dos anys, en què la informació de 2014 es va incloure en l'auditoria externa de final de mandat.